صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیام های نشست امنیتی کابل

-

نشست دو روزه روسای ستاد مشترک ارتش های چهار کشور افغانستان، پاکستان، قزاقستان و ازبکستان با حضور فرماندهی ناتو در افغانستان و با میزبانی فرماندهی نیروهای آمریکایی در کابل دیروز آغاز شده است. این نشست در شرایط فعلی که افغانستان احتمالا از بهار سال آینده وارد مرحله جدیدی از وضعیت امنیتی خود می شود، از جهات مختلف حایز اهمیت است.
1. نخستین نکته مهم این است که این نشست با فراخوانی فرماندهی آمریکا در افغانستان برگزار می شود و در آن روسای ستاد مشترک ارتش های چهار کشور به شمول فرماندهی ناتو در افغانستان اشتراک دارند. میزبانی و یا به عبارتی فراخوانی مقامات امنیتی چندین کشور همسایه افغانستان از سوی فرماندهی آمریکا درکابل به این معنی است که ایالات متحده افغانستان را در صدر اولویت های خویش در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا قرار داده است. موضوعی که در روزهای اخیر در صدر اخبار قرار گرفت. این نشست و تصمیم جدید ایالات متحده برای پاکستان بیش از هر کشور دیگر پیام های روشن دارد. بیش از یک سال است که جایگاه پاکستان در سیاست خارجی ایالات متحده تغییر کرده و از یک کشور دوست و هم نظر به کشوری تبدیل گردیده است که محل امن برای تروریسم و حامی اصلی افراطی گری در منطقه به شمار می رود. این نگاه جدید ایالات متحده، متحد دیرین آن کشور یعنی پاکستان را در وضعیت دشواری قرار داده است. حملات تروریستی و خونین اخیر در کابل که احتمالا با آگاهی سازمان استخبارات پاکستان صورت گرفت، به نحوی برای فرار پاکستان از زیر فشارهای بین المللی صورت گرفت. پاکستان می خواست به افغانستان و جامعه جهانی بگوید که به این سادگی موضوع افغانستان را رها نمی کند. اما اکنون این نشست و کشاندن پاکستان به کابل برای گفتگوی مستقیم در باره مبارزه با تروریسم به معنای رد این تصور پاکستان و فشار دیگری از سوی ایالات متحده بر این کشور به عنوان حامی گروه های هراس افکن در افغانستان به شمار می رود.
2. نشست امنیتی کابل و فراخوانی مقامات امنیتی کشورهای همسایه افغانستان دارای این پیام نیز هست که گویا وضعیت امنیتی در منطقه و افغانستان تغییر می کند. نشانه هایی از تغییر و وخامت اوضاع در پی حملات تروریستی اخیر و تحرک فعالیت های گروه های هراس افکن مشهود بوده است. از یک سو ما در روزهای اخیر شاهد حملات انتحاری و تروریستی خونین بوده ایم و از سوی دیگر تحرکات نظامی دشمن در برخی از نقاط کشور نیز افزایش یافته است. در گفته های برخی از فرماندهان نظامی سخن از خونین بودن بهار سال 1397 رفته است. اکنون نشست امنیتی چندجانبه در کابل به این معنی است که باید برای پیشگیری از حملات بیشتر دشمن از حالا چاره سازی شود.
3. پیام دیگر نشست امنیتی کابل برای مردم و دولت افغانستان است. برخلاف پاکستان، مردم و دولت افغانستان از این نشست احساس رضایت می کنند و به همان میزان که برای پاکستان پیام منفی دارد، برای ما پیام مثبت و امیدوارکننده دارد. همان گونه که بارها مقامات آمریکایی و همکاران بین المللی افغانستان تاکید کرده است، نشست امنیتی کابل این پیام را می رساند که جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم و دهشت افکنی در کنار مردم افغانستان خواهند ماند. از این جهت نشست امنیتی کابل بار مثبت برای افغانستان خواهد داشت و برای نیروهای امنیتی کشور در برابر تروریسم روحیه مضاعف خواهد بخشید. البته برخی از جناح های سیاسی در داخل افغانستان که گاهی چیزهایی در سر می پرورانند نیز باید از نشست حساب ببرند.
4. به نظر می رسد پیام دیگر نشست امنیتی کابل برای همسایگان و کشورهای منطقه است. از روزی که نیروهای ناتو وارد افغانستان شده است، همواره این حضور مورد انتقاد برخی از کشورهای منطقه و جهان بوده است. به خصوص این نگرانی ها برای کشورهایی چون روسیه و چین و ایران بیش از دیگران بوده است. به همین خاطر کشورهای یادشده همواره به دنبال تشکیل یک جبهه منطقه ای در برابر جبهه ضد تروریسم به رهبری ایالات متحده بوده اند. اکنون ایالات متحده از یک سو می خواهد جدیت خود را در مبارزه با تروریسم نشان دهد و از سوی دیگر به دنبال جلب اعتماد کشورهای منطقه است. تشدید حملات هوایی بر ضد پایگاه های هراس افکنان در شمال افغانستان در هفته های اخیر در همین راستا صورت می گیرد. اینک فراخواندن مقامات امنیتی برخی از کشورهای همسایه افغانستان در کابل به این معنی است که ایالات متحده به دنبال تنگ کردن عرصه برای تروریست ها در خاک افغانستان است و تعقیب تروریست ها در داخل افغانستان مجال هرگونه نفوذ آنها به کشورهای همسایه افغانستان را می گیرد. در عین حال این نشست هم چنان که برای پاکستان حاکی از جدیت جبهه ضد تروریسم برای مبارزه با هراس افکنی و تحت فشار قراردادن کشورهای حامی آن ها است، برای دیگر کشورهای همسایه افغانستان نیز می رساند که افغانستان دیگر در کام تروریست ها فرو نخواهد رفت.

 

دیدگاه شما