صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صلح با حزب اسلامی؛ امتیازها و انتظارها

-

دولت افغانستان از صلح با حزب اسلامي به رهبري گلبدين حکمتيار به عنوان يک دستاورد ياد مي کند. گفته هاي ضد و نقيضي از اينکه گلبدين حکمتيار به افغانستان آمده و در کجا سکونت دارد، در افواه مي گردد، اما به هر صورت صلح با حکمتيار صورت گرفته و تمامي زمينه ها براي حضور گلبدين حکمتيار در افغانستان آماده است. صلح براي دو طرف امتيازات و وجايبي دارد که بايد مراعات شود. دولت افغانستان به طور حتم امتيازاتي به حزب اسلامي داده تا اين حزب بتواند در بدنه سياسي دولت افغانستان هضم شود و در کنار ديگر نيروهاي سياسي کشور فعاليت داشته باشد. در مقابل نيز حزب اسلامي تعهداتي داشته تا ديگر خود را به عنوان يک نيروي متخاصم با دولت افغانستان نپندارد و با تبعيت از قانون اساسي و ديگر قوانين نافذه کشور تحت حاکميت دولت جمهوري اسلامي افغانستان فعاليت نمايد.
دولت افغانستان در تلاش است تا به تعهدات خود عمل کند و به ديگر مخالفان حکومت نشان دهد که پيوستن به حکومت چه مزيت هايي مي تواند داشته باشد. اما اين گام ها نگراني هايي را در داخل و خارج از کشور به وجود آورده است. عمده ترين نگراني ها از آزادي زندانيان منسوب به حزب اسلامي از زندان ها است. دولت افغانستان اگر زنداني هاي اين حزب را از زندان آزاد بسازد، ريسک بزرگي را مرتکب شده است. آنچه احزاب مسلح مخالف دولت افغانستان را به يکديگر پيوند مي دهد، افکار تندروانه و افراطي و برداشت هاي تند اين گروه ها از اسلام است. وجه مشترک، طالبان، القاعده، داعش، شبکه حقاني و... در تفکرات تند و برداشت هاي افراطي آنها از اسلام است. همين برداشت هاي تندروانه از اسلام است که آنها را در عرض هم، در مقابل دولت افغانستان قرار داده و آتش جنگ را فروزان نگه داشته است.
از طرفي، دولت افغانستان، دولت مشروع و مورد قبول مردم افغانستان و جهان است. مخالفان دولت افغانستان نيز به عنوان مخالفان يک دولت مشروع و قانوني، از عدم مشروعيت بين المللي برخوردار هستند. بر اساس قوانين و عرف بين المللي نيز آنها مشمول تحريم ها و مجازات ها و قيوداتي مالي، سياسي و ... هستند. اين تحريم ها و مجازات ها، در اولين قدم، عدم مشروعيت آنها را مي رساند. لذا برداشته شدن چنين محدوديت ها و تحريم هايي، شايد بزرگترين تحفه اي است که دولت افغانستان به يک گروه مخالف خود مي دهد که سالهاي به طور مسلحانه عليه آن جنگيده است.
تمامي اينها بدان جهت است که يک گروه مسلح، اولا به فعاليت هاي خود عليه دولت پايان بدهد، و ثانيا تمامي فعاليت هاي خود را به سود و نفع دولت سوق دهد. اگر حزب اسلامي پس از دريافت هاي بسته هاي تشويقي به دولت افغانستان پيوست و نيروهاي اين حزب در دولت افغانستان ادغام شدند، صلح واقعي و دايم ميان اين دو طرف به وجود خواهد آمد. حزب اسلامي با تمام انشعاب ها و تشتت هايي که در اين حزب رخ داده و ضعف هايي که دارد، اما به عنوان يکي از احزاب قديمي در افغانستان و داراي نفوذ در بخش هايي از کشور شناخته مي شود و مي تواند حد اقل يک نمونه از تلاش هاي صلح با دولت را به ديگران به نمايش بگذارد.
مردم افغانستان نيز بي صبرانه منتظرند تا نتيجه صلح با حزب اسلامي را، به طور حد اقل ببينند. تغيير در جنگ، تغيير در جغرافياي جنگ، تغيير در سنگرهايي که عليه دولت مي جنگند، تغيير در شبکه هاي تبليغاتي عليه دولت، و... از کمترين هايي هستند که مردم افغانستان مي خواهند با پيوستن حزب اسلامي به دولت ببينند. در غير اين صورت مردم افغانستان صلح با حزب اسلامي را ممکن است، تلاشي براي زنده ساختن يک حزب در حالت انقراض تعبير کنند. 

دیدگاه شما