صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله ذکی

چهارشنبه ۲ سرطان ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

- -

استقرارصلح، امنیت دائمی و ثبات سیاسی؛ یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها و شاخصه‌های اصلی نظام سیاسی مبتنی بر ارادۀ مردم و تضمین کنندۀ زیست جمعی و حیات سیاسی ... ادامه مطلب ←

-

روزهای گذشته از سخت ترین روزهای جنگی علیه نیروهای امنیتی در طول سال های پسین بود. طالبان به گونه معماگونه مراکز نظامی و ولسوالی های مختلف را در سراسر کشور تصرف می کردند . . .

-

در روزهای گذشته جنگ طالبان سمت و سوی دیگری به خود گرفته است و سقوط برخی از مراکز نظامی و حکومتی در سراسر کشور نگرانی های عمیق مردم را برانگیخته است. متاسفانه باید اذعان کرد ...

-

دیروز پس از ماه ها نگرانی و ابهام در مورد وضعیت امنیتی کشور سرانجام رییس جمهور تصمیم گرفت که رهبری وزارت دفاع ملی و هم چنین رهبری وزارت امور داخله را تبدیل کند. در روزهای گذشته شرایط سختی ...

-

در روزهای اخیر عرصه بر نیروهای امنیتی در برخی از مناطق کشور تنگ شده و نقاط بسیاری نیز به دست طالبان سقوط کرده است. سقوط اخیر ولسوالی ها و مراکز نظامی به دست طالبان پرسش های مهمی را به وجود آورده و حتی سبب بدگمانی مردم نسبت به کلیت حکومت و رهبری دولت شده است. . .

-

استقرارصلح، امنیت دائمی و ثبات سیاسی؛ یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها و شاخصه‌های اصلی نظام سیاسی مبتنی بر ارادۀ مردم و تضمین کنندۀ زیست جمعی و حیات سیاسی ...

-

این‌روزها جنگ در سراسر کشور گسترش یافته و به نظر می‌رسد گروه طالبان در صدد واژگونی نظم سیاسی موجود و احیای امارت اسلامی بر ویرانه‌های آن است. . .

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور با اشاره به خیزش‌های وسیع مردمی و حمایت گسترده مردم از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان می‌گوید که گروه طالبان با موج متلاطمی که خود خلق کرده است، غرق خواهد شد. . .

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که به ادامه نشست‌های مشورتی با رهبران سیاسی و جهادی کشور، نشستی تحت ریاست محمداشرف غنی، رئیس جمهور در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد. . .

فلم «سندریلا من» که «مردی مثل سندریلا» معنی‌اش کرده‌اند حقیقتا فلمی است پرجذبه، دارایی هیجان، با پیام‌های بسیار فراوان برای بینندگانش . . .

همه چیز با هنر ماندگار می‌شود. هنر در واقع به چیزها روح می‌دهد. هنر چنان پرقدرت است که با دست کشیدن بر هرچیزی او را اصیل و جاویدان می‌کند. . .