صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشکلات درونی، مهمترین تهدید برای دولت افغانستان

-

مهمترين مشکل دولت هاي افغانستان در عموم و خصوصا سه دولت اخير  در افغانستان، بحران عميق در درون اين دولتها بوده است. مشکلات دروني دولت هاي افغانستان در طول تاريخ حد اقل صدساله اخير باعث تمامي بدبختي ها، جنگ ها، نابساماني ها و بحران هاي کشور بوده و هست. دولت هاي افغانستان، چه دولت هاي شاهي و دموکراتيک، و چه طالبان و مجاهدين و در نهايت دولت هاي جمهوري اسلامي در افغانستان، همه به مشکلات جدي در داخل و درون خود مواجه بوده اند. فرافگني ها در دولت هاي افغانستان نيز به دليل پوشانيدن واقعيت ها، ضعف ها دروني و کاستي هاي داخلي صورت مي گيرد. يکي و از مهمترين عوامل سقوط حاکميت دولت دموکراتيک افغانستان، تضادها، اختلافات و نقايص داخلي در اين دولت بود، همچنان که دولت مجاهدين بيش از هر چيزي از ضعف ها و نابساماني هاي داخلي سقوط کرد تا قدرت و حملات طالبان.
آنچه امروز مايه نگراني براي جامعه جهاني و مردم افغانستان است، وجود ضعف ها، کاستي ها و نابساماني ها در داخل دولت افغانستان است، تا قدرت طالبان و ديگر گروه هاي مخالف دولت افغانستان که در جنگ عليه اين دولت به سر مي برند. وجود دو گروه با قدرت تقريبا مساوي در راس دولت که از يک انتخابات پرسش برانگيز بيرون شده اند و زمام امور مردم را در دست گرفته اند، اولين مشکل اين دولت است. اين مشکل به اندازه اي بزرگ بوده که بسياري از اولويت هاي دولت تنها به خاطر همين مسئله لاينحل باقي مانده است. يکي از تبعات اين مشکل کار پارلمان در وقت غير قانوني و اضافي است که بحران مشروعيت دولت را چند برابر کرده است.
فساد اداري حاکم بر دولت افغانستان، بيشتر از آن چيزي است که در خبرها و يا گزارش هاي سازمان هاي بين المللي به نشر مي رسد. فساد اداري چنان بر زندگي مردم افغانستان سايه افگنده است که هيچ امري را بدون آثار فساد اداري در دولت افغانستان نمي توان يافت. از جاده هاي بين شهري گرفته تا شاهراه ها و از مکتب هاي خيالي گرفته تا فساد حاکم بر شهرداري ها و قراردادهاي وزارت خانه ها، بدون آثار فساد اداري ديده نمي شوند.
بحران انتخابات نتيجه کاستي ها و مشکلات داخلي دولت گذشته بوده که به صورت يک انتخابات مشکل دار بروز کرد و دولتي را شاهد هستيم که توسط يک قرارداد و تفاهم ميان دو تيم مدعي پيروزي به وجود آمده است. به هيچ صورت نمي توان مشکلات انتخابات و پيامدهاي آن را به طالبان و يا هر گروه مخالف و يا حتا به کشورهاي خارجي و سازمان هاي استخباراتي ربط داد.
آمار افراد طالبان در طول سال هاي گذشته هرگز به اندازه اي نبوده که دولت افغانستان نتواند با آنها مبارزه کند. هيچگاه شمار افراد طالبان بيشتر از دولت افغانستان نبوده و حتا به يک سوم نيروهاي نظامي دولت افغانستان نيز نمي رسد، ولي ضعف هاي دولت هاي افغانستان در گذشته و حال باعث شده اند تا طالبان روز به روز به شمار و قدرت خود بيافزايند. تصميم هاي اشتباه و غير منطقي دولت هاي گذشته و فعلي در برخورد با طالبان بوده اند که يک گروه شکست خورده و درمانده را به يک گروه پرقدرت و مدعي تبديل کرده است. نه تنها گروه طالبان، بلکه گروه تروريستي داعش نيز با استفاده از همين مشکلات دروني دولت افغانستان توانسته استفاده کرده و در افغانستان عرض وجود نمايد. اخطارها و هشدارهايي که در چند سال گذشته نسبت به حضور داعش در افغانستان داده شد، و ناديده گرفته شدن همه آنها و حضور داعش بزرگترين گواه بر اين است که دولت هاي گذشته و حال افغانستان به وظيفه شان در برابر حفاظت شهروندان از تهاجم گروه هاي تروريستي نتوانسته اند عمل کنند.
دولت افغانستان براي ادامه بقا هيچ راهي به جز مبارزه با مشکلات دروني و ضعف ها داخلي و کاستي هاي خودش ندارد. در صورتي که اين مشکلات ادامه داشته باشد، آينده روشني براي دولت نمي شود.

دیدگاه شما