صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

الزامات حکومت در قبال کمک های جامعه جهانی

-

اجلاس وزراي خارجه کشورهاي عضو ناتو در بروکسل از اين نظر براي افغانستان اهميت دارد که دراين اجلاس علاوه بر تجديد تعهدات قبلي ناتو بر ادامه حمايت ها و کمک هاي دوامدار از افغانستان، کارنامه هاي حکومت افغانستان در عرصه هاي حکومتداري، مبارزه با فساد، اصلاحات انتخاباتي و توسعه حقوق بشر مورد توجه و بازبيني قرار مي گيرد.
افغانستان در اجلاس توکيو در برابر کمک هاي خارجي به اين کشور، تعهد سپرده بود که در زمينه ايجاد حکومتداري خوب، مبارزه با فساد، رعايت حقوق بشر و حقوق زنان و توسعه ارزش هاي دموکراسي در کشور تلاش نمايد. بازبيني اين تعهدات در اجلاس بروکسل يکبار ديگر نشان خواهد داد که آيا دولت افغانستان به تعهداتش در قبال جامعه جهاني پايبند بوده است يانه؟ چه پيشرفت هايي در اين زمينه ها صورت گرفته و حکومت تا کنون با چه چالش هايي مواجه بوده است.
بازنگري تعهدات افغانستان به جامعه جهاني و کشورهاي عضو ناتو، اين امکان را فراهم خواهد کرد تا ضمن بررسي سياست ها، برنامه ها و کارکرد هاي افغانستان از ضعف ها، قوت ها از چالش هاي موجود در مسير اصلاحات و ايجاد حکومتداري خوب در اين کشور آگاه شوند. اگر حکومت افغانستان در راستاي تعهدات بين المللي اش کوتاهي کرده باشد، بدون شک کشورهاي عضو ناتو و حاميانش، به حکومت افغانستان گوشزد خواهد کرد که کمک هاي وعده داده شده ناتو به افغانستان تا سال 2020 چک سفيد نبوده و بدون حساب و کتاب به اين کشور تعلق نخواهد گرفت؛ بلکه جامعه جهاني در برابر آن انتظارات متقابل از حکومت افغانستان دارد تا در اجراي تعهدات بين المللي اش با جامعه جهاني و اعضاي ناتو همکار باشد.
اجلاس بروکسل در فضاي دوستي و همکاري ميان افغانستان و ناتو برگزار مي گردد. از اينرو هدف اين اجلاس کمک و حمايت معنوي از حکومت افغانستان در اجراي تعهدات اين کشور با جامعه جهاني است. پس اين اجلاس پيشرفت ها و کارکردهاي حکومت افغانستان را مورد بحث قرار خواهد داد و موانع و چالش هايي را که حکومت با آنها روبرو مي باشند، شناسايي خواهد کرد. از اينرو نتايج اين اجلاس به نفع افغانستان خواهد بود و باردگر نشان خواهد داد که افغانستان از حمايت هاي قاطع بين المللي برخوردار مي باشد و کشورهاي جهان متعهد به آوردن صلح، امنيت، حفظ ثبات سياسي و خود اتکايي اقتصادي افغانستان هستند. تجديد اين حمايت ها پرستيژ و موقعيت افغانستان را در عرصه بين المللي بالا مي برد و نشان مي دهد که مناسبات افغانستان و جامعه بين المللي دوامدار و استراتژيک مي باشد.
حکومت وحدت ملي اگرچه در سياست داخلي خود با مشکلات عديده اي روبرو بوده است؛ اما در عرصه بين المللي توانسته مناسبات نيک، دوامدار و هدفمند خود را با کشورهاي حمايت کننده افغانستان حفظ کند. تعهدات بين المللي در قبال افغانستان در دو کنفرانس مختلف که در سال جاري در شهر ورساي و بروکسل صورت گرفت، بيانگر رضايتمندي کشورهاي حمايت کننده از تلاش ها و کارکردهاي حکومت وحدت ملي در راستاي صلح، امنيت و حکومتداري خوب و مؤثر مي باشد. اگرچه اين تلاش ها در واقعيت و در عرصه عمل پيامدها و دستاوردهاي قابل توجهي نداشته، اما به هرحال با توجه به شرايط سياسي، امنيتي و اجتماعي افغانستان، يک گام به پيش به شمار مي آيد.
اما حکومت افغانستان نبايد صرف توافق کشورهاي جهان را از حکومت افغانستان مد نظر داشته باشد و به کمک هاي وعده داده شده جامعه جهاني دلخوش کند. حکومت افغانستان بايد سعي کند از اين کمک ها و فرصت ها نهايت بهره برداري را کرده و از تمام توان خود براي تأسيس يک نظام کارامد، مؤثر و مشارکت پذير استفاده کرده و ريشه هاي فساد، رشوه خواري و خويشخوري را در افغانستان بخشکاند؛ زيرا تا زماني که مسايل قومي و تباري در ساختار و کارکرد نظام دخالت داشته باشد، اصل ارزش هاي دموکراتيک ناديده گرفته مي شود، شايسته سالاري مفهوم خود را از دست مي دهد و مبارزه با فساد نيز ناکام مي ماند.

دیدگاه شما