صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفر جمیز متیس به افغانستان و پیام سیاسی آن

-

دیروز برای چندمین جیمز متیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک سفر اعلان نشده به افغانستان بار دیگر از برنامه های دولت افغانستان حمایت کرد. قبلا نیز بارها مسولان عالی رتبه دولت آمریکا به شمول رییس جمهور ترامپ بر حمایت همیشگی و همه جانبه آن کشور از دولت افغانستان و برنامه های آن تاکید کرده بودند.
در شرایط فعلی سفر وزیر دفاع ایالات متحده به افغانستان و حمایت از دولت افغانستان از آن جهت حایز اهمیت است که این سفر به دنبال ارایه طرح پیشنهادی دولت افغانستان در زمینه صلح با طالبان و هم چنین اظهار تمایل طالبان مبنی بر مذاکره با دولت آمریکا صورت می گیرد. بنابراین نخستین پیام سیاسی این سفر برای طالبان و مخالفان مسلح و تروریست ها است.
برای نخستین بار رییس جمهور غنی در پروسه 2 کابل طرح صلحی را ارایه کرد که دارای نکات تازه و حتی بی سابقه بود. مهم ترین نکات تازه این طرح صلح، مذاکره بر سر تعدیل قانون اساسی، پذیرش گروه طالبان به عنوان یک حزب سیاسی، اجازه گشایش دفتر آن در کابل و تلاش دولت افغانستان برای بیرون کردن افراد تحریم شده و تحت تعقیب این گروه از سوی سازمان های بین المللی و حقوق بشری بوده است.
از سوی دیگر گروه طالبان چند هفته قبل اظهار تمایل صریح و آشکار برای نشستن بر سر میز مذاکره با ایالات متحده کرده بود. گروه طالبان مذاکره با دولت افغانستان را رده کرده بود ولی مذاکره با آمریکا را پذیرفته و خواهان آن شده بود.
ایالات متحده البته در همان زمان در نخستین واکنش در پاسخ به طالبان گفته بود که هرگونه مذاکره بر سر صلح و مسایل سیاسی باید با دولت افغانستان صورت گیرد و تنها دولت افغانستان صلاحیت هرگونه گفتگو را در مورد سرنوشت این کشور دارد.
اما اکنون سفر جیمز متیس به کابل و مشخصا اظهارات او در مورد حمایت از طرح صلح رییس جمهوری نشانه آن است که ایالات متحده از دولت افغانستان حمایت همه جانبه دارد و نیز نشانه آن است که دولت افغانستان توانسته اعتماد ایالات متحده را جلب کند. جیمز متیس به صورت آشکار اعلان کرده است که آمریکا هرگونه مذاکره و صلح را تنها در چارچوب مذاکره با دولت افغانستان به رسمیت می شناسد و دیگر هیچ گفتگو و مذاکره ای را که بدون حضور دولت افغانستان صورت گیرد، به رسمیت نمی شناسد. این موضوع دولت امریکا و مشخصا وزیر دفاع آن کشور موضوع دولت افغانستان را در همه چانه زنی ها و مذاکرات تقویت می کند. مخالفان مسلح دولت و تروریست ها باید از این موضع درس های زیادی بیاموزند و متوجه پیام های سیاسی آن خواهند شد.
دومین پیام سیاسی سفر متیس در شرایط فعلی برای همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه است. از زمانی که در سال گذشته میلادی استراتژی جدید ایالات متحده در باره جنوب آسیا و افغانستان اعلان شد و هم چنین به دنبال آن سیلی از موضع گیری های ضد پاکستانی از سوی مسولان آمریکایی اتخاذ گردید، چرخش های زیادی در سیاست های منطقه ای به وجود آمده است. پاکستان به شدت مستاصل و نگران است. روسیه و کشورهای همسو با آن در تلاش برای احیای یک جبهه ضد آمریکایی در منطقه و افغانستان بر آمده اند. در مقابل دولت افغانستان از قدرت و پرستیژ بهتری برخوردار گردیده است.
سفر متیس برای همه کشورهای منطقه این پیام مهم را در بر دارد که باید خود را با شرایط جدید منطقه وفق دهند و افغانستان دیگر محلی برا تاخت و تاز کشورهای منطقه قرار نخواهد گرفت و مهم تر از همه آن که ایالات متحده دیگر افغانستان را تنها رها نخواهد کرد.
سومین پیام سیاسی جیمز متیس در شرایط فعلی به نظر می رسد متوجه مخالفان سیاسی و اپوزیسیون دولت افغانستان است. به خصوص این که در هنگام سفر متیس قطعی شده است که والی بلخ تغییر خواهد کرد و یخ های به وجود آمده میان ارگ و والی مستعفی بلخ آب خواهد شد. اکنون این سفر و اعلان موضع قاطعانه متیس در حمایت از دولت افغانستان برای برخی از شرکای قدرت در دولت افغانستان این پیام را در بر دارد که بازی های خود را در درون چوکات قانون اساسی و نظام سیاسی افغانستان انجام دهند. در غیر آن صورت ایالات متحده هیچگونه تمرد و سرکشی از قوانین و مقررات افغانستان را تحت هیچ نام و عنوانی به رسمیت نمی شناسد.
البته در کنار پیام های سیاسی پیش گفته هر بار که مسولان عالی رتبه خارجی به افغانستان سفر کرده اند، پیام های واضح برای دولت افغانستان نیز داشته اند. آن چه جامعه جهانی از افغانستان در شرایط فعلی می خواهد، برگزاری انتخابات، مبارزه با فساد، اصلاحات در بخش های مختلف حکومتی و رعایت آزادی های مدنی و حقوق بشری است. جیمس متیس نیز در این سفر در باره این مسایل نیز با رهبری حکومت افغانستان گفتگو کرده است.
در مجموع موضع گیری های یک سال اخیر دولت آمریکا و سفرهای پی در پی مقامات آن کشور به کابل و سفر اخیر وزیر دفاع آن کشور به افغانستان، حاوی پیام هایی بوده است که به نفع دولت افغانستان است و موضع افغانستان را هم در سطح بین المللی و منطقه ای و هم در سطح داخلی تقویت می کند.

دیدگاه شما