صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اجماع ملی در ارگ ریاست جمهوری

-

دیروز مراسم گرامیداشت از بیست و سومین سالگرد شهادت شهید مزاری برای نخستین بار در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این مراسم که در حضور حدود دو هزار نفر از نخبگان این سرزمین برگزار شد، رییس جمهور، رییس اجراییه، روسای قوای مقننه و قضاییه افغانستان و تقریبا از همه اقوام و طیف های سیاسی کشور نیز حضور داشتند. تقریبا صدای همه کتله های سیاسی موجود در کشور به نحوی از زبان شخصیت های سیاسی و نمایندگان آن ها در ارگ ریاست جمهوری طنین انداز شد و همگی بر وفاق ملی و عدالت اجتماعی بدون کمترین تفاوت تاکید کردند.
بدون اغراق مراسم تجلیل از شهید مزاری در ارگ ریاست جمهوری علاوه بر زیبایی های دیگری که داشت، نمادی از اجماع ملی بود. تا کنون در هیچ محفلی و هیچ نیرویی نتوانسته است، نخبگان و شخصیت های سیاسی افغانستان تا این حد بر محور ارزش های مشترک متحد و همدل سازد. اما شهید مزاری و مراسم گرامیداشت از او توانست بعد از بیست و سه سال صداهای پراکنده، خواست های متفاوت و چهره های رنگارنگ را در زیر یک سقف گرد آورد و آنچه را که او به دنبالش بود از زبان مهمانان دیروز ارگ ریاست جمهوری برای مردم افغانستان بیان کند. جلسه دیروز ارگ ریاست جمهوری به معنای واقعی کلمه نمادی از اجماع ملی در افغانستان بود که تا کنون کمتر دیده شده است.
جامعه امروز افغانستان بیش از هر زمان دیگر متشتت و پراکنده است. مطالبات و خواست ها بیش از هر زمان دیگر رنگ قومی به خود گرفته است و حتی فروتر از دایره قومیت به منافع جناح های سیاسی و کتله های قومی و قبیله ای و حتی منافع اشخاص گره خورده است. این پراکندگی و گوناگونی شیرازه حیات جمعی مردم افغانستان را با تهدید جدی مواجه کرده است و ما اکنون علاوه بر بحران تروریسم، امنیت، رفاه اقتصادی و توسعه فرهنگی و سیاسی، با بحران از هم گسیختگی اجتماعی نیز مواجه هستیم.
بحران از هم گسیختگی اجتماعی از هر تهدید دیگری جدی تر و خطرناک تر است. تروریسم روزی از بین می رود و چنگ از زندگی مردم بر می دارد و محکوم به نابودی است. مشکل ناامنی، فقر، بیکاری و بیچارگی های دیگر نیز روزی حل خواهد گردید. ولی آن چه سال ها باقی خواهد ماند، زیرساخت های نفرت پراکنی و تنفر اجتماعی است. این پدیده نه تنها در جان انسان ها بلکه درجان و روح تاریخ ما ریشه خواهد کرد و هم چنان سرنوشت افغانستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این رو باید مرهمی بر این زخم عمیق پیدا کنیم.
آنچه می تواند نفاق و شقاق اجتماعی موجود را از بین ببرد و تبدیل به اجماع و وفاق ملی کند، یافتن ارزش های مشترک و احترام گذاشتن به ارزش های همدیگر است. تا مردم افغانستان به همدیگر با دیده نفرت و نگاه های تنگ قوم گرایانه بنگرند، بحران در کشور ما هم چنان پابرجا خواهد بود.
برگزاری مراسم تجلیل از شهید مزاری در ارگ ریاست جمهوری  میزبانی شخص رییس جمهور از این مراسم و مهمانان آن یک اقدام نمادین، اما تاثیرگذار و سنجیده در راستای همگرایی و وفاق ملی بود. تاثیرات اقدام دیروز رییس جمهور و گردآوردن همه کتله های سیاسی در زیر یک سقف و ایراد سخنان هماهنگ و همدلانه، یک نقطه عطف در راستای همدلی و شکل گیری اجماع ملی بود.
بدون تردید هیچ محوری جز آرمان های یک شخصیت بزرگ و ملی و هیچ ارزشی جز عدالت و عدالت خواهی که با شهید مزاری معنی پیدا می کند، نمی توانست این گونه محور اجماع و وفاق ملی گردد.
محفل دیروز نشان داد که مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیازمند همدلی و یک پارچگی است. این همدلی و یک پارچگی تنها با سیاست های درست نخبگان و اقدامات سنجیده سیاستمداران و هم چنین بیداری و آگاهی مردم به دست می آید. دیروز ارگ ریاست جمهوری نمادی از اجماع ملی بود و محفل دیروز نشان داد که مردم افغانستان می توانند در زیر یک سقف با همدیگر سخن بگویند و سخن همدیگر را بشنوند. این بزرگ ترین دستاورد محفل دیروز و البته محصول آرمان های نیک و بزرگ شهدای مردم افغانستان بود.

دیدگاه شما