صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وضعیت فراه؛ نمونه ای از جنگ های نیابتی

-

طی روزهای گذشته وضعیت امنیتی ولایت فراه در غرب کشور رو به وخامت گذاشته و نگرانی های جدی را به وجود آورده است. والی فراه نیز برای دومین بار در هفته گذشته از مداخله کشورهای منطقه و همسایگان خبر داده است و خواستار توجه جدی حکومت مرکزی شده است. والی فراه طی هفته های اخیر یک بار به طور جدی از مداخلات کشورهای همسایه در فراه سخن گفته است و بار دیگر نیز از تجهیزات و تسلیحات روسی که در دست گروه های تروریستی در این ولایت است، پرده برداشته است. هفته گذشته یکی از مقامات امنیتی فراه نیز به دست دشمن کشته شد و در واقع از سر راه جنگ برداشته شد. همه این وقایع در غرب کشور نشان از بحران امنیتی در ولایت مرزی فراه دارد و این بحران به قدری بوده است که حتی سخن از احتمال سقوط آن ولایت به میان آمده است.
در پی رویدادهای اخیر در فراه و هشدارهای مکرر مقامات محلی در باره وضعیت بحرانی آن ولایت، دیروز رییس جمهور مقامات اول امنیتی کشور را فراخواند و از نزدیک وضعیت امنیتی ولایت فراه را مورد بررسی قرار داد. در همین زمینه معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله که تجربه های زیادی در زمینه سرکوب دشمن دارد، عازم فراه شده است تا این ولایت را از خطر سقوط نجات دهد.
با توجه به تحولات اخیر و اوج گرفتن نگرانی های مردم و مقامات از بحرانی شدن وضعیت امنیتی در فراه، اکنون این مناسبات جنگ در این ولایت نمونه ای از جنگ های نیابتی است که در کل کشور جریان دارد. مبتنی بر معلومات امنیتی و تحلیل هایی که از گفته های مقامات محلی و گزارش های رسانه ای می توان چنین نتیجه گرفت که جنگ در فراه بسی پیچیده تر از آن است که تا کنون برای مردم گفته شده است. مداخلات کشورهای همسایه از مجاری مختلف و فعالیت های گسترده استخباراتی در این ساحه، حضور مافیای مواد مخدر و تجارت آغشته به فساد ناشی از موقعیت مرزی این ولایت بر پیچیدگی وضعیت می افزاید. اما چیزی که روشن است این است که در فراه نمونه ای از جنگ نیابتی جریان دارد.
به دلیل پیچیدگی وضعیت و به دلیل این که احتمالا دست های زیادی از خارج کشور در این ولایت در حال نقش آفرینی هستند، نحوه مواجهه با وضعیت امنیتی فراه برای حکومت یک آزمون مهم و سرنوشت ساز است. زیرا گروه های تروریستی و حامیان آن ها و کسانی که به هر نحوی از بیرون با آن ها در ارتباط هستند، اکنون از فراه نقطه کور امنیتی دیگری فراروی استراتژی امنیتی افغانستان ساخته اند.
با روشن شدن نسبی استراتژی مبارزه با تروریسم از سوی افغانستان طی دو سال اخیر اکنون تروریست ها نیز فعالیت های تروریستی خود را از یک سو به سمت پیچیدگی بیشتر سوق داده اند و از سوی دیگر حساب شده و منسجم عمل می کنند. به این معنی که به نظر می رسد هماهنگی ها در حمایت از تروریست ها در سطح بین المللی صورت می گیرند ولی در عرصه داخلی نیز آن ها سعی می کنند، مناطق خطر را گسترش دهند. تعدد مناطق خطر و بحرانی برای دولت افغانستان یک فشار امنیتی و جنگی فرسایشی است. در کنار ولایت های شرقی چون ننگرهار و پکتیا و پکتیکا، ولایت های شمالی چون فاریاب، کندز، بغلان و تخار و ولایت های جنوبی چون قندهار و هلمند و ارزگان، اینک ولایت های غربی نیز به مثابه یک قطب از بحران امنیتی تبدیل می شوند. در نقطه کانونی این قطب جدید امنیتی، ولایت فراه قرار دارد. اگرچه در گذشته نیز طالبان و گروه های تروریستی در این ولایت حضور داشته و مشکل آفرین بوده اند؛ ولی به نظر می رسد فعالیت های تروریستی و عملکرد گروه های مافیایی در این ولایت اکنون سمت و سوی استراتژیک پیدا کرده است. بنابراین نا امنی های اخیر پیش از آن که ربط به تروریست های داخلی داشته باشد، به پلان بین المللی و خارجی مرتبط است.
دولت و ارگان های امنیتی افغانستان در مواجهه با این خطر جدید در گام نخست باید توان مقابله امنیتی و استخباراتی را در این منطقه گسترش دهد و هرگونه تهدید را در نطفه خفه کند و در گام دوم آن چه را که در این منطقه صورت می گیرد، مستندسازی کرده و ضمن ارایه آن ها به مجامع جهانی با مردم افغانستان و افکار عمومی نیز شریک سازند. متاسفانه عدم هماهنگی و انسجام در اطلاع رسانی درست و بموقع در باره کانون های بحران ساز و مماشات در معرفی دست های پیدا و پنهان همواره سبب شده است که شایعات بیشتر اوج گیرد و به موازات اوج گیری شایعات و اکاذب، حقایق بسیاری پنهان بمانند و عاملان اصلی بحران و حامیان تروریست ها هم چنان ناشناخته باقی بمانند.
وقتی ما در یک جنگ نیابتی با ابعاد مختلف قرار داریم، باید امکانات و توانایی خود را متناسب با آن عیار کنیم. بدون تردید در جنگ نیابتی فعلی تبلیغات سوء و نشر اکاذب و در نهایت گسترش بی اعتمادی و یاس و نا امیدی مردم از حکومت بخشی از این جنگ است. ما زمانی می توانیم با این جنگ به درستی برخورد کنیم که همه ابعاد آن را بشناسیم و زوایای تاریک آن را برای مردم روشن کنیم. در این استراتژی بدون تردید ولایت فراه به دلیل پیچیدگی های بیشتر و احیانا بازیگران بیشتر از اهمیت بیشتر برخوردار است.

دیدگاه شما