صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی از چالش های جدید انتخاباتی

-

انتخابات در افغانستان یک پروسه جوان و جدید است که عمر آن به دو دهه نمی رسد. نخستین انتخابات در سال 2003 برگزار شد که به منظور انتخاب رییس جمهور توسط ملل متحد برگزار شد و در آن زمان دچار معضلات زیادی بود. اما بعد از آن با تدوین قانون انتخابات و تعدیلات مکرر آن، چالش های جدیدی فراروی انتخابات افغانستان به وجود آمده است که هرازگاهی و با برگزاری انتخابات خود را نشان داده است.
آخرین مورد، انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013 بود که چالشی ترین انتخابات در افغانستان نام گرفت و کشور را به یک بحران انتخاباتی کشاند. با تشکیل حکومت وحدت ملی و توافق تیم های انتخاباتی به نحوی این بحران حل گردید. اما نتایج و آثار آن هم چنان باقی است. پیش از آن در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری نیز بحران انتخاباتی را داشتیم که به نحوی با توافق حل گردید و هم چنین در دور دوم انتخابات پارلمانی نیز چالش های جدی به وجود امده بود. بدون شک این همه مشکلات و بحران های انتخاباتی ریشه در ساختارهای سیاسی و حقوقی کشور و نیز ریشه در عدم تجربه کافی انتخاباتی افغانستان دارد. 
یکی از مهم ترین چالش های انتخاباتی در سال های گذشته، مشکل امنیتی بوده است. در سال های گذشته در بسیاری از مناطق و ولسوالی ها انتخابات یا برگزار نشده است و یا به صورت ناقص و صوری برگزار شده است. به عنوان مثال دریکی از ولسوالی ولایت ارزگان در سال های گذشته در تمام انتخابات ها، صندوق های رای توسط مسولین اداره محلی و بر اساس تخمین از کاندیدان و میزان نفوذ شان در میان مردم پر شده اند.
علاوه بر آن در بسیاری از مناطق زنان اصلا کارت رای دهی اخذ نکرده اند و در انتخابات اشتراک نکرده اند. یا در برخی از مناطق زورمندان محلی مطابق میل خود صندوق ها را پر کرده اند و بدین ترتیب دست به تقلبات وسیع انتخاباتی زده اند. هم چنین در سال های گذشته در سراسر افغانستان حداقل دو برابر واجدان شرایط رای دهی کارت صادر شده بود که به گفته منابع رسمی به 22 میلیون کارت رای دهی بالغ می شد.
در انتخابات پیش رو اما علاوه بر وجود برخی از چالش های فوق، چالش های جدیدی نیز به وجود آمده است. مهم ترین چالش جدید را این تصمیم به وجود اورده است که اخیرا با مایوس شدن حکومت از برگزاری الکترونیکی انتخابات و ممکن نبودن توزیع تذکره الکترونیکی، تصمیم گرفته شده است که انتخابات با تذکره های کاغذی فعلی برگزار شود. در این تذکره ها باید یک بارکد کمپیوتری علاوه گردد که در بردارنده معلومات الکترونیکی افراد باشد. این استیکرها توسط کمیسیون انتخابات بر تذکره ها علاوه می شود.
پروسه توزیع تذکره برای کسانی که فاقد این برگه هویتی هستند نیز شروع شده و تایید و افزودن استیکرهای حاوی معلومات افراد از 25 حمل شروع شده است. اما در این مدت این دو پروسه مورد استقبال شهروندان قرار نگرفته است. از یک سو در بسیاری از مناطق به خصوص زنان تا کنون تذکره نگرفته اند و یا به دلیل مسایل امنیتی یا فرهنگ سنتی تذکره اخذ نکرده اند، هم چنان از اخذ تذکره محروم خواهند بود.
از سوی دیگر به نظر می رسد در بسیاری از مناطق اداره محلی توزیع تذکره از انجام کامل این پروسه ناتوان است. هنوز این پروسه در بسیاری از مناطق به دلایل گوناگون شروع نشده و امکانات توزیع هنوز وجود ندارد.
اما مشکل مهمی که اکنون به وجود آمده است عدم استقبال مردم از پروسه تایید تذکره برای رای دادن است. تقریبا در تمام شهرهای افغانستان استقبال از این پروسه بسیار کم بوده است. به عنوان مثال در مرکز ولایت دایکندی که یک شهر آرام و کاملا امن است در طی چهار روز گذشته به گفته مسولان محلی تنها 150 نفر در این پروسه تذکره خود را راجستر کرده اند. هم چنین در بسیاری از شهرهایی مثل هرات، کابل، قندهار و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان این پروسه به دلیل عدم حضور مردم به کندی به پیش می رود. این عدم استقبال از سوی شهروندان دلایل گوناگون دارد که مهم ترین دلیل تا کنون ترس از گروه های افراطی مثل طالبان بوده است. این عدم استقبال مردم به هر دلیلی باشد، بدون تردید اگر به همین شکل پیش برود تاثیرات منفی بر انتخابات پیش خواهد گذاشت و میزان شرکت کنندگان بسیار پایین خواهد آمد. در کل این چالش جدید نگرانی های جدیدی را هم در میان شهروندان و هم در میان مسولین حکومتی به وجود آورده است. اگر برای رفع این چالش چاره جدی و عاجل اندیشیده نشود، بدون شک بر برگزاری انتخابات تاثیر بسیار منفی خواهد داشت و حتی ممکن است بار دیگر انتخابات پارلمانی را به تاخیر بیندازد.

دیدگاه شما