صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حضور معاون اول ریاست جمهوری بعد از یک سال

-

نهاد ریاست جمهوری با آمدن جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، پس از یک سال تکمیل میشود. نهاد ریاست جمهوری متشکل از رئیس جمهوری، معاون اول و معاون دوم است که با سفر سال گذشته معاون اول ریاست جمهوری به ترکیه، جای او عملا برای یک سال خالی بود. اما از این پس با حضور جنرال دوستم جلسات رسمی دولت با حضور رئیس جمهور و هر دو معاون آن برگزار و وظایف معاون اول ریاست جمهوری نیز توسط شخص او انجام خواهد شد.  آمدن جنرال دوستم برای بسیاری از هموطنان ما شادی بخش است و اطمینان و باور به دولت را تقویت خواهد کرد و به باور بسیاری از آگاهان، باعث برگشت آرامش به ولایات شمالی نیز خواهد شد که در هفته های اخیر در اعتراض و تظاهرات به سر میبرند.
با برگشت معاون اول ریاست جمهوری، چهره ای که از دولت افغانستان در افکار عمومی در داخل و خارج کشور ترسیم شده بود نیز تغییر خواهد کرد. جای خالی یکی از اعضای اصلی نهاد ریاست جمهوری برای یک سال از نهاد ریاست جمهوری، چهره ای ناقص و با سئوالات زیادی در افکار عمومی ترسیم کرده بود. کابینه دولت افغانستان مدت زیادی را با تعداد زیادی سرپرست در وزارت خانه ها کار کرد، پس از آن نیز انتخابات پارلمانی در موعد قانونی خود برگزار نشد و کار پارلمان با فرمان ریاست جمهوری تمدید شد و در حال حاضر نیز شمار زیادی از وزارت خانه ها با سرپرست اداره می شوند. در نتیجه چهرهای ناقص و جدولی با جاهای خالی زیاد در افکار عمومی از دولت افغانستان ترسیم شده است.
دولت افغانستان در حال حاضر، مصروف برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی است. با حضور معاون اول ریاست جمهوری و نفوذ او در میان بخشی از شهروندان به خصوص مناطق شمالی کشور، انتظار برگزاری یک انتخابات وسیع و فراگیر که بخش اعظم ولایات در آن شامل باشند بیشتر میشود. در عین حال همین مناطق شمالی کشور با تهدید نفوذ گروه طالبان و داعش مواجه است. نفوذ این دو گروه در سالهای اخیر به یکی از بحرانهای امنیتی کشور مبدل شده و تهدید جدیای برای امنیت کشور به حساب می آید. تظاهرات و اعتراضهای روزهای اخیر نیز مزید بر علت شده و ولایات شمالی کشور را به کانون بحران در افغانستان مبدل ساخته است. حضور معاون اول ریاست جمهوری در نهاد ریاست جمهوری و دیگر نهادهای تصمیمگیری مانند شورای امنیت ملی، با توجه به شناخت او از مناطق شمالی و نفوذ او در میان شهروندان این ولایات کشور، به بهبود اوضاع امنیتی آنها منجر خواهد شد.
فراتر از اینها، دولت اولویت های اساسی دیگر را نیز پیش رو دارد که باید به آنها بپردازد. اولویت اول ترمیم رابطه دولت و مردم است که در این سالها با طرق مختلف خدشه دار شده است. بخش های عمده کشور خواستههای قانونی و برحقی از دولت داشته و دارند، که دولت به دلایل مختلفی نتوانسته به آنها پاسخ دهد. گرچه دولت افغانستان مدعی است که برنامههای زیادی روی دست دارد تا رفاه و امنیت را به کشور بیاورد اما حوادث و رخدادهای زیادی در سالهای گذشته باعث شده تا مردم با حساسیت بیشتری به قضایا بنگرند و از دولت افغانستان خواهان توجه بیشتر و جدیتر شوند.
اولویت دیگر انتخابات ریاست جمهوری آینده است که فرصت کمی تا آن باقی است و دولت موظف است تا انتخابات شفاف، فراگیر و سالم را در تاریخ معین آن برگزار نماید. انتخابات آینده ریاست جمهوری برای افغانستان که در وضعیت نابسامان امنیتی، اقتصادی و سیاسی به سر میبرد به عنوان یک آزمایش بزرگ دیده میشود. انتخابات آینده ریاست جمهوری نیازمند سعی و تلاش تمامی دولتمردان به خصوص نهاد ریاست جمهوری است. ریاست جمهوری، اکنون با قدرت بیشتری برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده می تواند برنامه ریزی کند.

دیدگاه شما