صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت بهبود روابط افغانستان و پاکستان در پرتو صداقت و اعتماد

-

روابط افغانستان و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه و دارای مشترکات تاریخی و فرهنگی، از اهمیت فوق العاده برخوردار است.
همسویی پاکستان و افغانستان، در تأمین امنیت و توسعه اقتصادی دو کشور نقش اساسی دارد و می تواند بستر تعاملات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تجاری در منطقه را فراهم سازد.
متأسفانه همگرایی ها و همسویی ها میان دو کشور زیاد دوامدار نبوده  و همواره تحت تأثیر پدیده های سیاسی، خواست های امنیتی و مشکلات جغرافیایی با چالش مواجه شده است.
از زمان تأسیس پاکستان تا هنوز مناسبات دو کشور زیاد رضایت بخش نبوده و این روابط با فراز و نشیب های تند و خطرناک مواجه بوده است. این فراز و نشیب ها تحت تأثیر خصومت های دوامدار میان هند و پاکستان از یکسو و اختلافات مرزی میان افغانستان و پاکستان از سوی دیگر به وجود آمده است.
شروع جنگ های داخلی در افغانستان، زمینه مداخله و نفوذ پاکستان را در افغانستان فراهم کرد و پاکستان با پذیرش میلیون ها مهاجر افغان و حمایت سیاسی و نظامی از مجاهدین، تلاش کرد تا در تحولات سیاسی افغانستان نقش فعال ایفا کند.
در آن زمان استراتژیست های پاکستان، افغانستان قوی، مستقل، امن و آباد را به نفع خود نمی دانستند و از اینرو سیاست های خود را بر محور تشدید جنگ، نا امنی، ویرانی و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان استوار ساختند. 
سیاست سازان پاکستان می خواستند یک حکومت ضعیف، وابسته، ناتوان و با حد اقل مشروعیت و مواجه با صدها مشکلات را در افغانستان روی کار بیاورند، تا از یک سو احتمال تهدید از سوی افغانستان را از بین ببرند و از سوی دیگر یک عقبه مطمئن برای این کشور در شرایط شروع جنگ میان پاکستان و هند به وجود بیاورند.
دور جدید سیاسی در افغانستان، یک آغاز جدید در روابط پاکستان و افغانستان هم به شمار می آمد. افغانستان در محور سیاست های خارجی کشورهای جهان قرار گرفت و جامعه جهانی با حمایت های سیاسی، نظامی و اقتصادی از افغانستان، این کشور را از معرض سقوط نجات داد و با حمایت آنها نظام سیاسی جدیدی تأسیس گردید.
پاکستان به ظاهر حمایتش را از ایتلاف بین المللی اعلام کرد و همگام با جامعه جهانی سیاست هایش را بر پایه تقویت حکومت مرکزی در افغانستان استوار کرد. 
همگامی و همراهی پاکستان با جامعه جهانی فرصت خوبی بود، تا این کشور سیاست های یکجانبه نگرانه خود را در قبال افغانستان تعدیل و اصلاح کند و برمبنای واقعیت های سیاسی منطقه و جهان، روابطش را با افغانستان از نو تعریف کرده و صفحه جدیدی را در مناسبات دو کشور پدید می آورد؛ ولی پاکستان نتوانست روابط خود با افغانستان را مجزا از دشمنی اش با هند تنظیم کند. شاید بدگمانی، سؤنیت و دغدغه های آینده از سیاست های مستقلانه حکومت افغانستان، دوباره سیاست های این کشور را در مسیری قرار داد که منافع مردم افغانستان در آن نادیده گرفته می شد.
این نگاه بار دگر حکومت پاکستان را وادار کرد تا با حمایت از گروه های شورشی و تشدید ناامنی در افغانستان، فشار بر حکومت افغانستان را بیشتر سازد. این فشارها بر روابط دو کشور تأثیر منفی بجا گذاشت.
اکنون بیشتر از دو سال است که مناسبات این دو کشور رو به تیرگی گراییده است. تیرگی روابط میان دو کشور با توجه به امکانات و ظرفیت هایی که پاکستان در دسترس دارد، برای افغانستان چندان هم بی هزینه نبوده است؛ ولی با آن هم یک اجماع ملی در افغانستان شکل گرفته که مردم در برابر سیاست های خود محورانه پاکستان، در کنار حکومت می ایستند و از منافع ملی شان دفاع می کنند.
دیروز یک هیأت پارلمانی پاکستان به افغانستان آمد و برای بهبود روابط و تقویت اعتماد میان دو کشور با نمایندگان مجلس دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار اعضای پارلمان پاکستان بر ضرورت بهبود روابط دو کشور تأکید کردند. بسیاری از صاحبنظران مانند گذشته این دیدارها را بی دستاورد می دانند؛ اما به هر حال ما باید از هر قدمی که در راه بهبود روابط میان دو کشور برداشته می شود، استقبال نماییم و با ایجاد فضای اعتماد، آغاز دیگری را در مناسبات سیاسی دو کشور رقم زنیم. با این حال باید متوجه باشیم که این دیدارها صرف ابزاری برای کم کردن فشارهای بین المللی بر حکومت پاکستان نباشد. پاکستان این بار باید در عمل صداقت خود را در برابر افغانستان نشان دهد و از رفتارهای دوگانه و وعده های بدون عمل پرهیز کند.

دیدگاه شما