صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معارف افغانستان شدیدا نیازمند توجه است

-

چند روزي بيشتر به آغاز کار مکاتب بيشتر باقي نمانده است. سالي که پيش رو داريم، براي متعلمين بسياري از مکاتب که در مناطق ناامن قرار داشته اند و يا قرار گرفته اند سال سختي است. اين سال براي متعلمين ولاياتي که در سال روان شاهد حضور و نفوذ طالبان و داعش بوده اند، سالي ناخوشايند بود. همه گروه هاي افراطي به وضوح نشان داده اند که اجازه نخواهند داد تا کودکان افغانستان تعليم و تربيه شده و با علم و دانش مجهز شوند. گروه هاي افراطي کودکان را تشويق مي کنند تا به راهي که آنان رفته اند و مدارسي که عصبيت و نفرت و خشونت را مي آموزند بپيوندند.
اما ناامني تنها مشکل مکاتب و معارف افغانستان نيست. سکتور معارف افغانستان غرق در مشکلات و نابساماني هاي دروني خود است. معارف افغانستان در تمام سالهاي گذشته با انواع و اقسام مشکلات روبرو بوده است. از برخورد سياسي با معارف  گرفته تا سوء استفاده هاي اقتصادي و ظرفيت پايين مسئولان و بي توجهي دولتمردان به اين بخش حساس جامعه و دولت، از معارف افغانستان، بخشي ضعيف و ناتوان باقي گذاشته است. پرونده هاي فساد اداري در مرکز و ولايات کشور در بخش معارف از جمله پرونده هاي مشهور در افغانستان است. اختلاس و سوء استفاده و مکاتب و معلمان خيالي مسايلي هستند که ديگر براي مردم تازه نيستند.
بخش اعظم مشکلات معارف افغانستان به نبود تخصص در کادرهاي بالايي و مسئولان  وزارت معارف است. استخدام کادرهاي متخصص و متعهد در وزارت معارف کشور به معناي اين است که تعليم و تربيه از آغازين روزهاي ورود کودکان به مکتب به صورت حرفه اي و استندرد شروع شود. وزارت معارف در اين سالها خود را تکان نداده است. وزارت معارف که به جمعيت اکثرا جوان افغانستان بايد رسيدگي کند و آنان را تعليم و تربيه کند، از پيرترين وزارت هاي افغانستان است. هر چند پروژه هايي براي بهتر شدن معارف کشور و جذب معلمان با دانش و متخصص روي دست گرفته شده بوده است، اما به دليل فساد اداري حاکم بر ادارات افغانستان عملا چنين برنامه هايي چندان موفق نبوده است.
با وجود تمام کمک هايي به عرصه معارف کشور در طول سالهاي گذشته شده است، اما وزارت معارف از نبود زيربناها شديدا رنج مي برد. ولايات امن کشور که هيچ گونه مشکل امنيتي نيز نداشته اند، در سالهاي گذشته مورد بي توجهي وزارت معارف قرار گرفته و کار کمي براي ساختن زيربناها انجام شده است. بخش عمده توجه وزارت معارف به ولاياتي بوده که در جنگ و ناامني به سر مي برده اند. ساخت و ساز مکاتب در اين ولايات اما به دليل شرايط نامناسب امنيتي پر هزينه بوده است.
وزارت معارف در مورد به روز سازي مکاتب نيز ناموفق بوده است. اکثر مکاتب کشور به لابراتوارها و وسايل مجهز آموزشي دسترسي ندارند. معلمان کار آزموده و مجرب در مضامين تخصصي ندارند. بيشتر مضامين تخصصي در مکاتب توسط افراد غير متخصص درس داده مي شود.
اين روند به معناي پايه گذاري يک سيستم آموزشي کاملا غير استندرد در کشور است که نتيجه آن را در تحصيلات عالي و در نهايت در بازار کار و مديريت کشور به وضوح مي بنيم. ضعف تحصيلات عالي در کشور که با وجود فراغت هزاران محصل در سال، هنوز به کادرهاي مسلکي و مختصص در زمينه هاي مختلفي در عرصه هاي گوناگون به نيروي کار خارجي نياز داريم.
اگر رياست جمهوري به بازنگري در وزارت معارف بيانجامد و بتواند اندکي از حجم ضعف ها و کاستي هاي وزارت معارف بکاهد، گام بزرگي براي رشد و توسعه افغانستان برداشته شده است. نسل جوان افغانستان شديدا به معارف با کيفيت و پويا نياز دارد. بي توجهي به معارف، در حقيقت زمينه ساز حضور افراطي گري، جهل، جنگ و خشونت در افغانستان است.

دیدگاه شما