صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکایت هم چنان باقی است

-

چنان که می دانیم کمیسیون انتخابات در روند ثبت نام رای دهندگان دچار چالش های متعددی گردید که عدم استقبال مردم از این روند از مهم ترین چالش ها بود. ترس از آن وجود داشت که با ادامه وضعیت موجود انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در سال جاری با عدم مشروعیت و یا حتی با تاخیر دو باره مواجه گردد.
بی میلی مردم نسبت به ثبت نام جهت اشتراک در انتخابات به قدری جدی بود که هم حکومت و هم نهادهای مدنی و نیز گروه های سیاسی به شدت نگرانی خود را اعلان داشتند و خواستار تجدید نظر در پروسه ثبت نام شدند. متاسفانه پروسه ثبت نام نیز به گونه ای در نظر گرفته شده بود که افراد شرکت کننده در این پروسه پیش از آن که در انتخابات اشتراک کنند، با نشانه برچسپ بر تذکره های شان از قبل شناخته می شدند و ممکن بود که مورد هدف گروه های تروریستی قرار گیرند. اما این نگرانی تمام مشکل نبود. بلکه عوامل زیادی وجود دارد که در گذشته هم باعث مشکلاتی شده است و اکنون نیز ممکن است وجود داشته باشد. نگرانی از تهدید تروریست ها، ناامنی های شدید در برخی از مناطق کشور، عدم اعتماد به پروسه انتخابات و خستگی مردم از جنجال های سیاسی ناشی از انتخابات بخشی از چالش هایی بوده است که در گذشته نیز وجود داشته و اکنون نیز هم چنان وجود دارد.
روز پنجشنبه کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته است که شناسه هایی را که بر روی تذکره تابعیت نصب می شد، بر کاپی تذکره شهروندان بچسباند. بدین ترتیب این تصمیم حداقل یکی از نگرانی های مهم مردمی را رفع می کند. نگرانی مردم از آن جهت بود که برچسب زدن بر تذکره ها نشان می دهد که شهروندان در پروسه انتخابات شرکت کرده است و تروریست ها نیز تهدید کرده بودند که ثبت کنندگان را مورد هدف قرار خواهند داد. اگرچه این تهدید بیشتر یک شایعه بود تا واقعیت. ولی با آن همه نگرانی های عمیقی را به وجود آورد. تا حدی که روند ثبت نام را مختل کرد. بنابراین تصمیم روز پنجشنبه از این جهت حایز اهمیت بود و خوش بختانه سبب استقبال عمومی از روند ثبت نام نیز شد.
اما واقعیت این است که متاسفانه مشکلات دیگر هم چنان باقی است. مهم ترین مشکلی که باقی مانده است ناامنی در برخی از مناطق کشور و عدم دسترسی مردم به روند توزیع تذکره و روند ثبت نام رای دهندگان است. این مشکل اکنون در بسیاری از مناطق و ولایات وجود دارد و مردم نمی توانند به نهادهای قانونی توزیع تذکره و ثبت نام دسترسی داشته باشند.
مشکل دیگر بی باوری است که به پروسه انتخابات به وجود آمده است و تا کنون اقدام جدی که بتواند این نگرانی را رفع کند برداشته نشده است. عدم علاقمندی مردم به انتخابات و بی اعتمادی آنان به این پروسه مهم ملی نه تنها انتخابات بلکه تمام روندهای سیاسی و دموکراتیک را در کشور با چالش مواجه کرده است. به همین خاطر گمانه زنی ها از هم اکنون در باره تقلب در انتخابات به خصوص این که انتخابات از روی کاپی های تذکره صورت خواهد گرفت، شروع شده است. اگرچه افراد مغرض و گروه های دشمن با دولت افغانستان در پخش و نشر چنین شایعات دست اول را دارند. اما نمی توان برخی از نگرانی هایی را که وجود دارد نادیده گرفت. به راستی که در زمان انتخابات در تمام مراکز رای دهی دستگاه های مدرن کارت خوان وجود نخواهد داشت که تکرار رای دهی به وسیله کاپی های تذکره تقلب را ثبت و شناسایی کند. بنابراین این نگرانی وجود دارد که یک فرد بتواند مثل کارت های رای دهی سابق برای چندین بار در پروسه انتخابات شرکت کند و دست به تقلب بزند. در این صورت نگرانی مردم از جهت تهدید گروه های تروریستی  و مخالفان روندهای دموکراتیک رفع گردیده است؛ ولی نگرانی دیگری جای آن را گرفته است که آن هم توسط دشمنان و افراد بیمار دامن زده می شود. این نگرانی از جهت ترس از تقلب گسترده در محلات رای دهی است. بنابراین حکایت هم چنان باقی است و انتخابات سال جاری هم چنان با چالش های متعدد مواجه است.

 

دیدگاه شما