صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

باید راهکار جدی برای جلوگیری از حملات انتحاری سنجیده شود

-

دهشت افگنان و وحشت آفرینان با انجام حمله انتحاری بر مراسم بیست و سومین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در غرب کابل، نشان داد که این گروه ها جز کشتار، وحشت و دهشت، هیچ برنامه و هدف دیگری در سر ندارند. این گروه ها به عنوان یک ابزار و وسیله از سوی دشمنان مردم افغانستان به کار گرفته می شوند و جز تأمین اهداف دشمنان اراده و برنامه¬ای مستقلی از خود ندارند.
کشتار افراد ملکی و حمله بر تجمعات مردمی، نه در اسلام جای دارد و نه وجدان بشری از آن حمایت می کند. حملات انتحاری که در اثر آن ده ها شهروند بی گناه جانهای شان را از دست می دهند و ده ها نفر دیگر زخمی می شوند، مطابق دین مبین اسلام و قوانین بین المللی، عمل غیر انسانی و ضدبشری شمرده شده و از آن به عنوان فساد در زمین و جنایت علیه بشریت یاد شده است.
متأسفانه در چند سال اخیر انجام حملات انتحاری در افغانستان به یک رویه برای گروه های دهشت افگن بدل شده است و آنها بدون هراس و تشویش در هر زمان و هر جایی که بخواهند حملات شان را سامان می دهند. در دوسال گذشته تنها در همین کابل، پایتخت کشور ده ها حمله خونین انتحاری انجام شده که در نتیجه آن هزاران شهروند کشور کشته و یا مجروح شده اند. مسأله تأسفبارتر از آن این است که این گروه ها تاکتیک جنگی شان را از رو در رویی با نیروهای امنیتی، به انجام حملات انتحاری بر تجمعات مردمی تغییر داده اند. حمله بر تجمعات مردمی، مساجد و مراکز فرهنگی، آسان ترین راه برای گروه های دهشت افگن به شمار می رود که هدفی جز کشتار و ایجاد ترس و هراس در میان مردم ندارند.
سؤال مهم این است که حال چه باید کرد؟ آیا همچنان شاهد حملات بیرحمانه تروریستان بر تجمعات مردمی باشیم؟ آیا مأیوسانه در برابر تاکتیک های شیطانی دشمنان سر تسلیم فرود آوریم و بر هر آنچه اتفاق می افتد صبر و تحمل پیشه کنیم؟
با این که مردم حمایت از دولت و نظام را وظیفه و مسؤلیت اصلی خود می دانند و هرگز در برابر بی رحمی های دشمن تسلیم نمی شوند و با جان و مال  خود از وطن، عزت، شرف و ناموس خود دفاع می کنند؛ اما تداوم این حملات و پیامدهای ناگوار آن بر روح و روان مردم افغانستان و بخصوص صدها و هزارها خانواده داغدیده، بدون شک روزی کاسه صبر و تحمل مردم را لبریز خواهد کرد. مردم نمی توانند منفعلانه شاهد کشتار زنان، مردان، اطفال و اعضای فامیل، بستگان و دوستان خود باشند و لحظه¬ای مرگ خودشان را انتظار بکشند.
همه می دانیم که مقابله با این تاکتیک دشمن، صرف با افزایش نیروهای امنیتی در سطح شهر امکان پذیر نیست. حکومت باید از طریق تقویت شبکه های استخباراتی به مقابله با این گروه ها بپردازند؛ باید مراکز اصلی تجمع، سازماندهی و اجرای عملیات این گروه ها شناسایی و پیش از آن که اقدامی از جانب آنها صورت گیرد، از سوی نیروهای کشفی دستگیر شوند.
عملیات های اوپراتیفی می تواند ماشین سازماندهی و اجرای حملات انتحاری دشمن را از کار بیندازد و آن را از حرکت باز دارد. اگرچه دولت تا هنوز در دستگیری و کشف مواد انفجاری و شناسایی مخفیگاه های آنها دستاوردهایی داشته است؛ اما با توجه به افزایش حملات انتحاری در کشور، این اقدامات تا هنوز برجسته جلوه نکرده است.
جنگ در افغانستان ماهیت استخباراتی دارد و گروه های هراس افگن به عنوان نیروهای وفادار به حلقات و سازمان های استخباراتی، در کشور عمل می کنند؛ بنابراین مقابله با این گونه شرارت ها و دسیسه ها تنها از طریق تقویت نهادهای استخباراتی ممکن و میسر می شود. مدیریت کارآمد و مؤثر و ایجاد یک اراده قوی در سازمان های امنیتی می تواند در خنثا سازی دسیسه های دشمن و کاهش آمار تلفات افراد ملکی کمک کند.
برخورد جدی و شفاف با گروه های تروریستی بخصوص محاکمه و مجازات کسانی که به جرم سازماندهی حملات تروریستی دستگیر می شوند، می تواند هم روحیه و مورال نیروهای هراس افگن را تضعیف بسازد و هم به شهروندان امید و اطمینان دهد که حکومت در برابر کشتار افراد بی گناه ملکی بی تفاوت نمی باشد.
سازمان های امنیتی باید در ارتباط با کشف مراکز و مخفیگاه های دشمن و شناسایی و معرفی کسانی که به گونه¬ای با آنها همکاری دارند و دستگیری و محاکمه افرادی که در سازماندهی و انجام حملات انتحاری دست داشته اند؛ با قاطعیت و جدیت برخورد کرده و اندکی ضعف و سستی از خود نشان ندهند. چرا که ضعف آنها ممکن است در افکار عمومی به بی تفاوتی حکومت در برابر کشتار شهروندان کشور تعبیر گردد.

دیدگاه شما