صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنجال های انتخاباتی

-

در توافق نامه اي ميان اشرف غني و عبد الله که دولت وحدت ملي بر اساس آن به وجود آمد در مورد اصلاحات انتخاباتي چنين آمده است: « به منظور حصول اطمينان از اينکه انتخابات در آينده افغانستان از اعتبار کامل برخوردار است، نظام انتخاباتي افغانستان (قوانين و نهادها) به تغييرات بنيادي نياز دارد. رييس جمهور با در نظر گرفتن ماده 1 چارچوب سياسي بلافاصله پس از تاسيس حکومت وحدت ملي، کميسيون خاصي را با هدف اصلاح نظام انتخاباتي افغانستان طي يک فرمان ايجاد مي‌کند. اعضاي کميسيون خاص با توافق رييس جمهور و رييس اجرايي تعيين ميگردند. کميسيون خاص در مورد پيشرفت کارها به رييس اجرايي گزارشده بوده و کابينه پيشنهادات اين کميسيون را بررسي نموده و اقدامات لازم را براي تطبيق آن روي دست ميگيرد. لازم به ذکر است که تطبيق اصلاحات انتخاباتي بايد قبل از برگزاري انتخابات پارلماني در سال 1132 صورت گيرد.»

بر اساس مفاد اين توافق نامه، رئيس جمهوري در آغاز سال روان خورشيدي کميسيون اصلاح نظام انتخاباتي را تشکيل داد. اين کميسيون در ماه سنبله سال روان خورشيدي بسته پيشنهادي خود را به دولت افغانستان تسليم کرد. ابطال تمام کارت‌هاي راي‌دهي که پيش از اين توزيع شده است، تغيير سيستم راي‌دهي از راي واحد غيرقابل انتقال به سيستم موازي، ايجاد کميته‌اي به نام شفافيت براي رسيدگي به تخلفات کلان انتخاباتي و شکايت‌ها عليه کميسيون‌هاي برگزار کننده انتخابات و شرايط تازه براي عضويت در کميسيون‌هاي انتخاباتي، از موارد عمده اين پيشنهادها بودند. حدود يک هفته بعد، اعضاي کابينه افغانستان بسته پيشنهادي کميسيون ويژه اصلاح نظام انتخاباتي را مورد تاييد قرار داد، اما در برخي از موارد از اين کميسيون خواسته تا زمينه‌هاي اجرايي شدن طرح‌هايش را نيز جستجو کند.

اما عکس العمل کميسيون مستقل انتخابات در مورد بسته پيشنهادي کميسيون اصلاحات انتخاباتي منفي بود. رئيس کميسيون مستقل انتخاباتي گفت: مي‌خواهم اعلام کنم که کميسيون مستقل انتخابات به‌عنوان نهاد برگزارکننده انتخابات‌هاي کشور از دولت مي‌خواهد تا انتخابات را از بازي‌هاي سياسي دور نگهدارد و بيش از اين باعث تاخير انتخابات پارلماني نگردد. طوري‌که مي‌دانيم اعلام زمان برگزاري انتخابات از صلاحيت‌‌هاي قانوني کميسيون مستقل انتخابات است. بنا زماني‌که کميسيون اعلام مي‌کند، کميسيون را در برگزاري انتخابات کمک کرده و از اظهارات غيرمسوولانه گروه‌ها و افراد جدا جلوگيري کنند.

در چنين حالي بود که مسئله انتخابات واقعا در يک بازي سرگرم کننده گرفتار شد. فرمان تقنيني رياست جمهوري در مورد انتخابات از سوي ولسي جرگه رد شد. توزيع تذکره الکترونيکي با اعتراضات مختلف مواجه شد و به بهانه هاي واهي متوقف شد. گفته هاي مختلفي در مورد زمان برگزاري و چگونگي انتخابات اظهار شد.

اما با وجود همه اينها حکومت وحدت ملي خود را علاقمند به برگزاري انتخابات در سال آينده خورشيدي نشان مي دهد. مقامات عالي رتبه دولتي در اين اواخر همواره از برگزاري قطعي انتخابات در سال آينده سخن گفته اند. ولي اعضا و رئيس کميسيون مستقل انتخابات، موضع گيري هاي داغ و تندي در مقابل تصميم حکومت داشته است.

دولت وحدت ملي از آغاز تا کنون با چالش هاي متفاوتي روبرو بوده است. اين مورد نيز در اين دولت بي سابقه نيست. دولتمردان وحدت ملي اگر نتوانند با چنين چالش هايي مقابله کنند، اصل دولت وحدت ملي زير سئوال رفته و زمينه براي مسايل شديدتر و جدي تر بعدي مهيا مي شود. اعتراضاتي که رئيس کميسيون مستقل انتخابات بدان توصل مي جويد، به نوعي اصل دولت وحدت ملي را زير سئوال مي برد.

کميسيون مستقل انتخابات، اما جنجالي ترين انتخابات افغانستان را مديريت کرد، و به خاطر مديريت همين کميسيون بود که دولت وحدت ملي به وجود آمد. دست  اندرکاران اين کميسيون با مديريت انتخابات رياست جمهوري افغانستان، کشور را به پرتگاه جنگ و اختلافات شديد نزديک کردند.

بهتر است دولت افغانستان و مسئولان مربوط به انتخابات با فايق آمدن بر مسايل انتخابات، زمينه انتخابات شفاف و  عادلانه را فراهم کنند.  

دیدگاه شما