صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت اصلاحات اساسی در نهادهای امنیتی

-

وضعیت امنیتی در افغانستان در سال جاری نیز پر چالش و نگران کننده خواهد بود. گروه طالبان و سایر هراس افگنان سعی خواهند کرد تا فرصت های جدیدی را در کشور به دست آورند و قلمرو سلطه و مانور خود را در ساحات مختلف کشور گسترش دهند.
انجام حملات انتحاری بر مراکز دولتی و قرارگاه های مهم و حساس نظامی، می تواند بخشی از تاکتیک های جدید و جدی گروه های هراس افگن در سال جاری باشد.
حمله بر شفاخانه چهارصد بستر سردار داوودخان و حمله بر پایگاه ۲۰۹ شاهین که تلفات و خسارات سنگینی را بر نیروهای اردوی ملی وارد کرد، به وضوح نشان می دهد که گروه های تروریستی در آینده از این تاکتیک بیشتر برای ضربه زدن به نیروهای امنیتی بهره خواهند برد.
حملات انتحاری علاوه بر تلفات و خساراتی که بر تأسیسات نظامی وارد می کند، سبب کاهش اعتماد مردم به مسؤلان امنیتی نیز می گردد و مهمترین هدفی را که دشمن از انجام چنین حملاتی تعقیب می کند، ایجاد بدبینی و بدگمانی میان مردم و حکومت و به خصوص نسبت به مسؤلان امنیتی کشور است.
در سال های گذشته علیرغم سردرگمی ها و بلاتکلیفی هایی که در سیاست های امنیتی وجود داشت، این نیروها با شجاعت و فداکاری تمام از نظام، مردم و کشور دفاع کردند و دراین راه شایستگی های خود را نشان دادند. فداکاری نیروهای امنیتی، حمایت وسیع مردمی را از این نهادها در پی آورد و سبب تقویت و استحکام دیوار اعتماد میان مردم و نیروهای امنیتی گردید.
اکنون حمایت و پشتیبانی مردم از نیروهای امنیتی یک سرمایه با ارزش به شمار می آید. بسیاری از چالش ها و دشواری های امنیتی با همکاری مردم و ارگان های امنیتی در نقاط مختلف کشور به آسانی از میان برداشته می شود. مردم افغانستان در کنار حکومت و نیروهای امنیتی در برابر دشمنان این سرزمین یکپارچه و متحد ایستاده اند و قدرت مانور را در بسیاری از مناطق از دشمنان سلب و یا محدود کرده اند.
اگرچه تلاش دشمنان در این جهت ناکام خواهد ماند، اما شک و تردیدها نسبت به حضور عناصر نفوذی گروه های تروریستی را در درون ساختارهای امنیتی افزایش می دهد.
بنابراین حکومت برای جلوگیری از وقوع حملات انتحاری و به منظور بالا بردن حس اعتماد میان مردم و نیروهای امنیتی و خنثی سازی دسیسه های دشمنان باید تدابیر دقیق و مؤثری را روی دست بگیرد.

  • آوردن اصلاحات و تغییرات در نهادهای امنیتی یکی از راهکارهای ضروری است که بایستی به صورت همیشگی و دوامدار مد نظر گرفته شود.
  • فساد و شتابزدگی در روند استخدام و تشکیل نیروهای امنیتی دو آفتی است که به روند استخدام، تقرری ها و ترفیع ها آسیب زده و زمینه نفوذ گروه های تروریستی را در درون سازمان های امنیتی فراهم ساخته است.
  • سیستم نظارت و کنترل در نهادهای امنیتی ضعیف بوده و در تفکیک اشخاص متعهد و کارا از افراد وابسته و همکار با مخالفان مسلح دولت، ناتوان بوده است.

نیروهای امنیتی همانطوری که در قانون به صراحت آمده است، باید ملی و مسلکی باشد و به منافع و ارزش های ملی باور داشته باشند. بنابراین در استخدام، تقرری ها و ترفیع ها باید اصل تعهد و شایستگی افراد در نظر گرفته شود و از هر قوم، سمت و طیف های اجتماعی متعهدترین، فداکارترین و فعال ترین آنها در ساختارهای امنیتی جابجا شوند.
اصل مکافات و مجازات باید در تمام ارگان های دولتی و به خصوص نهادهای امنیتی در نظر گرفته شود، چیزی که تا هنوز کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
روند تغییر، تبدیل و برکناری افراد یک روند عادی در سیستم اداری به شمار می آید و این روند چنانچه در چارچوب قانون صورت بگیرد، سبب افزایش کارایی این نهادها گردیده و ضعف ها و کاستی های موجود را مرتفع می سازد.
امیدواریم که سفرهای مقامات امنیتی آمریکا به افغانستان به لحاظ حمایت های بین المللی و آغاز روند اصلاحات در نهادهای امنیتی به عنوان یک ضرورت داخلی، راه را برای نفوذ گروه های تروریستی در نهادهای امنیتی ببندد و مؤثریت این نهادها را در مقابله با هراس افگنان افزایش دهد.

دیدگاه شما