صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پروژه تاپی و امیدهای تازه به مردم

-

دیروز پس از سال ها انتظار سرانجام کار عملی پروژه تاپی با حضور رییس جمهور افغانستان، رییس جمهور ترکمنستان، صدر اعظم پاکستان و معاون نخست وزیر هندوستان در شهر باستانی هرات آغاز شد. این پروژه چنان که از نامش پیدا است، میان چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان قرارداد شده است که گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به پاکستان و سپس به هندوستان انتقال دهد.
پروژه تاپی یکی از بزرگ ترین پروژه های اقتصادی در منطقه و آسیا است که برای افغانستان بیش از هر کشور دیگر اهمیت دارد. به خاطر این که از 1814 کیلومتر طول آن در حدود نصف آن یعنی 818 کیلومتر آن از خاک افغانستان می گذرد. بنابراین جنبه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و تاریخی پروژه تاپی برای افغانستان که برای نخستین بار شاهد یکی از بزرگ ترین پروژه های منطقه ای است، بسیار مهم و حیاتی است.
افغانستان به لحاظ اقتصادی در سال در حدود 400 تا 500 میلیون دالر عواید از این پروژه به دست می آورد و این مبلغ تنها بخشی از عواید اقتصادی پروژه تاپی برای افغانستان است. بر اساس قوانین بین المللی هر پروژه ای که از خاک یک کشور می گذرد، باید در مسیر خود مردمان شهرهایی را که در این مسیر قرار دارند، از انرژی خود مستفید گرداند. این پروژه کلان که از شهرهای چندین ولایت در داخل افغانستان می گذرد می تواند چهره افغانستان را تغییر دهد.
از سوی دیگر افغانستان امروزه بیش از هر زمان دیگر با بیکار مطلق شهروندان مواجه است و بیکاری بزرگترین عامل مهاجرت های گسترده شهروندان افغانستان به خارج از کشور و حتی کشورهای اروپایی و غربی بوده است. پروژه تاپی می تواند هزاران نفر از شهروندان کشور را وارد بازار کار کند و شاید این پروژه یکی از بزرگ ترین پروژه هایی باشد که اشتغال زایی وسیعی را در پی خواهد داشت.
پروژه تاپی از لحاظ سیاسی بزرگ ترین عامل همگرایی منطقه ای و پیوند دهنده حداقل چهار کشور مهم منطقه خواهد بود. به همین خاطر از لحاظ سیاسی علاقمندی شدیدی را میان کشورهای ذیدخل ایجاد می کند که دیگر هیچکدام حاضر نخواهد شد علیه منافع دیگری اقدامی انجام دهد. به خصوص پای پاکستان به عنوان یکی از مهم ترین کشورهایی که در افغانستان به مداخله سیاسی می پردازد در این پروژه کشیده شده است. حتی در بسیاری از تحلیل های سیاسی تا کنون خط لوله تاپی یکی از مهم ترین عوامل تشکیکل و ایجاد گروه طالبان از سوی پاکستان دانسته شده است که خیلی دور از واقعیت نیست. اکنون امید می رود که این کشور حداقل به خاطر تحقق یکی از مهم ترین آرزوهای دیرین خود دست از تقویت و حمایت گروه های تروریستی در افغانستان بردارد.
پروژه تاپی به لحاظ امنیتی نیز برای افغانستان اهمیت دارد. اکنون امید می رود که کشورهای همسایه افغانستان به خاطر تاپی به تقویت امنیت در منطقه و افغانستان کمک و دست از حمایت از گروه های تروریستی بردارند. از این جهت پروژه تاپی به قدری اهمیت دارد که حتی طالبان از آغاز به کار آن استقبال و حمایت کرده است. تا کنون سابقه ندارد که طالبان از پروژه هایی که به دست دولت افغانستان تحقق یافته است حمایت کرده باشد. وقتی گروه طالبان از چنین پروژه ای حمایت می کند، طبیعی است به امنیت و ثبات پایدار در کشور و منطقه امیدوار باید بود.
به لحاظ فرهنگی خط لوله گار سبب می شود که نوعی همگرایی فرهنگی و اقدامات مشترک بر بنیاد مسایل فرهنگی و تاریخ مشترک میان کشورهای چهارگانه طرف قرارداد تاپی آغاز گردد. بسیاری از بناهای فرهنگی کشورهای ذینفع در قضیه تاپی از نگاه تاریخی ریشه های مشترک دارند و اکنون تاپی سبب می شود که مراودات میان کشورهای هم فرهنگ بیش از گذشته صورت گیرد.
اما آن چه بیش از موارد فوق که هرکدام در جای خود برای افغانستان جنگ زده، اهمیت دارد، القای نوعی امنیت روانی برای مردم افغانستان است. مردم افغانستان پس از چهار دهه جنگ و منازعه خونین که تا کنون ادامه دارد، به لحاظ روانی و اعتماد به حکومت مرکزی به شدت آسیب دیده است. شکاف های اجتماعی و نفرت پراکنی های قومی باعث شده است که مردم افغانستان متاسفانه هر روز از همدیگر دورتر شوند. اما این همگرایی و همدیگر پذیری با عملی شدن پروژه هایی چون تاپی نضج خواهد گرفت و تقویت خواهد شد. پروژه تاپی به مثابه یکی از بزرگ ترین پروژه ها اقتصادی در منطقه، برای مردم افغانستان مفهوم و پیام متفاوت نسبت به سایر شهروندان کشورهای منطقه دارد. پیام های تاپی برای مردم افغانستان، امنیت روانی، اعتماد به حکومت، همگرایی اجتماعی، امید به زندگی و باور به شکوفایی این سرزمین هستند. بنابراین تاپی برای مردم افغانستان بیش از آن که یک پروژه اقتصادی باشد، فاکتوری برای امید به آینده است.

دیدگاه شما