صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

میکانیزم الکترونیکی سازی انتخابات

-

برگزاري انتخابات شفاف، عادلانه و عاري از تقلب يکي از خواست هاي شهروندان افغانستان و از انتظارات جامعه جهاني به شمار مي رود. اين مسأله بارها از سوي مقامات کشورهاي کمک کننده براي افغانستان تصريح شده است. روز گذشته معاون نماينده سرمنشي سازمان ملل متحد در ديدار با معاون دوم رياست جمهوري بار دگر تأکيد کرد که جامعه بين المللي انتظار دارند که پروسه انتخابات پيش رو، طوري مديريت شود که براي مردم افغانستان و جامعه بين المللي قناعت بخش باشد. معاون دوم رييس جمهور نيز گفته است که انتخابات الکترونيکي، مناسبترين راه براي تسريع روند انتخابات و شفافيت آن پروسه است.

پيشرفت تکنولوژي و توسعه وسايل و ابزارهاي الکترونيکي تحول چشمگيري در کارکرد مراکز، سازمان هاي دولتي و خصوصي به وجود آورده است. فراگيري کاربرد سيستم هاي الکترونيکي در جهان سبب گرديده که اصطلاح دولت الکترونيکي به فرهنگ سياسي کشورها اضافه گردد. تجربه نشان داده که با الکترونيکي شدن سازمان ها، تغييرات اساسي در روند کاري آنها ايجاد شده و بسياري از چالش ها و موانع از مسير کارهاي اداري برداشته مي شود.

در افغانستان نيز بحث الکترونيکي سازي برخي ادارات مورد توجه قرار گرفته و بر اهميت آن از سوي مقامات دولتي تأکيد مي شود. يکي از مواردي که اهميت بحث الکترونيکي شدن را افزايش مي دهد، استفاده از ابزارهاي الکترونيکي در انتخابات آينده است. اين مهم بدون ارتباط با جنجال ها و رسوايي هاي انتخابات رياست جمهوري سال 1393 نيست. تمام ميکانيزم هاي اصلاحي که در قوانين انتخاباتي، ساختار کميسيون ها و کارکردهاي آنها صورت مي گيرد، به هدف کمک به شفافيت انتخابات و جلوگيري از جعل و تقلب در اين پروسه ملي است. آنچه در انتخابات از اهميت برخوردار مي باشد، يکي مسأله امنيت انتخابات است و دوم هزينه هاي انتخابات مي باشد. در انتخابات الکترونيکي اگرچه هزينه هاي انساني کم مي شود؛ اما به نظر نمي رسد که هزينه کلي انتخابات کاهش پيدا کند، ولي امنيت آن با توجه به تمام پيش نيازهاي آن مي تواند قابل توجه مي باشد.

انتخابات الکترونيکي درعين حالي که از مزاياي چون صرفه جويي در وقت، کاهش هزينه هاي انساني، آسان کردن شمارش آراء و معلوم کردن روند انتخابات در زمان رأي گيري و اعلام به موقع نتايج انتخابات، برخوردار مي باشد، داراي معايب و کاستي هايي نيز مي باشد. مهمترين و اساسي ترين مسأله در کمپيوتري کردن انتخابات، عدم اعتماد مردم به آن است. اين عدم اعتماد از يک طرف به نا آگاهي مردم از پروسه الکترونيکي سازي انتخابات مربوط مي شود، از سوي ديگر به تجهيزات و امکانات نرم افزاري و سخت افزاري ارتباط مي گيرد که در اين پروسه به کار گرفته مي شود. اگر از نرم افزارها و سخت افزارهاي مدرن در انتخابات استفاده نشود، امکان سؤ استفاده از برنامه هاي کمپيوتري نيز موجود مي باشد. مثلا ممکن است دستگاهها توسط هکرها دست کاري شود يا هويت رأي دهندگان فاش شود و يا ممکن است رأي مردم به نام کانديد ديگرثبت گردد.

علاوه بر موارد فوق يکي از مشکلات الکترونيکي سازي انتخابات، مديريت شبکه الکترونيکي است. مؤفقيت اين پروسه نيازمند تخصص و تعهد ملي اشخاصي مي باشد که در سطوح مديريتي شبکه فعاليت دارند. اگر اين افراد از تخصص کافي برخوردار نباشند و يا تعهد ملي شان ضعيف باشند، به راحتي مي توانند روند انتخابات را به سمت انحراف ببرند و اعتبار آن را خدشه دار سازند.

بنابراين تأکيد بر اصل الکترونيکي شدن انتخابات، بايد با فراهم آوري تجهيزات و فن آوري هاي مدرن و مورد اطمينان همراه باشد و اصل گزينش و آموزش نيروهاي متعهد و بي طرف در مديريت شبکه مورد توجه قرار گيرد.

يکي از اهداف الکترونيکي سازي انتخابات، ايجاد شفافيت، تشويق مردم به مشارکت در پروسه هاي ملي و دخالت دادن مستقيم آنها در تعيين سرنوشت شان است. اگر سيستم رايگيري الکترونيکي در شفافيت انتخابات کمک کند و به بالا بردن درصد مشارکت مردم در انتخابات بينجامد و سرعت پروسه را افزايش دهد، بدون شک شهروندان افغانستان از الکترونيکي سازي انتخابات و ساير برنامه هاي ملي استقبال خواهند کرد.

دیدگاه شما