صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کنفرانس قلب آسیا و مسئله اقتصاد و تروریسم در افغانستان

-

روابط نزديک با کشورهاي منقطه يکي از محورهاي سياست خارجي رئيس جمهور غني بود. حکومت افغانستان اکنون در تلاش هست تا توجه کشورهاي منطقه را براي مبارزه با تروريسم در افغانستان و همکاري هاي اقتصادي جلب کند. کنفرانس قلب آسيا، که اعضاي آن کشورهاي منطقه هستند، يک فرصت مناسب براي بدست آوردن اعتماد و حمايت کشورهاي منقطه در راستاي مبارزه با تروريسم و توسعه ي اقتصادي مي باشد.
فعاليت گروه هاي تروريستي در افغانستان و اقتصاد وابسته به کمک هاي خارجي، از مشکلات اصلي بر سر راه ثبات امنيتي و اقتصادي کشور است. جستجوي راههاي برون رفت از اين مشکلات، مي تواند راههاي رسيدن به صلح و ثبات و همچنان خودکفايي اقتصادي کشور را هموارتر بسازد، به همين خاطر کنفرانس قلب آسيا و بحث بر سر موضوعات مربوط به افغانستان، اهميت پيدا مي کند.
افغانستان در سالهاي گذشته سياست خارجي فعال نداشته است، به همين خاطر تا کنون نتوانسته بود يک اجماع منطقه اي را براي مبارزه با تروريسم و توسعه روابط اقتصادي خود ايجاد کند. اما تلاش هاي که اکنون در جريان است، انتظار مي رود که بتواند يک چنين اجماعي را ايجاد بکند و بر روند مبارزه با تروريسم تاثير مثبت بگذارد.
يکي از مشکلات اصلي که فعاليت هاي کنفرانس قلب آسيا را تحت تاثير قرار داده است،  مسئله اعتماد سازي بين کشورهاي عضو کنفرانس است. افغانستان و پاکستان و همچنان هند و پاکستان داراي روابط پرتنش سياسي هستند. اين تنش ها  باعث شده است که روند اعتمادسازي در امر مبارزه با تروريسم با چالش مواجه شود و اجماع منطقه اي در راستاي مبارزه با تروريسم بوجود نيايد. نبود اعتماد بين اعضاي کنفرانس باعث شده است که هنوز يک ديدگاه مشترک در رابطه ي با مبارزه عليه تروريسم بوجود نيايد و اعضاي اين کنفرانس که اهداف اصلي شان مبارزه با تروريسم و توسعه اقتصادي و تجاري در منطقه هستند، نتوانند به آنها دست يابند. در پنجمين دور اين کنفرانس، همه کشورها تروريسم را بعنوان بزرگترين تهديد براي کشورهاي منطقه دانستند و فيصله کردند که براي مبارزه با تروريسم، يک استراتيژي قاطع و مشترک را طرح و اجرا کنند. اما هنوز اعضاي اين کنفرانس موفق نشده اند چنين استراتيژي را طرح بکنند.
در صورتيکه اعتماد سازي بين کشورهاي عضو کنفرانس بوجود نيايد و آنها براي مبارزه با تروريسم يک استراتيژي روشن، قاطع و لازم الاجرا نداشته باشند، تدوير اين کنفرانس هيچگونه کمکي در راستاي مبارزه با تروريسم نخواهد کرد . چنانچه در شش سال گذشته، کنفرانس قلب آسيا دست آورد قابل ملاحظه  نداشته است و نتوانسته در راستاي حل بحران هاي منطقه اي راهبردهاي موثر و فعال داشته باشند.
از سوي ديگر، افغانستان سالهاست که با کمک هاي بين المللي سرپا ايستاده است، اما کمک هاي خارجي به دليل فساد نتوانسته است به ثبات اقتصادي افغانستان کمک کند. افغانستان براي رسيدن به ثبات اقتصادي نيازمند توسعه و تقويت روابط خود با کشورهاي منطقه است تا بتواند از طريق اين کشورها به بازارهاي جهاني وصل گردد. تاکنون افغانستان براي دستيابي به بازارهاي خارجي به بندر کراچي پاکستان وابسته بوده است؛ جايکه با توجه به تنش هاي سياسي ميان دو کشور و همچنان تنش هاي سياسي هند و پاکستان، فقط مقدار محدودي از کالاهاي تجاري افغانستان اجازه عبور داشت و کالاهاي هندي نمي توانست از آن طريق وارد افغانستان گردد. اکنون هند و افغانستان براي عبور از اين مشکل يک خط هواي ويژه انتقال کالاهاي تجاري ايجاد کرده اند، مقامات افغانستان گفته اند اين خط هوايي مي تواند ارتباط افغانستان را با بازارهاي جهان بهبود ببخشد و صنعت قالين و ميوه خشک کشور را پر رونق تر کند.
افغانستان بيش از يک و نيم دهه است که ميدان جنگ با تروريسم و مافياي مواد مخدر است و اين جنگ باعث شده است که ثبات امنيتي، سياسي و اقتصادي در افغانستان بوجود نيايد و با وجود ميلياردها کمک جامعه جهاني، زيربناهاي اقتصادي کشور، بازسازي نشود. حکومت افغانستان براي اينکه بتواند در امر مبارزه با تروريسم در کشور موفق شود و در پي آن به ثبات سياسي و اقتصادي برسد، نيازمند تقويت همکاري هاي منطقه اي در کنار همکاري هاي بين المللي است.

دیدگاه شما