صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات آخرین میخ بر تابوت استبداد

-

یک ماه تمام از آغاز ثبت نام رأی دهندگان برای اشتراک در انتخابات پارلمانی می گذرد. اگرچه گفته می شود که در این اواخر روند اشتراک مردم در پروسه ثبت نام افزایش یافته است؛ اما در روزهای آغازین ثبت نام، مردم از این پروسه زیاد استقبال نکردند. عدم حضور مردم در پروسه ثبت نام نگرانی های زیادی را به وجود آورد. چرا که
انتخابات فرایند گردش نخبگان جامعه را تسهیل می کند و جامعه را از پدیده های طغیان، خشونت، کودتا و انقلاب نجات می دهد و زمینه¬ای پیشرفت، توسعه و همسویی ملی را فراهم می سازد. انتخابات عرصه رقابت سازنده و مثبت را برای شهروندان آماده می سازد. به این دلیل نقش انتخابات در ثبات و دوام نظام سیاسی بسیار با اهمیت می باشد.
انتخابات یکی از مؤلفه های نظام دموکراسی شمرده می شود و بدون آن دموکراسی معنا و مفهوم پیدا نمی کند. بنابراین اگر حکومت، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان به انتخابات اهمیت ندهند، دیگر این انتظار را هم نداشته باشند که دموکراسی در کشور پایدار بماند.
در نظام دموکراتیک حاکمیت از آن مردم است که توسط نمایندگان آنها تمثیل می شود و انتخابات سمبل حاکمیت مردم است و حاکمیت مردم بدون انتخابات تحقق نمی یابد.  به این دلایل گفته می توانیم که اشتراک در انتخابات علیرغم همه انتقادها، کاستی ها و خلأها یک وجیبه ملی است و شهروندان کشور باید مسؤلیت های شان را در این خصوص به انجام برسانند.
متأسفانه پروسه انتخابات در افغانستان با آسیب های جدی روبرو شده است. اگر این آسیب ها ترمیم نشود، ممکن است انتخابات در سال های آینده به کلی اهمیت خود را از دست بدهد. وقتی در کشور، شرایط لازم برای انتخابات فراهم نگردد، برگزاری انتخابات صوری و نمایشی نمی تواند در توسعه دموکراسی نقش ایفا کند. وقتی استقلال کمیسیون های انتخاباتی مورد پذیرش قرار نگیرد و هر شخص و یا نهادی به خود حق بدهند که در تصمیم گیری ها و فعالیت های کمیسیون دخالت کنند، دیگر اعتبار و احترامی برای کمیسیون های انتخاباتی باقی نمی ماند.
یکی از دلایل دلسردی و بی میلی مردم برای ثبت نام، شک و تردیدهای آنان نسبت به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه است. به همین خاطر شخص رییس جمهور بارها تأکید کرده است که در روند انتخابات نباید مداخله ناروا صورت بگیرد. رییس جمهور افزوده که همانطوری که خودم در تصمیم گیری های کمیسیون دخالت نمی کنم، به دیگران هم این اجازه را نمی دهم که در روند انتخابات مداخله کند و آن را به انحراف بکشاند.
یکی از مواردی که مردم را در سردرگمی قرار داده، استیکرهایی است که در پشت جلد تذکره های ثبت نام کنندگان نصب می شوند. نصب این استیکرها از همان ابتداء با انتقادهای زیادی مواجه شد. تعداد زیادی از شهروندان اظهار داشتند که نصب استیکر در تذکره، جان آنها را در مناطق نا امن و تحت کنترل شورشیان با خطر مواجه می کند. از اینرو کمیسیون انتخابات اعلام کرد که با رایزنی با حکومت، احزاب سیاسی و جامعه مدنی راههای بدیلی را جستجو خواهد کرد. نتیجه این رایزنی اعلام این مطلب از سوی کمیسیون انتخابات بود که شهروندانی که تقاضا کنند، استیکر بجای تذکره اصلی در کاپی تذکره شان زده می شود؛ اما گفته می شود که در پی اختلافاتی که میان کمیشنران کمیسیون انتخابات به وجود آمده، نصب استیکرها روی کاپی تذکره متوقف شده است.
تغییر در تصمیم گیری های کمیسیون از یک سو اعضای کمیسیون انتخابات را در پیدا کردن راهکارهای منطقی و معقول برای انتخابات ناتوان نشان می دهد و از سوی دیگر مردم را در بلاتکلیفی و سرگردانی قرار می دهد. حالا مردم نمی دانند که آیا برچسپ ها در تذکره اصلی زده می شود یا در کاپی تذکره؟ تکلیف کسانی که در چند روز اخیر به مراکز ثبت نام مراجعه کرده اند، چه می شود؟ آیا این مسأله نوعی دوگانگی در برخورد کمیسیون انتخابات با شهروندان را به وجود نمی آورد.
اگرچه در سال های گذشته مردم بیشترین ضربه را از اختلافات سیاسی سران حکومت دیده اند، اما تداوم این اختلافات در جریان انتخابات و در موضوع انتخابات، اولا به اعتبار انتخابات لطمه وارد می کند و ثانیا مردم را نسبت به اصل برگزاری انتخابات با شک و تردید مواجه می سازد. این دو مسأله در کاهش انگیزه سیاسی مردم برای اشتراک در انتخابات، نقش مهم و اساسی دارد. بنابراین همه ما مسؤلیت داریم که از برگزاری انتخابات حمایت کنیم و مردم را برای شرکت در انتخابات تشویق نماییم و اعتبار از دست رفته انتخابات و سایر پروسه های ملی را بازگردانیم.

دیدگاه شما