صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرصت های گردهمایی سالانه مجمع عمومی ملل متحد برای تقویت گفتمان مبارزه با تروریسم

-

گردهمايي سالانه مجمع عمومي ملل متحد  که همه ساله در سومين سه شنبه ماه سپتمبر آغاز مي گردد، مجالي براي تبيين ديدگاهها و نظريات کشورها، در باره مسايل جاري جهاني و منطقه اي است.  رئيس جمهور افغانستان نيز در رأس هيئت عالي رتبه براي شرکت در اين نشست عازم واشنگتن گرديده است. هر چند اين نشست بيشتر جنبه نمادين و سمبليک دارد، اما به دليل توجه رسانه ها و افکار عمومي و حضور گسترده مقامات عالي رتبه کشورها، هم متن و هم حاشيه هاي آن از اهميت بالاي برخوردار است.  سخنراني معروف« اتم براي صلح»  آيزنهاور از روساي پيشين ايالات متحده امريکا  در اوج رقابت هاي تسليحاتي جنگ سرد در سال 1953 در همين نشست ارائه گرديد و مبناي براي تشکيل آژانس بين المللي انرژي اتمي گرديد. اين سخنراني زمينه نگاه رايج به دانش اتمي را تغيير داد و رويکرد استفاده صلح اميز از فن آوري هسته اي  را به گفتمان غالب تبديل کرد. سخنراني سيد محمد خاتمي رئيس جمهور پيشين ايران با عنوان« گفتگوي تمدنها» در همين محفل باعث گرديد که سال 2001 از سوي ملل متحد به عنوان سال گفتگوي تمدنها ناميده شود. اين در حالي بود که پيش از خاتمي ساموئيل هانتينگتون« نظريه برخورد تمدنها» را مطرح کرده بود.
هم چنين سرور دانش معاون رئيس جمهور کشورما،  سال گذشته يعني 2016  با طرح اين پرسش در مجمع عمومي ملل متحد که :« ما از شما مي پرسيم که رهبران پيشين القاعده و طالبان در کجا اقامت داشتند و در کجا کشته شدند؟ و همين اکنون رهبران طالبان و گروه حقاني در کجا هستند و تجهيز، آموزش و تمويل تروريستان در يک جنگ تمام عيار، از کجا و چگونه صورت مي گيرد؟. ما بارها از همسايه خود پاکستان خواسته ايم تا پناهگاه هاي شناخته شده تروريست ها را از بين ببرد اما متأسفانه هنوز هيچ تغييري را در وضعيت شاهد نبوده ايم.» تصويري واضح و مستدل از پاکستان را به عنوان حمايت کننده و پناه دهنده گروههاي تروريستي، در سطح جهان مطرح کرد. وقتي در استراتژي جديد ايالات متحده امريکا به اين واقعيت تلخ اذعان گرديده و از پاکستان به عنوان پناهگاه گروههاي دهشت افگن نامبرده مي شود و به تعقيب آن در بيانيه بريکس بر خطرات گروههاي تروريستي مستقر در پاکستان تأکيد مي شود. همه بيانگر آن است که قدرت منطق و استدلال يک کشور در چنين نهادهايي مي تواند بسترساز تحولات بنيادين باشد.
هرچند بخشي از ديدگاه واقع گرايان و حتي نيو واقع گرايان را مبني بر  اينکه سازمانها و نهادهاي بين المللي عمدتا تحت سيطره قدرت هاي بزرگ  است و به عنوان ابزار در راستاي منافع انها مورد بهره برداري قرار مي گيرند، نمي توان انکار کرد، ترکيب حق وتويي شوراي امنيت ملل متحد به عنوان مهمترين رکن سازمان ملل گواهي بر اين امر است، اما از جانب ديگر برحسب فهم و تفسير  ليبرالها از جايگاه و کار کرد نهادهاي بين المللي، از جمله اندرو هورل، نهادهاي بين المللي فرصت ها و امکانات خوبي را براي کشورهاي ضعيف و کوچک نيز فراهم مي کند.  بر اساس بيان هورل کشورهاي کوچک از طريق اين نهادها مي توانند با ابراز ديدگاه و نظريات خود در بازار انديشه و سياست طرفداراني پيداکنند و با استفاده از سازو کارهاي نهفته در اين سازمانها بر مناسبات بين المللي تأثيرگذاري داشته باشد و منطق و منافع مشروع خود را تقويت کنند.
با توجه به رويکرد دوم، مجمع عمومي ملل متحد فرصت مناسبي است براي هيئت سياسي ما به رهبري رئيس جمهور غني که در شرايط مساعد پيش آمده در عرصه بين المللي، گفتمان مبارزه با تروريسم، را با ابعاد،  پيامدها و مکانيسم هاي موفقيت و آسيب پذيري هايش،  هم در نطق رسمي اش در مجمع عمومي ملل متحد تبيين کند و هم   در ملاقات هاي رسمي که با مقامات عالي رتبه چون پريزدنت ترامپ، دبير کل ملل متحد، و ديگر نمايندگان قدرت هاي بزرگ و کشورهاي منطقه دارند. يکي از مسايل بسيار کليدي در مبارزه با تروريسم، ميزان و چگونگي همکاري يا عدم همکاري پاکستان است. دنيا و امريکا تجربه همسويي مقطعي پاکستان با ائتلاف جهاني عليه تروريسم پس از يازده سپتمبر را دارند. زماني که امريکا شديدا عصباني و رئيس جمهور بوش با خط کشي جهان با ما يا عليه ما، قاطعيت خود را نشان داد، پاکستان تمام قد در صف دوستان امريکا قرار گرفت. اما تنها چند سال بعدتر که عراق مسئله جدي امريکا شد و رئيس جمهور اوباما در تنش با کرزي قرار گرفت پاکستان نقشي منفي را ايفا کرد و حکومت در کابل را تضعيف و تروريسم را تقويت کرد.
از اين رو انتظار مي رود اين موضوع نيز در دستور کار رئيس جمهور ما باشد و تضمين هاي براي تغيير مسير راهبردي و عيني براي سياست هاي پاکستان در مبارزه جهاني عليه تروريسم جستجو شود.

دیدگاه شما