صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش مواد مخدر و تداوم بحران

-

دیروز گزارش تازه ای منتشر شد که نشان می دهد میزان کشت و تجارت مواد مخدر نزدیک به دو برابر افزایش یافته است. بر اساس گزارش تازه حکومت افغانستان و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد ارزش اقتصادی این ماده افیونی در افغانستان به شش و نیم میلیارد دالر افزایش یافته است. در حالی که این رشد در سال های گذشته نزدیک به سه میلیارد دالر امریکایی بوده ست.
این افزایش برای دولت و مردم افغانستان مایه نگرانی عمیق است و باید دولت ان را جدی بگیرد. زیرا نشان می دهد که اقدامات دولت درطی سال های گذشته و هم چنین تمامی اقدامات حمایتی جامعه جهانی از دولت افغانستان در راستای مبارزه با مواد مخدر ناکام بوده است. در طول سال های گذشته میلیاردها دالر در این بخش مصرف شده است و تقریبا اکثریت پروژه های انکشافی به مناطقی در نظر گرفته شد که بیشترین کشت و تولید مواد مخدر در ان مناطق قرار داشت. منطق این تصمیم گیری ناعادلانه به خصوص در دولت اقای کرزی این بود که پروژه های انکشافی سبب تشویق تولیدگران مواد مخدر به دست کشیدن از کشت و تجارت مواد مخدر و هم چنین شاید سبب دلگرمی نیروهای مخالف مسلح علیه دولت به تطبیق عدالت شود. بنابراین تمام ارزوهای گذشته دولت و مردم افغانستان مبنی بر محو کشت مواد مخدر و این تجارت کثیف بر باد رفته می نماید. اقدامات و دستاوردهایی که بارها از ان ها حرف زده شده است اکنون در هاله ای از ابهام قرار دارد و هیچ اثری از ان ها دیده نمی شود.
مشکل دیگری که با افزایش کشت و تجارت مواد مخدر هم چنان پابرجا می ماند منابع تمویل تروریسم است. سالها است که طالبان و دیگر گروه های تروریستی از کشت و تجارت مواد مخدر تغذیه می کنند و بخش اصلی منابع جنگی و حملات تروریستی خود را از مواد مخدر به دست می اورند. حتی بر اساس برخی تحقیقات جنگ و منازعه افغانستان به عنوان جنگ تریاک نامیده شده است. زیرا تروریسم و مافیا در تداوم این جنگ به طور مشترک دست دارند و تنها به خاطر کشت و تجارت مواد مخدر به فعالیت های تروریستی می پردازند. اکنون با افزایش کشت و تجارت مواد مخدر و رسیدن ارزش اقتصادی ان به بیش از شش و نیم میلیارد دالر تروریست ها نفس راحتی می کشند و در ادامه مسیر خود مصمم تر می شوند. گروه های تروریستی به دلیل ماهیت غیر قانونی که دارد از تمام مکلفیت های قانونی معاف هستند. از این رو کشت و تولید و تجارت مواد مخدر نیز در زمره فعالیت های غیر قانونی محسوب می شود. بنابراین میان دو پدیده غیر قانونی به طور منطقی نسبت و رابطه مستقیم برقرار می شود.
تداوم مافیای اقتصادی و اقتصاد جرمی برایند دیگر افزایش مواد مخدر است. بدون تردید یکی از مشکلات اصلی افغانستان پدیده اقتصاد جرمی و مافیای اقتصادی است. مهم ترین فساد اداری در پی به وجود امدن اقتصاد جرمی شکل می گیرد و مبارزه با این پدیده نیز سخت و دشوار است. یکی از ریشه های اصلی فساد در افغانستان از همین جا شکل می گیرد واقتصاد جرمی مبتنی بر تولید و کشت مواد مخدر بر تمام بخش های دیگر اقتصادی کشور تاثیر منفی می گذارد. از این روز تداوم فعالیت های مافیایی و مجرمانه در عرصه اقتصاد و تجارت کشور سبب اشاعه فساد در کشور می گردد.
هم چنین تداوم کشت و تجارت مواد مخدر سبب کندی در تداوی معتادین و افزایش افراد مبتلا به مواد مخدر در جامعه می گردد. ازان جا که مواد مخدر به طور وسیع و گسترده در سطح کشور تولید و قاچاق می شود در دسترس همگانی قرار دارد افراد معتاد بدون هیچگونه هراسی دست به تجارت مواد مخدر و استعمال ان می زنند. اگرچه قوانینی در باره برخورد با افراد معتاد و نیز برخورد با تاجران مرگ وجود دارد. ولی واقعیت این است که بی نظمی حاکم در جامعه و فقدان امار دقیق از تعداد معتان این کمک ها را با کندی مواجه کرده است.
در نهایت باید گفت که توسعه کشت و تجارت مواد مخدر به مثابه تداوم بحران در افغانستان است و امیدهای به وجود امده را ممکن است با تاخیر مواجه سازد.

دیدگاه شما