صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ثمرات تلخ پلان های ناعادلانه

-

در این اواخر گزارش های خوبی از درون نهادهای تاثیرگذار در ایالات متحده در باره افغانستان نشر می شود. چند  روز قبل یک نهاد دولتی ناظر از عدم موثریت استراتژی جدید ایالات متحده در باره جنوب اسیا و افغانستان و پیمان استراتژیک میان ایالات متحده وافغانستان و موافقت نامه امنیتی میان دو کشور گزارشی ارایه کرد و در ان تاکید شده است که وضعیت امنیتی در افغانستان برخلاف انتظار نسبت به گذشته بسیار وخیم تر شده است. این در حالی است که ایالات متحده در برنامه راهبردی جدید خود وعده داده بود که جلو پاکستان را نسبت به حمایت مالی از تروریسم در افغانستان خواهد گرفت. اما نه تنها چنین نشده است بلکه بدتر هم شده است.
در این اواخر سیگار بازرش خاص ایالات متحده در مورد بازسازی افغانستان گزارش داده است که کمک های میلیاردی ایالات متحده در سال های گذشته نه تنها به بهبود وضعیت نینجامیده است بلکه باعث خراب تر شدن اوضاع نیز گردیده است.
در این گزارش امده است که در طی سال های گذشته پلان های مختلفی برای توسعه و بهبود پلان های انکشافی در افغانستان روی دست گرفته شده است. اما هرگز نتیجه مثبت نداشته است و تاثیرات این کمک ها حتی معکوس بوده است. مهم ترین ضعفی که در این گزارش امده است پلان های ناعادلانه انکشافی بوده است. بر اساس گزارش برنامه ریزان کلان کشور و برنامه های انکشافی به این بهانه که بیشترین سرمایه گذاری ها روی مناطق نا امن و نزدیک به طالبان باید صورت گیرد. به خاطر این که شاید مردم تشویق شوند و دیگر نگذارند فرزندان شان جذب شدن در گرو های تروریستی شوند.
در طول سال های گذشته به خصوص در زمان حکومت قبلی انکشاف نامتوازن یکی از مهم ترین چالش های فراروی مردم و هم حکومت افغانستان بود. از یک سو بسیاری از مردم افغانستان به طور ناموجه و غیر قانونی و به بهانه های واهی از امکانات سرازیر شده توسط جامعه جهانی محروم می ماندند. از سوی دیگر حکومت هرچه را می ساخت در مناطق نا امن و جنگی بود که به زودترین وقت ممکن توسط طالبان نابود می شدند. در تمام سال های گذشته صداهای بسیاری از میان مردم برخاستند تا نشان دهند که پلان های انکشافی  غیر عادلانه و غیر متوازن پلان و اجرا می گردند. اما هیچگاه این صداها به گوش مسولین  وقت نرسید. امید می رود وضعیت جدیدی که به وجود امده است سبب انکشاف متوازن و تحقق عدالت در برنامه های انکشافی کشور گردد.
از دست دادن صدها میلیون دالر در مناطق ناامن و تخریب ساختمان های تحت تسلط گروه های تروریستی تنها بخشی از پیامدهای منفی انکشاف نامتوازن در سال های گذشته بوده است. به عبارت دیگر این تنها یک روی سکه است. اما روی دیگر این سکه به وجود امدن عقده های فروخورده و سرانجام بی اعتمادی و شکاف میان مردم و حکومت بوده است. وقتی بخشی از مردم می بینند که علی رغم وجود امنیت و ثبات در محلات شان، اما همه کمک های جهانی به مناطق ناامن و جنگی سرازیر می شود، احساس حقارت می کنند و به دیگر برنامه های حکومت اعتماد نمی کنند. بدین ترتیب شکاف های اجتماعی و چالش های قومی سر بر می اورد. در طی چند سال اخیر این مشکل به گونه های مختلفی سر براورده است.
بخشی دیگر از پیامدهای منفی این رویکرد تقویت تروریسم و گروه های تروریستی بوده است. گروه های تروریستی سال ها است که چوب لای چرخ پیشرفت و توسعه افغانستان گذاشته اند. بیشترین مشکلات و چالش هایی که فراروی پروژه های انکشافی به وجود امده است در مناطق نا امن و تحت تسلط گروه های تروریستی بوده است.
بنابراین افغانستان در طول سال های گذشته نه تنها سرمایه های مادی خود را از دست داده است. بلکه سرمایه های نمادین و معنوی خویش را از دست داده است. اعتماد عمومی و ادغام اجتماعی و همبستگی ملی بخشی از سرمایه های نمادین یک کشور است که متاسفانه در سال های گذشته افغانستان سخت از این جهت اسیب دیده است. گزارش سیگار اگر چه به نحوی نوشدارویی بعد از مرگ سهراب به حساب می اید. اما باز هم می تواند یک هشدار جدی و مهم برای برنامه ریزان کشور باشد.

 

دیدگاه شما