صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پایان یک انتظار

-

در آخرين نشست چهار جانبه، ماه مارچ را به عنوان آغاز گفتگوي رو در رو با گروه طالبان اعلان نمودند. بعد از پايان نشست، وزارت خارجه پاکستان بيان داشت که از گروه هاي مخالف مسلح حکومت افغانستان دعوت کرده است که در گفتگوي مستقيم با حکومت افغانستان شرکت نموده و نماينده با صلاحيت خود را در محل برگزاري(اسلام آباد) گفتگو‏ها بفرستد. ارگ رياست جمهوري افغانستان نيز از گروه هاي مخالف مسلح دولت دعوت کرد تا اين گفتگوها شرکت نمايد. از ميان گروه هاي مخالف مسلح دولت افغانستان تنها حزب اسلامي گلبدين حکمتيار پاسخ مثبت به دعوت دو کشور داد. ديگر گروه‏هاي مخالف مسلح دولت يا سکوت پيشه کردند و يا همانند گروه طالبان بيان داشتند که تا زماني که پيش‏شرط هاي شان از سوي حکومت افغانستان و آمريکا برآورده نشود، وارد گفتگوي صلح نمي شود.
بعد از پايان نشست چهار جانبه دفتر سياسي طالبان در قطر بيان داشتند که از آن چه در گفتگوي چهار جانبه گذشته است بي اطلاع است. در روزهاي نخست ماه مارچ که چهار کشور منتظر واکنش گروه طالبان بود، اين گروه خبرنامه‏اي منتشر کرد که در گفتگوي مستقيم صلح با حکومت افغانستان در اسلام آباد شرکت نمي کند.   رسانه‏هاي بين المللي و مقامات غربي واکنش گروه طالبان را يک تاکتيک به حساب آورد و بيان داشت که گروه طالبان نمي تواند دوباره خواب گرفتن قدرت سياسي را در افغانستان بيبيند. حکومت افغانستان و پاکستان نيز تا حدودي به همين باور بود و منتظر بود که تا پايان ماه مارچ واکنش مثبت به دعوت دو کشور داده شود. اما ماه مارچ به پايان رسيد و گروه طالبان واکنش ديگري نسبت به دعوت حکومت افغانستان و پاکستان ارائه ننمود.
قبل از انتشار خبرنامه اي گروه طالبان سرتاج عزيز، مشاور روابط خارجي نخست وزير پاکستان در واشنگتن بيان داشت که رهبران و خانواده گروه طالبان افغانستان در پاکستان به سر مي برد و از خدمات صحي اين کشور مستفيد مي شود. او بيان داشت که کشورش بر گروه طالبان نفوذ دارد. اگر گروه طالبان به دعوت حکومت پاکستان پاسخ رد بدهد اين کشور بر اين گروه فشار وارد مي کند. 
در طرف ديگر، حکومت کابل نيز آرام و ساکت به نظر مي رسد. بعد از پاسخ منفي گروه طالبان حکومت کابل تنها به روند گفتگوي صلح ابراز اميدواري کرده است. مقامات کابل بار‏ها گفته است که اميدوار است گفتگوي صلح به زودي نتيجه دهد. در حالي که حکومت کابل منتظر واکنش مثبت گروه طالبان بود اين گروه حملات خود را در سراسر افغانستان تشديد بخشيد. در روزهاي پاياني ماه مارچ بر پارلمان و نهاد قانونگذاري افغانستان نيز حمله نمود که بر اثر حملات راکتي آن‏ها ساختمان جديد پارلمان که با هزينه 225 ميليون دالري توسط هند ساخته شده بود آسيب ديد . و...
حکومت کابل قبل از آخرين نشست چهار جانبه گفته بود که در سال جديد نيروهاي امنيتي افغانستان از حالت دفاعي به حالت تعرضي در مي آيد. چند روز پيش، قدم شاه شهيم، لوي درستيز ارتش افغانستان گفته بود که در روز هاي آينده حملات نيروهاي امنيتي به نام شفق در سراسر افغانستان عليه گروه طالبان راه اندازي خواهد شد. تنها همين مسئله نشان مي دهد که حکومت کابل از روند گفتگوي صلح نااميد شده است و به همين خاطر حملات را براي سرکوب گروه هاي مخالف مسلح دولت آغاز مي کند.
در نشست هاي چهار جانبه اميدواري بيشتر روي چين بود. انتظار مي رفت که چين بر پاکستان فشار وارد نموده و اين کشور را وادار نمايد که گروه طالبان را بر سر ميز مذاکره بکشاند. بيش از يک ماه از آخرين نشست چهار جانبه گذشته است اما معلوم نيست که اين کشور بر پاکستان فشار وارد نموده است يا خير. از چه ابزار هاي براي فشار بر پاکستان استفاده نموده است. در روزها و ماه هاي آينده اين کشور چکار خواهد کرد؟

دیدگاه شما