صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برخورد با قلب فساد؛ بیم ها و امیدها

-

رییس جمهور غنی در ماه ثور امسال در سومین کنفرانس اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد گفته بود که وزارت امور داخله در سکتور امنیتی کشور «قلب فساد» است. رییس جمهور در آن کنفرانس وعده سپرد که پلیس افغانستان در کنار مبارزه با جرایم و جنگ با هراس افکنی در زمینه حاکمیت قانون جدی خواهد شد و دولت مصمم است تا با فساد در نهادهای امنیتی نیز مبارزه کند. در همان کنفرانس معاون رییس جمهور نیز روند استخدام در بخش های دولتی را فسادآلود خوانده بود و خواستار احیای کمیسیون اصلاحات اداری و انجام اصلاحات در بخش امنیتی شد.
در آن زمان افکار عمومی و رسانه ها به جدیت حکومت در مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی و در مجموع به پروسه مبارزه با فساد حکومت  کمتر باور داشتند و این گونه سخنان را جدی نمی گرفتند. از آن زمان تا کنون که نزدیک به ده ماه می گذرد  و در این مدت کارهایی انجام یافته است که مردم را به پروسه مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات در بخش های مختلف امیدوارتر کرده است. در این زمینه اگر اقدامات مهم حکومت در کمیسیون اصلاحات اداری اگر بگذریم، مشخصا در سکتور امنیتی کشور کارهایی در راستای فسادزدایی صورت گرفته است که چهره نیروهای امنیتی و باورها نسبت به این نیروها را به کلی تغییر داده است. بدون تردید این اقدامات در بخش پلیس و به گفته رییس جمهور در مورد «قلب فساد» بیش از دیگر بخش ها بوده است.
در آخرین مورد وزارت امور داخله اعلام کرده است که 94 تن از مقامات ارشد این وزارت را به دلیل اتهام فساد به دادستانی کشور معرفی کرده است. در بین این تعداد چهار نفر جنرال پلیس حضور دارند و باقی افراد نیز از افسران ارشد این وزارت خانه است. تا کنون به گفته مقامات وزارت امور داخله بیش از 540 پرونده افراد منسوب به این وزارت خانه مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا چندی قبل دو معین و چهار تن دیگر از کارمندان بخش تدارکات وزارت امور داخله محاکمه شدند و هرکدام به چندین سال زندان و جرایم نقدی محکوم گردیدند.
علاوه بر معرفی افرادی که در فساد در این وزارت دست داشته اند به نهادهای عدلی و قضایی و اقدامات جدی تا مرز محاکمه آنان، تغییرات گسترده و مثبت در وزارت امور داخله در بخش های مختلف این وزارت به وجود آمده است که امید به اصلاحات در این بخش را بهبود بخشیده است. هرکدام از اقدامات صورت گرفته تا کنون در این بخش بی سابقه و در عین حال امیدوارکننده بوده است. از این رو امید می رود که قلب بیمار و فسادآلود سکتور امنیتی کشور کم کم رو به بهبود برود و سلامتی خود را باز یابد.
اما نباید فراموش کرد که این اقدامات آغازین کارهای لازم در راستای مبارزه با فساد و انجام اصلاحات در سکتور امنیتی است. هنوز اقدامات زیادی لازم است که هم در مبارزه با فساد و هم انجام اصلاحات در بخش امنیتی باید صورت گیرد.
از یکسو سکتور امنیتی کشور به خصوص پلیس دچار فسادهای گسترده و ریشه دار است که نیاز جدی به پاک سازی دارد و از سوی دیگر این بخش جدا نیازمند اصلاحات همه جانبه است. فساد در وزارت داخله تنها به رشوه ستانی و انجام فساد مالی در بخش تدارکات و روندهای مالی پلیس خلاصه نمی شود. بلکه فساد اخلاقی و استفاده سوء از صلاحیت ها و موقعیت افراد و فساد در بخش استخدام از دیگر ابعاد فساد در وزارت امور داخله است. هنوز ساختارهای مدیریتی و نهادی پلیس افغانستان به گونه ای است که به مناصب و موقعیت های آن به عنوان طعمه هایی برای استفاده جویی ها و فرصت هایی برای تقسیم این موقعیت ها بر اساس معیارهای قومی، حزبی، جناحی و تنظیمی دیده می شود که خود بخشی از فساد در این نهاد است.
بدون شک فراروی تلاش های حکومت برای مبارزه با فساد در سکتور امنیتی و انجام اصلاحات در این بخش مقاومت از بخش های مختلف صورت خواهد گرفت. زیرا از مقامات عالی رتبه حکومت گرفته تا زورمندان و رهبران احزاب دارای منافعی در سکتور امنیتی هستند که مواجهه با هرکدام از آن ها ضمن آن که نیازمند اراده جدی در مبارزه با فساد و انجام اصلاحات است، به اقتدار کافی نیز ضرورت دارد.
وقتی به دقت به عوامل و ابعاد مختلف فساد در سکتور امنیتی نگاه کنیم، در خواهیم یافت که به راستی وزارت امور داخله قلب فساد است. این قلب بیمار، فساد را به مثابه خون آلوده در تمام بخش های این نهاد مهم امنیتی می رساند و تا کنون نیز جریان دارد. اقدامات صورت گرفته حایز اهمیت و بی سابقه هستند ولی واقعیت این است که فساد ریشه دار و گسترده، در بخش پلیس کشور نیاز به یک مبارزه جدی و دوامدار دارد. امری که به نظر می رسد رهبری حکومت اکنون آن را شروع کرده است و مصمم به مبارزه با فساد در سکتور امنیتی و انجام اصلاحات در این بخش است.

 

دیدگاه شما