صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرصت ها و تهدیدهای مشترک منطقه‌ای

-

کنفرانس بین المللی تا شکند که به هدف جستجوی راههای صلح و تأمین امنیت در افغانستان و نیز گسترش همکاری های اقتصادی  برگزار شده بود، دیروز پایان یافت. این کنفرانس پس از سال ها بن بست در مورد مذاکرات صلح در افغانستان، فرصت جدیدی را برای افغانستان و کشورهای منطقه خلق می کند، تا در مورد چالش ها و تهدیدهایی که امنیت، ثبات و رشد و شکوفایی اقتصادی کشورهای منطقه را تهدید می کند، بحث و گفتگو کنند.
کشورهای منطقه و بخصوص کشورهای آسیای میانه و افغانستان به دلیل موقعیت های جغرافیایی و منابعی که هر یک از این کشورها از آن بهره مند اند، دارای منافع مشترک بوده و صلح، ثبات و توسعه اقتصادی از اهداف بلند مدت اکثریت کشورهای منطقه به شمار می آید. بخصوص کشورهای آسیای میانه دارای منابع و ظرفیت های عظیم اقتصادی است که رشد و توسعه آن کشورها در گرو بهره گیری از این منابع و ظرفیت ها است.
از سوی دیگر کشورهای منطقه دارای تهدیدات مشترک نیز هستند. تروریسم و مافیای مواد مخدر ازچالش هایی اند که به روند صلح و ثبات منطقه و نیز توسعه همکاری های اقتصادی و تطبیق و اجرای پروژه های بزرگ آسیب می زند.
از اینرو کشورهای منطقه که سیاست های توسعه و پیشرفت اقتصادی را در پیش گرفته اند، باید در مرحله اول تهدیدها و چالش های پیشرو را از میان بردارند تا زمینه¬ای همکاری های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی در منطقه فراهم گردد.
تروریسم یکی از تهدیدات بزرگ منطقه¬ای و بین المللی است که تمامی کشورهای منطقه و جهان از رشد و گسترش فعالیت های آن نگران اند. آسیای میانه یکی از اهداف گروه های تروریستی برای نفوذ به سمت روسیه محسوب می شود. این گروه ها در سال های اخیر شمال افغانستان را هدف قرار داده اند. مناطقی که با کشورهای آسیای میانه مرزهای مشترک دارند. جنگ در مرزهای کشورهای آسیای میانه یکی از نگرانی های جدی این کشورها را تشکیل می دهد که می تواند در آینده امنیت آنها را در معرض تهدید قرار دهد.
از طرف دیگر نا امنی در افغانستان راه بسیاری از پروژه های اقتصادی را بسته است و بسیاری از قراردادهای بزرگ اقتصادی و تجاری که میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه به امضاء رسیده به دلیل تهدیدات امنیتی به حالت تعلیق در آمده است و بسیاری از قراردادهایی که باید به امضاء برسند، به همین دلیل هرگز مورد بحث قرار نگرفته اند.
افغانستان هرچند یک کشوری دارای اقتصاد درحال رشد به شمار نمی آید؛ اما این کشور دارای پتانسیل های ژئو اکونومیک بی نظیری می باشد که علاقه مندی هر کشوری را برای سرمایه گذاری های بزرگ در این کشور جلب می کند. علاوه بر آن افغانستان دارای موقعیت بی همتای جغرافیایی است که می تواند راههای ارتباطی کشورهای منطقه را تسهیل کرده و به رشد تجارت و گسترش همکاری های ترانزیتی منطقه کمک کند.
افغانستان به مثابه پل عبوری کشورهای آسیای میانه به جنوب آسیا است. این پل می تواند تجارت را رونق بخشیده و زمینه تعاملات اقتصادی را فراهم کرده و نیازمندی های منطقوی را تا حد زیادی اشباع کند. اکنون که این پل به دلیل جنگ و حضور بیش از بیست گروه تروریستی نمی تواند نقش ارتباطی خودش را ایفا کند، همه کشورهای منطقه از این وضعیت آسیب می بینند.
موقعیت جغرافیایی افغانستان ایجاب می کند که کشورهای منطقه برای امنیت شان باید روی امنیت افغانستان فکر کنند. نا امنی در افغانستان به راحتی می تواند از مرزهای این کشور عبور کرده و کشورهای همسایه و منطقه را نا امن سازد. به همین دلیل هم ثبات و امنیت دراز مدت منطقه به صلح و ثبات در افغانستان وابسته است و هم رشد و توسعه اقتصادی منطقه به همکاری و امنیت افغانستان بستگی دارد. این مسأله مهم است که کشورهای منطقه را وا داشته تا در مورد افغانستان نشست بین المللی برگزار کند.
امیدواریم این نشست همانطوری که مقامات کشورهای اشتراک کننده تأکید کردند، راه همکاری منطقوی را در جهت پیشرفت روند صلح در افغانستان باز کند و مسیر توسعه و همکاری های اقتصادی میان کشورها را فراهم کرده و چشم انداز امیدوار کننده¬ای را برای افغانستان و سایر کشورهای منطقه ترسیم کند. همانطوری که رییس جمهور عنوان نمود، باید افغانستان و کشورهای آسیای میانه اقتصاد منسجم داشته باشند تا در آینده به یک "قطب اقتصادی" مبدل شود. تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی پیش از هرچیزی نیاز به امنیت و ثبات منطقوی دارد و امنیت و ثبات منطقوی به همکاری های صادقانه و تعقیب منافع مشترک در چارچوب قوانین بین المللی است.

دیدگاه شما