صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وظایف اخلاقی، انسانی و ملی وزارت صحت عامه

-

به سلسله ای مشکلات و نارسایی های که در بخش های مختلف اداری در افغانستان وجود دارد، واردات دواهای بی کیفیت، تقلبی و تاریخ گذشته نیز از چالش هایی بوده که جان بسیاری از مریضان را گرفته و سبب بروز انواع امراض در میان شهروندان گردیده است. واردات دواهای بی کیفیت از سالها به این طرف در رسانه ها مطرح بوده و نسبت به ادامه این روند به مسؤلان مربوطه هشدار داده بود؛ اما پاسخی که تا کنون از وزارت صحت عامه دریافت شده این است که این وزارت نمی تواند از ورود غیر قانونی دواهای بی کیفیت جلوگیری نماید. بنا بر اظهارات مسؤلان این وزارت، مرزهای طولانی و غیر قابل کنترلی که افغانستان با کشورهای همسایه دارد، زمینه واردات غیر قانونی دواهای بی کیفیت به افغانستان را فراهم می آورد.
ولی این مشکل، تنها به مسأله قاچاق دواهای بی کیفیت مربوط نمی شود، فساد در گمرکات و نارسایی در کنترل اموال تجاری از جمله داواهای وارداتی و مواد غذایی، مهمترین چالش در این زمینه به شمار می آید. همه دواهای بی کیفیت در افغانستان از راههای قاچاق وارد نمی شود و به صورت قاچاق در داخل کشور به فروش نمی رسد.
حجم وسیع از دواهای بی کیفیت از مرزهای قانونی وارد می شود و در شفاخانه ها و دواخانه های راجستر شده و قانونی به فروش می رسد. بنابراین وزارت صحت عامه نمی تواند تنها به این دلیل که کنترل بر مرزها در حال حاضر ممکن نیست، از زیر بار مسؤلیت شانه خالی کرده و نارسایی های موجود در بخش نظارت بر واردات دواهای بی کیفیت و نیز کارکرد شفاخانه ها و دواخانه های کشور را کتمان کند.
دواهای بی کیفیت در کنار تشخیص نادرست و نبود خدمات صحی، ضربه بزرگی به سیستم درمانی در کشور وارد کرده و اعتبار شفاخانه ها و داکتران را زیر سؤال برده است. امروز به دلیل سیستم معیوب درمانی در افغانستان که شامل ضعف در ارائه خدمات مناسب صحی، تشخیص نادرست امراض و خوراندن دواهای بی کیفیت می شود، روزانه صدها نفر مجبور می شوند برای تداوی به کشورهای خارج، از جمله پاکستان، ایران و هند سفر کنند.
گزارش ها نشان می دهد که سفر درمانی شهروندان افغانستانی به هند هر روز در حال افزایش است. سفری که برای هر مریض به صورت متوسط بیش از چهار هزار دالر هزینه در بر دارد. آمارهایی که رسانه های هندی ارائه داده است، سالانه حدود 200 هزار توریست صحی افغان به هند سفر می کنند که این امر به رونق توریسم در آن کشور نقش مهم داشته است و سالانه بیشتر از 300 میلیون دالر به همین دلیل از کشور خارج می شود که ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد می کند.
اداره تنظیم دارویی افغانستان می گوید که کمتر از 40 درصد دواهای وارداتی کیفیت قابل قبول ندارد و این دواها به شکل قاچاق وارد می شود، اما باید گفت که نبود لابراتوارهای مجهز، نبود ظرفیت لازم در بخش نظارت و کنترل کیفی دواها و موجودیت فساد، واردات دواهای بی کیفیت از مرزهای رسمی نیز ممکن می باشد.
با این حال وزارت صحت عامه برای کاهش فساد در تورید و توزیع دواهای بی کیفیت، به تازگی فعالیت ۸۱۷ شرکت واردکننده و تولیدی داوا را به حالت تعلیق درآورده است و علاوه بر آن، خرید داوا از ۱۱۳ کارخانه خارجی در بیش از ۲۰ کشور ممنوع کرده است.
افغانستان اکنون بیش از ۹۰ درصد دواهای مورد نیاز خود را از کشورهای پاکستان، ایران، هند و کشورهای دیگر وارد میکند و بخش زیادی از این داواها را شرکتهای خصوصی وارد میکنند. این شرکتها برای سود بیشتر دواهای با کیفیت پایینتر سفارش میدهند.
البته این اقدام وزارت صحت عامه یک اقدام نیک و در راستای انجام رسالت انسانی و وظیفوی این اداره می باشد و باید مورد استقبال قرار گیرد؛ اما مبارزه با فساد؛ اولا باید در بخش های مختلف این وزارت مورد توجه قرار بگیرد و به خصوص بخش نظارت بر دواهای بی کیفیت در گمرکات، شفاخانه ها و دواخانه ها.
ثانیا؛ مبارزه با فساد نه به صورت مقطعی و فرمایشی و به دنبال فرمان یک مقام بلند رتبه که به صورت استراتژیک و راهبردی در وزارت صحت، تعقیب و دنبال شود.
بی توجهی به مسایل صحی، به طور مستقیم به زندگی انسان و آسایش خانواده ها ارتباط می گیرد و این امر پیامدهای زیانبار اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی را برای جامعه به دنبال می آورد و وزارت صحت عامه مسؤل درجه اول وضعیت نارسا و نابسامان فعلی در کشور است که باید برای مهار قاچاق و توزیع دواهای بی کیفیت راهکارهای مناسب و مؤثری را جستجو کند و جان شهروندان را باخطر روبرو نسازد.

دیدگاه شما