صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نباید اختلافات حقوقی را به نزاع های قومی بدل سازیم

-

معترضان در ولسوالی قره باغ برای سومین روز متوالی شاهراه کابل- قندهار را مسدود کردند. این اعتراض زمانی شروع شد که مردم قریه شیر آباد ادعا کردند که افراد مسلح ناشناس در لباس پولیس محلی به یک خانه آنها حمله کرده و دو نفر از یک خانواده را کشته و دو نفر دیگر را با خود برده اند. اینها خواهان شناسایی، دستگیری و محاکمه عاملان این رویداد شده بودند و به این دلیل شاهراه کابل- قندهار را بسته بودند. 
متأسفانه حکومت در روزهای گذشته برای پاسخگویی به معترضان و راضی ساختن آنها، اقدامات جدی را به عمل نیاورد و در نتیجه دامنه اعتراضات با دخالت برخی حلقات و گروه ها و سؤ استفاده از احساسات مردم، گسترده تر گردیده و اکنون خواستهای حقوقی آنها به خواست های کلان سیاسی تبدیل شده است. آنچه از روند رویدادهای چند روز گذشته پیدا است، این است که سطح مداخله در دامن زدن اعتراضات و کشیده شدن آن به خشونت بسیار بالا و فوق العاده است؛ بنابراین پیامد این اعتراضات می تواند برای مردم محل و حکومت محلی زیانبار بوده و به مناسبات اجتماعی مردم غزنی لطمه و آسیب می رساند.
اگر ریشه¬ای اصلی این منازعات در مناسبات اجتماعی مردم منطقه به بررسی گرفته شود، به این نکته برمی گردد که برخی از مردم بر اساس روابطی که با برخی گروه های شورشی دارند، همواره تلاش می کنند تا در برخورد با همسایگان خود، هم از زور اسلحه و خشونت بی پرده¬ای مخالفان مسلح سود ببرند و هم از حکومت به گونه ها و بهانه های مختلف امتیاز بگیرند. همین مسأله سبب نوعی خودبینی و تقویت خصلت امتیازخواهی میان برخی از شهروندانی گردیده اند که فکر می کنند از امتیازات دو جانب به طور همزمان بهره می برند. این فکر اغلب سبب شده که اینها در تعامل خود با همسایگان با مشکل روبرو شوند؛ زیرا نوع تعامل اینها با سایر شهروندان آمیخته با تعصب، زورگویی و خشونت بوده و تعقل و منطق کمتر در آن مشاهده می شود.
نمونه این گونه تعامل را ما چند سال قبل در حادثه فرار یک دختر از مردم قره باغ در میان هزاره ها مشاهده کردیم. درحالی که این دختر خودش از خانه فرار کرده بود و مردم هم با کرامت و احترام تمام از این دختر محافظت کرده و آن را به نهادهای مربوطه حکومتی تحویل داده بودند؛ اما مردم قره باغ با خشونت تمام ده ها تن از مسافران بی گناه جاغوری و مالستان را از مسیر راه به گروگان گرفتند. در مورد دیگر برخی از مردم ادعا کردند که گله گوسفند آنها گم شده است؛ اما در بدل آن مسافران مردم محل را از موترها پایین کرده و به گروگان گرفتند و گفتند تا گوسفندان آنها را بر نگردانند، مسافران آزاد نمی شوند. به این بهانه ها تا کنون دهها شهروند بی گناه تا کنون کشته شده و اموال صدها تن دیگر به غارت برده شده است.
متأسفانه حکومت در تمام این قضایا آنطوری که انتظار می رفت، مطابق قانون برخورد نکرده است. ضعف نهادهای حکومتی محلی و برخورد ضعیف و دوگانه با قضایای حقوقی و جرمی، سبب تشدید تضادهای قومی و محلی گردیده و خصومت ها و دشمنی ها را روز به روز افزایش داده است.
غزنی از جمله ولایت هایی است که در طول تاریخ مردمان آن، که متشکل از اقوام مختلف افغانستان بوده، با همدیگر برادروار زندگی کرده و برخوردهای قومی و کتله ای در این ولایت به مراتب کمتر و ضعیف تر بوده است. 
اما اعتراضات روزهای اخیر که از یک دعوای حقوقی سرچشمه گرفته، باید مطابق قانون در نهادهای عدلی و قضایی مورد بررسی قرار گیرد، اعتراضات خیابانی و مسدود کردن سرک ها که سبب سرگردانی و ایجاد مشکلات برای هزاران شهروند دیگر می گردد، یک راهکار معقول به حساب نمی آید.
اما ادعای کشته شدن دو نفر از آن قریه، نیز باید از راههای قانونی حل و فصل گردیده و برای دستگیری عاملان آن، حکومت باید تحت فشار قرار گیرد. ولی اتهام وارد کردن به یک قوم بدون دلایل اثباتی و قومی ساختن قضیه، بدون شک نه با عقل و منطق سازگاری دارد و نه به نفع روابط مسالمت اقوام در ولایت غزنی تمام می شود.
بیشترین انتقادها در این ارتباط متوجه حکومت محلی غزنی است که برای مهار کردن دشمنی ها و خصومت ها به موقع اقدام نمی کنند و اجازه می دهند که یک مشکل کوچک حقوقی به مسأله کلان سیاسی تبدیل شود.
ما می خواهیم اقتدار حکومت مرکزی و حاکمیت قانون در مناطق تحت کنترل حکومت تقویت شود. ریشه این دعوا یک مسأله حقوقی است که باید از مجرای قانونی مورد بررسی قرار گرفته و مطابق قانون فیصله گردد. و حکومت کشته شدن افراد را نیز باید با جدیت تمام مسأله مورد بررسی قرار داده و عاملان این قضیه را به محکمه کشانده و مجازات کند.
ما طرفدار عدالت، حاکمیت قانون و زندگی صلح آمیز اقوام کشور در کنارهم هستیم. هر مسأله¬ای که زندگی مسالمت آمیز اجتماعی را خدشه دار کرده و آن را به دشمنی و خصومت بدل سازد، از نظر ما مردود است.

دیدگاه شما