صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازار گـرم انتخابات در فضای سـرد ناامنی

-

با گرم شدن فضای انتخاباتی، تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی و کمرنگ کردن شور انتخاباتی بیشتر شده است. حمله انتحاری در کمپاین های انتخاباتی ولایت های ننگرهار و هلمند، نشان می دهد که گروه های تروریستی عزم جدی دارند تا امنیت انتخابات را برهم بزنند؛ از اینرو در روزهای آینده باید منتظر حوادث دیگری از این قبیل باشیم.
دیروز گروه طالبان اعلام کرد که روند انتخابات را هدف قرار می دهند؛ اما بعدا گفت که جان افراد ملکی را با خطر مواجه نمی سازد. مسأله اینجا است که انتخابات یک پروسه ملی و مردمی است و این مردم افغانستان است که با انتخاب نمایندگان خود، حاکمیت سیاسی شان را اعمال می کند. بنابراین آنچه در انتخابات برجسته است، نقش و حضور اقشار و اقوام مختلف در این پروسه است. طالبان نمی تواند پروسه انتخابات را جدا از مردم تعریف کند. هدف قرار دادن روند انتخابات، معنای واضحاش این است که طالبان به جان افراد ملکی اهمیت نمی دهند و می خواهند به بهانهای انتخابات، مردم را به قتل برسانند.
در حمله به پروسه انتخابات بدون شک مردم ملکی قربانی می شوند، چون این مردم است که این روند را به پیش می برند و در آن حضور چشمگیر دارند. حمله انتحاری بر کمپاین یکی از نامزدان پارلمان در ولایت هلمند، اگرچه به کشته شدن خود نامزد انجامید؛ اما بیش از هشت تن از افراد ملکی نیز جان شان را از دست دادند. حالا شاید گروه طالبان مسؤلیت این حمله را به عهده نگیرد و یا آن را به دوش گروه داعش بیندازد، ولی این مسأله از بار مسؤلیت دینی و اخلاقی این گروه نمی کاهد.
از نظر مردم حمله بر پروسه انتخابات، حمله بر مردم است و حمله کنندگان، سازمان دهندگان و فرماندهان حمله بر کمپاین های انتخاباتی، دشمنان مردم اند. 
به هرحال دشمنانی که با نظام سر ستیز دارد و امنیت کشور را برهم می زنند و جان افراد ملکی را می گیرند، نمی توانند دوست و دلسوز مردم به حساب بیایند و این انتظار را خلق کنند که آنها با مردم نیست و آنها تنها با حکومت و نیروهای امنیتی خصومت دارند. توقع مردم از حکومت و نیروهای امنیتی این است که با تدابیر قوی امنیتی، از حملات انتحاری بر کمپاین های انتخاباتی، مراکز رأی دهی و کل روند انتخابات جلوگیری کنند.
در موضوع تأمین امنیت انتخابات، مردم از گروه های تروریستی انتظار ندارند که مردم را به قتل نرسانند و مراکز رأی دهی را مورد حمله قرار ندهند، زیرا آنها وظیفه خود می دانند که در روند انتخابات اخلال کنند و افغانستان را به سوی هرج و مرج و اغتشاش سوق دهند؛ بلکه مردم به دلیل اطاعت از دولت، از ارگان های امنیتی کشور توقع دارند که اجازه ندهند، دشمنان افغانستان روند انتخابات را سبوتاژ کرده و یا آن را کمرنگ ساخته و یا به بیراهه بکشانند. حکومت باید با تمام توان و نیرو، از امنیت کاندیدان پارلمان، مراکز رأی دهی و کمپاین های انتخاباتی دفاع کنند. مسؤلیت امنیت شهروندان و امنیت پروسه ملی انتخابات، مسؤلیت اولی و اصلی حکومت می باشد.
واضح است که این انتخابات برای مردم و کشور افغانستان بسیار مهم و حیاتی است. عدم برگزاری انتخابات به معنای آغاز بی نظمی، اغتشاش و برهم خوردن نظم عمومی و سیاسی است. پس باید همه تلاش نماییم تا از نظم موجود دفاع کرده و پروسه انتخابات را با مؤفقیت به پایان برسانیم. مؤفقیت انتخابات در سلامت آن است. سلامت انتخابات مرهون شفافیت، آزادانه و عادلانه بودن آن است. تحقق این شرایط بدون تأمین امنیت انتخابات ممکن نمی گردد.
تجربه انتخابات گذشته نشان می دهد که انتخابات ناسالم، ناعادلانه و مملو از تقلب به هیچ وجه برای مردم و طیف های سیاسی کشور قابل قبول نیست. بنابراین لازم است که اول امنیت انتخابات گرفته شود تا زمینه برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه فراهم گردد و در مرحله دوم باید برای پیشبرد درست کل پروسه تدابیر معقول و منطقی سنجیده شود. هرچند مردم تصمیم گرفته اند که باهمه تهدیدها و دشواری ها، روندهای ملی و از جمله انتخابات را به پیش ببرند؛ با آن هم تشدید و تکرار نا امنی می تواند شکوه و عظمت حضور مردم در این پروسه را تحت شعاع قرار دهد.

دیدگاه شما