صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در روند قانونی انتخابات اخلال نکنیم

-

ماه میزان ماه کار و زار انتخاباتی است. از ششم ماه میزان به صورت رسمی و مطابق با تقویم انتخاباتی کمپاین نامزدان انتخابات پارلمانی شروع می شود و این کمپاین تا بیست و پنجم این ماه ادامه می یابد.
نکته هایی که باید در مورد آن تمرکز کرد این است که:
-               برگزاری انتخابات خود به عنوان یک ارزش تلقی نمی شود؛ مگر این که از شرایط ویژه برخوردار باشد. شرایط عمده انتخابات این است که باید شفاف، عادلانه، آزاد و فراگیر باشد. انتخاباتی که از این شرایط به طور نسبی برخوردار نباشد، نمی تواند اراده و خواست مردم را انعکاس دهد و دموکراسی و مردم سالاری را در کشور تمثیل کند.
بنابراین انتخابات زمانی ارزشمند است که از شفافیت لازم برخوردار باشد و افراد و اشخاص از راه جعل و تقلب نتواند بر کرسی پارلمان تکیه و با سرنوشت مردم بازی کنند. انتخابات عاری از تقلب خواست همه مردم افغانستان است و حکومت و کمیسیون های انتخاباتی بایستی برگزاری انتخابات شفاف در کشور را تضمین کنند. انتخاباتی که با جعل و تقلب همراه باشد، نه تنها حاکمیت ملی را تمثیل نمی تواند و نمایندگان واقعی مردم را به نهادهای دولتی نمی فرستد، که دهها مشکل اجتماعی، سیاسی، حقوقی و امنیتی را به دنبال می آورد.
-               کمیسیون های انتخاباتی علاوه بر شفافیت باید نسبت به همه کاندیدان برخورد یکسان داشته باشد. مسایل قومی، مذهبی، سمتی، گروهی و تعلقات خانوادگی نباید برخوردهای متفاوت تر از سایر کاندیدان را به دنبال داشته باشد. قانون باید در مورد همه کاندیدان یکسان تطبیق شود و همه کاندیدان از امکانات و فرصت های مساوی برخوردار گردند.
-               کمیسیون های انتخاباتی مؤظف اند که در باره تمام مسایلی که به گونهای با برگزاری انتخابات ارتباط می گیرد، به مردم پاسخ بگویند. این کمیسیون ها باید مردم را در جریان پیشرفت کارها، مشکلات و چالش هایی که با آنها روبرو می باشند، قرار دهند.
همانطوری که مردم به کمیسیون به عنوان مسؤل یک پروسه مهم ملی باید اعتماد داشته باشد، در مقابل کمیسیون نیز باید به مردم اعتماد کرده و مسایل و مشکلات انتخابات را از دید مردم پنهان نگه ندارند.
-               مشکل عمده‌‌ای که فرا راه انتخابات وجود دارد این است که به دلیل نا امنی و حاکمیت ضعیف دولت در برخی مناطق و ولسوالی ها، مردم برای شرکت در انتخابات و گزینش نمایندگان، از آزادی چندانی برخوردار نمی باشند. متنفذین محلی و یا افراد مسلح غیر مسؤل مانع از انتخاب آزاد شهروندان در مناطق می گردد. این افراد بر اساس منافع شخصی خود در انتخابات مداخله کرده و این روند را از مسیر معمولی آن خارج می سازند. این مشکل اصل آزادی شهروندان در انتخابات را زیر سؤال برده و بر روند سالم انتخابات لطمه می زند. امنیت انتخابات وظیفه حکومت است و کمیسیون در همکاری با نیروهای امنیتی باید جلو مداخله زورمندان محلی در پروسه انتخابات را بگیرند.
-               چالش دیگر برای انتخابات افغانستان که بارها از سوی برخی گروه ها و افراد مورد انتقاد قرار گرفته، اصل فراگیر بودن انتخابات است. تعدادی از روستاها، قریه ها و ولسوالی ها یا از کنترل حکومت خارج است و یا تحت اداره مستقیم حکومت قرار ندارند. بنابراین برگزاری انتخابات در آن مناطق در عمل ناممکن می باشد. برخی بر این باوراند که چون تعداد زیادی از شهروندان که در این قریه ها حضور دارند، از حق شرکت در انتخابات محروم می شوند؛ پس انتخابات فراگیر نیست؛ وقتی انتخابات فراگیر نباشد؛ مشروعیت خود را از دست می دهد. در حالی که مسأله مشروعیت انتخابات با محرومیت برخی شهروندان متزلزل نمی شود. زیرا محرومیت آنان از اعمال حقوق شهروندی شان عمدی نبوده و حکومت عامدانه آنان را از این حق محروم نساخته است. البته حکومت باید نهایت تلاش خود را به کار بندد تا از طریق راه اندازی عملیات های تصفیوی امکان اشتراک شهروندان مناطق نا امن را در انتخابات میسر سازد؛ اما چنانچه این امر به گونهای مطلوب فراهم نگردد، محدودهای برگزاری انتخابات در مناطقی تعیین می شود که برگزاری انتخابات سالم و شفاف در آنجا امکان داشته باشد.
-               مشکل دیگر گروه های سیاسی است که به هردلیلی همه روزه بر مسیر انتخابات مانع ایجاد می کند. حکومت و کمیسیون به خواست های مشروع گروه ها که به شفافیت انتخابات کمک می کند، به صورت جدی توجه کند؛ اما نباید اجازه دهد که یک روند کلان ملی به دلیل خواست های شخصی تعدادی به تعطیلی و یا تأخیر مواجه گردد.

دیدگاه شما