صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تلاش های مذبوحانه علیه آزادی بیان

-

حمله انتحاري روز چهارشنه شماري از کارمندان موبي گروپ که تلويزيون طلوع نيز جزو آن است را هدف قرار  داد و تا شام ديروز مرگ هفت تن تاييد شده بود. تروريست ها تا کنون در افغانستان به هر قشر و طبقه اي حمله کرده اند، از ملا امامان مساجد گرفته تا زنان و کودکان و مسافران همه هدف طالبان بوده اند. مکتب ها را به آتش کشيده اند، زنان و کودکان را سربريده اند، مساجد را ويران کرده اند، خلاصه اينکه طالبان و دهشت افگنان بر هيچ طبقه و قشري رحم نکرده اند. در اين گيرودار، افراد ملکي بي دفاع بزرگترين هدف طالبان بوده اند. هواره حملات انتحاري بيشترين قرباني ها را از ميان مردم ملکي گرفته است.

اما خبرنگاران، افراد بي دفاعي که بر اساس تمامي قوانين، بايد جانشان محفوظ باشد، در افغانستان يکي از اقشاري بوده که سخت ترين شرايط را تجربه کرده اند. دولت موظف است تا از جان خبرنگاران حفاظت کند و زمينه هاي تهديد را از آنها دور گرداند. اما دولت افغانستان در اين همه  مدت نتوانسته تا از جان خبرنگاران حفاظت کند و آنان را از گزند حملات تروريست ها دور گرداند. ميزان دشمني گروه هاي تروريستي با خبرنگاران را مي توان از برخورد آنها با رسانه هاي گروهي در کندز، در زماني که تحت تسلط طالبان بود، درک کرد. طالبان با هيچ رسانه هاي مدارا نکردند و تا توانستند تخريب کردند و از بين بردند.

هر سال شماري از خبرنگاران در ولايات مختلف به شهادت مي رسند و يا زخمي و يا آواره مي شوند. افغانستان از جمله کشورهايي است که بيشترين ميزان خشونت عليه خبرنگاران در آن انجام مي شود. طالبان، گروه هاي مسلح غير مسئول، افراد زورمند محلي، در مواردي دولتمردان و ... همه به نوعي با خبرنگاران برخوردي خشن دارند. خبرنگاران همواره مورد تهديد بوده اند و کمتر تلاشي را شاهد بوده اند که بتواند از حقوق آنها به صورت جدي حمايت کند و يا آنان را در مقابل تهديدات حفظ کند.

با آنکه رشد رسانه هاي گروهي يکي از بزرگترين دستاوردهاي حکومت هاي پس از طالبان بوده است. اما اين رشد بيشتر مرهون تلاش هاي خبرنگاران و رسانه گراني است که از همه زندگي و مال خود مايه گذاشته اند تا صداي مردم را هميشه زنده نگهدارند. ميزان بالاي آمار خشونت عليه خبرنگاران در افغانستان نشان مي دهد که اين کشور سرزميني مهرباني با خبرنگاران نبوده و نيست.

کساني که حمله انتحاري روز چهارشنبه را طرح ريزي و انجام داده اند، هدف خود را از ميان مظلوم ترين و بي  دفاع ترين انسانها در اين کشور انتخاب کرده اند. قربانيان اين حمله انتحاري، شماري از کارمندان موبي گروپ و زنان و کودکان بوده اند. عاملان اين حمله در حقيقت مي خواهند آزادي بيان را هدف قرار داند و در ميان خبرنگاران و رسانه گران، رعب و وحشت ايجاد کنند. گفته ها و تهديدهايي در گذشته نيز وجود داشته است. خبرنگاران و اصحاب رسانه ها همواره در معرض تهديد بوده اند. اما رسانه ها در افغانستان در تمام سالهاي گذشته در کنار يکديگر بوده و تلاش کرده اند تا با انعکاس حقايق و واقعيت هاي اين سرزمين، صداي مردم خود باشند. خبرنگاران با بودن در ميان مردم و بيان واقعيت ها و خواست ها و انتظارات و آراي آنها در سخت ترين شرايط به کار خود ادامه داده اند و اين گونه حملات مطمينا نمي تواند بر کار رسانه ها در افغانستان تاثيري منفي بگذارد، اما دولت و نهادهاي مسئول نبايد از وظايف خود در قبال رسانه ها غافل شوند. نهادهاي مسئول بايد در قبال امنيت خبرنگاران مسئول بوده و از تهديدها جلوگيري کنند.

حمله انتحاري روز چهارشنبه تلاش هاي مذبوحانه و بزدلانه کساني را نشان مي دهد که مي خواهند آزادي بيان را محدود کنند و ميزان تهديدي که ژورناليستان کشور با آن روبرو هستند.  

دیدگاه شما