صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وضعیت نابسامان کشور، سند واضحی بر کارکرد مسئولین

-

باران هاي اخير در کابل و شماري از ولايات کشور باعث به وجود آمدن خسارات و تلفات انساني شد. در روزهاي گذشته يکي از خبرسازترين ها در شبکه هاي اجتماعي بوده و هزاران کاربر اين شبکه ها با گذاشتن عکس ها و مطالبي از وضعيت نابسامان شهر کابل و راههاي مواصلاتي ولايات و ولسوالي ها، از دولت و عملکرد دولتهاي گذشته و اکنون انتقاد کرده اند.
کارهايي که دولت هاي گذشته و اکنون انجام داده اند، با بروز هر مشکلي از جمله حوادث طبيعي مثل ريزش باران، برف و ژاله و جاري شدن سيل و وقوع زمين لرزه، به آزمايش گرفته مي شود. وضعيت شهر کابل و ولايات و ولسوالي هاي کشور در بدترين حالت قرار دارد. بخش هاي وسيعي از شهر کابل در نبود کانالازيسيون منظم عملا به رودخانه هاي کوچکي مبدل شده اند. تصاوير تاثر برانگيزي که زنان و مردان براي گذر از يک سوي خيابان به سوي ديگر آن از کراچي هاي کرايي استفاده مي کنند و در جاهايي حتا وسايط نقليه نيز قدرت عبور از جاده ها را ندارند، براي دولت هاي گذشته و اکنون شرم آور است. اما جالب اين است که دولت افغانستان نه تنها خود را موظف به پاسخ جدي و منطقي و عملي به اين معضل که هر ساله تکرار مي شود نمي داند بلکه با در پيش گرفتن سياست هاي تظاهرگرايانه سعي در فريب دادن مردم و به فراموشي سپردن معضلات و مشکلات حاد مردم دارد.
پيش از اين ماه ها، جاده هاي کابل غرق در زبانه ها بود و اين معضل به شدت تا کنون نيز  ادامه دارد که باران هاي مداوم بر شدت و حجم مشکل افزوده است. در حالي که شهرداري کابل ماهها با سرپرست اداره مي شد، اما دولت با حرکات نمايشي خاک به چشم مردم مي زد و خود را دلسوز و فعال نشان مي داد. ميليون ها دالري که به نام بازسازي سرک ها در کابل به مصرف رسيده است، در نبود برنامه ها و پلان منظم شهري به هدر داده شده است. سرک هاي کابل نه کانالي دارند و نه جويچه اي که آبهاي سرگردان شهر را به سوي خروجي معيني سوق دهند. کابل به راستي سند روشني براي بي برنامگي، بي کفايتي، و حيف و ميل کمک هاي جامعه جهاني و پولهاي مردم افغانستان است. مسئولين شهري که هيچ برنامه اي نداشته اند و هيچ کار اساسي نکرده اند مي بايست براي اين همه مشکل جوابي داشته باشند و مورد بازخواست قرار گيرند.
اما در ولايت ها که معمولا دور از چشم ديد رسانه هاي همگاني است و کمتر کسي به معضلات و مشکلات آنها تامل مي کند، وضع بدتر و خراب است. خسارات مادي و تلفات انساني در بسياري از ولايات به اندازه قابل تاملي بالا است. هزاران جريب زمين هاي زير کشت مردم در معرض يا در خطر سيل قرار گرفته است، صدها خانه در حال تخريب و يا تخريب شده است. نهادها و ادارات مسئول، معمولا سعي دارند تا از هر طريق خود را مبرا جلوه دهند و بار مسئوليت را از دوش خود دور کنند. هيچ نوع آمادگي براي مبارزه با حوادث طبيعي وجود ندارد.
افغانستان کشوري است که هر لحظه در انتظار حادثه و مشکلي است و اما نهادهاي مسئول صرفا مي خواهند با حرف و شعار مردم را قانع کنند. دولتمردان بايد حداقل پاسخي براي مشکلات و نابساماني هاي فزاينده کشور داشته باشند و بتوانند خود را تا حد اقلي براي جواب گويي به خواست ها و نيازهاي اساسي مردم آماده سازند.

دیدگاه شما