صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اجلاس ریکا فرصت کم نظیر برای افغانستان

-

هفتمین نشست همکاریهای اقتصادی منطقهای راجع به افغانستان 'ریکا' دیروز در عشق آباد پایتخت ترکمنستان آغاز شد.
در این نشست مقامات دولتی ۴۴ کشور منطقه و جهان و نمایندگان ۳۸ سازمان بینالمللی شرکت کردهاند. در هفتمین نشست ریکا در عشقآباد یک هیٲت بلندپایه  دولتی به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به نمایندگی از افغانستان اشتراک می کند. سرور دانش امروز دراین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد. هدف اساسی این نشست ارزیابی پیشرفتهای صورت گرفته در نشست های قبلی، شناسایی چالشها و بررسی نیازهای مالی و فرصت های سرمایهگذاری در عرصههای انرژی، شبکههای ترانسپورتی، تسهیل تجارت و ترانزیت، مخابرات و ارتباطات، تقویت روابط همکاری بین تاجران و سرمایهگذاران در سطح منطقه و حمایت از کارگران است.
کنفرانس منطقه ای ریکا از سال 2005 میلادی شروع شده و تا کنون شش دور آن به میزبانی کشورهای مختلف منطقه برگزار شده است. از آن زمان تا کنون تلاش های جدی صورت گرفته است، تا این کنفرانس دستاوردهای بیشتری برای کشورهای منطقه و بخصوص افغانستان داشته باشد.
ریکا به منظور ایجاد همگرایی های منطقه ای ایجاد شده است که پروژه های مهم و زیربنایی با محوریت افغانستان را در اولویت قرار می دهد. تمدید لوله گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند، انتقال انرژی برق از آسیای میانه به افغانستان و پاکستان و توسعه مسیر ترانزیت از طریق بندر چابهار و راه لاجورد از اولویت های کاری این اجلاس به شمار می آید. در هفتمین اجلاس ریکا قرار است موافقتنامههایی به هدف ایجاد تسهیلات تجارتی و گسترش ارتباطات منطقهای در زمینه اقتصاد و ترانزیت و از جمله موافقتنامه راه لاجورد امضا شود.
نشست ریکا یک فرصت مناسب و به موقع برای همسایههای افغانستان می باشد، تا از دستاوردهای کلان آن استفاده کنند. پروژه انتقال گاز تاپی، آغاز کار اجرای پروژه کاسا یکهزار، تکمیل مطالعات امکانسنجی پروژه انتقال برق ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، موافقتنامه چابهار، خط آهن آتامراد- امامنظر- آقینه و خط آهن خواف- هرات، نهایی شدن متن موافقتنامه راه لاجورد که قرار است در این نشست امضا شود، از دستاوردهای اجلاس ریکا به حساب می آید.
ده ها سال است که جغرافیای افغانستان به میدان جنگ های نیابتی کشورهای منطقه تبدیل شده است، بیش از یک و نیم دهه این کشور از یک نظام مشروع و مردم سالار برخوردار گردیده است. در این مدت با این که جامعه جهانی در کنار دولت و مردم افغانستان قرار داشت، اما گروه های هراس افگن با حمایت و پشتیبانی کشورهای خارجی توانسته اند، نظم و امنیت در این کشور را برهم بزنند و در مسیر سیاست های توسعه ای و انکشافی مانع ایجاد کنند.
ناامنی در افغانستان که از سوی برخی حکومت ها و سازمان های استخباراتی در افغانستان سازماندهی می شود، رویکرد سیاست های ملی را به انحراف کشانیده و آن را به مسایل جنگ و مبارزه با ناامنی متمرکز کرده است. درحالی که افغانستان طی این سال ها می توانست با سیاست های معقول، منطقی و سازنده خود، نقش این کشور را در امنیت و توسعه  منطقه ای پر رنگ تر سازد و به عنوان پل ارتباطی میان کشورهای آسیای میانه و جنوب و کشورهای شرق با غرب آسیا، بستر توسعه اقتصادی، تجاری، فرهنگی و تقویت همکاری های سیاسی را فراهم نماید.
علیرغم همه موانع و چالش ها، حکومت افغانستان تلاش می کند تا با راه اندازی نشست های منطقه ای و جلب همکاری کشورهای منطقه در مورد پروژه های زیربنایی در افغانستان، از یک طرف حمایت این کشورها را از امنیت و تداوم ثبات این کشور فراهم کند و از سوی دیگر می کوشد تا با توسعه همکاری های منطقه ای، سیاست نا امن سازی افغانستان تحت تأثیر قرار بگیرد. افغانستان باید تلاش کند تا از طریق تقویت ظرفیت ها و توانایی های ملی و تقویت اعتماد سازی، کشورهای منطقه را متقاعد کند که امنیت افغانستان به نفع آن کشورها بوده و آنها می توانند بر اساس منافع مشروع و احترام متقابل، از زمینه ها و بسترهای اقتصادی، ترانسپورتی و تجاری افغانستان سود ببرند.
پروژه های کلان اقتصادی که در افغانستان راه می افتند، ممکن است برای افغانستان فواید اقتصادی و امنیتی داشته باشد، ولی کشورهای دیگر با توجه به پتانسیل های بالای اقتصادی و تجاریی که دارند، می توانند با مشارکت در پروژه های زیربنایی در افغانستان، منافع کلان و دوامدار اقتصادی را نصیب شوند.
بنابر این ریکا همانند سایر اجلاس منطقه ای فرصت خوبی برای ایجاد همگرایی منطقه ای و تقویت همکاری های دوامدار اقتصادی و سیاسی و امنیتی است. این نشست ها بدون شک می توانند حس اعتماد میان کشورهای منطقه را بالا برده و سبب تجمیع منافع کشورهای منطقه حول محور امنیت، بازسازی و نوسازی افغانستان گردد.

دیدگاه شما