صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در هیجان‌های انتخاباتی اولویت‌های مهم ملی نباید فـراموش شود

-

انتخابات بعنوان یک پروسۀ ملی برای مدتی اذهان شهروندان کشور را هیجانی خواهد ساخت. برگزاری موفقانۀ این پروسۀ ملی برای تقویت روند دموکراسی در افغانستان یک امر نهایت حیاتی است. اما واقعیت اینست که برگزار کردن پروسۀ انتخابات یک امر معمولی است و دولت هامکلف است که آن را در زمان معین آن به صورت اساسی به انجام برساند. ولی این امر معمولی به مدت سه سال افکار عمومی را در افغانستان به خود مشغول ساخت و هزینه های فراوان مالی و سیاسی را برجای گذاشت. بنابراین کارنامه حکومت و همکاران بین المللی در این بخش چندان موفق ارزیابی نمیگردد. با این هم تلاشهای همه جانبه باید صورت بگیرد تا انتخابات پیش رو موفقانه به سرانجام برسد وگرنه تمام باورهای مردم نسبت به حکومت و انتخابات از بین خواهد رفت.
هرچند که برگزاری انتخابات یک فرایند دشوار و هیجان برانگیزاست ولی این هیجان بیشتر برای شهروندان و نامزدان انتخاباتی باید باشند. حکومت به هیچ وجه نباید در این هیجان درگیر شود. هرچند که راه اندازی یک انتخابات موفقانه برای حکومتها یک دست آورد است ولی با آنهم یک امر جاری و معمولی محسوب می شود. به همین جهت است که حکومتها هیچگاه نمیتواند آن را بعنوان یک دست آورد کلان آن گونه مطرح کند که جای دیگر برنامه های کلان ملی را پر کند.
برگزاری به موقع انتخابات مسئولیت ملی حکومت است ولی با تمام اهمیت آن، نمی تواند برنامه های مهم ملی دیگر را تحت شعاع قرار بدهد. حکومت وحدت ملی علاوه بر انجام مکلفیت های جاری که به صورت نورمال باید به پیش برود، به مردم افغانستان وعده ها و تعهدات مهم دیگر را نوید داده بود.
تأمین امنیت عمومی، مبارزه با فساد اداری، عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و بیکاری از جمله اولویت های اساسی حکومت وحدت ملی بود که می بایست تاکنون دست آوردهای محسوسی را به همراه می داشت. متأسفانه جنجال های سیاسی جاری در کشور که از گذشته های دور باقی مانده است بخشی عظیمی از فرصت ها را در این سال های اخیر از دست داد. تا آن حد که حکومت قادر نشد پس از چند تجربۀ برگزاری انتخابات در افغانستان، انتخابات پارلمانی را در موعد قانونی خودش برگزار نماید. هم اکنون که حکومت و احزاب سیاسی در چگونگی برگزاری انتخابات پیش رو به توافق رسیده اند انتظار شهروندان اینست که جنجال های انتخاباتی به همین جا ختم گردد و در مسیر پروسه انتخابات دیگر مشکلی جدیدی را نباید خلق کند. قرار براین بود که برنامه اصلاحات انتخاباتی در همان سال های اول حل و فصل شود و اکنون زمان آنست که جنجال های انتخاباتی در همین جا ختم گردد و دیگر مانعی در فراروی پروسۀ انتخابات به وجودنیاید.
حکومت وحدت ملی نیز باید در صدد آن باشد که قبل از رسیدن فصل زمستان و نزدیک شدن به فضای انتخابات ریاست جمهوری یک بار دیگر به کارکردهای گذشته اش رجوع کند و دست آوردهای خود را برای مردم تبیین کند.
انتظار اینست که رهبران حکومت وحدت ملی به اراده ودیدگاه شهروندان افغانستان احترام متقابل بگذارند و نسبت به وعده های شان به مردم افغانستان مخصوصا به شهروندان پایتخت دوباره تأمل کنند و نسبت به آن جدیت بیشتر به خرج بدهند.
از این میان وعده های رئیس جمهور و رئیس اجرائیه به مناطق محروم مخصوصا نواحی غرب کابل در زمان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری گذشته بسیار پررنگ و امیدوار کننده بود. اما اکنون زمانی بسیار محدود را در پیش رو داریم که با توجه به فرارسیدن فصل زمستان و ختم سال مالی جاری، عملا انجام برنامه های کلان بهسازی ممکن به نظر نمی رسد.
رئیس جمهور کشور از ماه گذشته تاکنون چندین بار با شهروندان غرب کابل دیدار و پس از گذشت چندین سال دوباره تعهدات خود را در برابر این مردم بازخوانی کرده است. امید می رود که رئیس جمهور بتواند تا سال آینده تعهدات خودش را عملی کند و اخلاق تعهد و صداقت را عملا برای مردم نشان بدهد.

دیدگاه شما