صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

-

چندین سال است که حکومت افغانستان به صورت جدی روی پروسه صلح کار می کند. در این رابطه با جریانات مختلف داخلی و کشورهای خارجی به گفتگو و رایزنی پرداخته است...

-

بنیاد دموکراسی بر انتخابات استوار است. دموکراسی بدون انتخابات یک پوسته ای بدون محتوا است که ارزش و اهمیت خود را از دست می دهد. انتخابات در کشورهای چند قومی...

-

با پیشرفت تکنولوژی اطلاعاتی، رسانه های همگانی در بقا ویا فنای دولت ها و دولتمردان تاثیرگذاری خاصی دارد و در جوامع دموکراتیک، رسانه ها به خوبی می تواند اهرم فشار ...

-

برای اکثریت توده ها، در بیشتر کشورها مدیا (media) مهمترین منبع اطلاعاتی محسوب می شود. گرچه مدیا مسئولیت سیاست مداران منتخب را می تواند افزایش دهد، اما مدیا . . .

-

تروریزم ریشههای متعدد و نیز آثار مختلفی دارد. ملاحظات اقتصادی در هردو سوی این ماجرا نقش بازی می-کند. اکثر بحثها در مورد ارتباط اقتصاد با تروریزم، حول این محور گسترش ...

کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده است که اگر دفاتر این کمیسیون در ولایت های قندهار و بلخ دوباره باز نشود، امکان دارد برگزاری انتخابات پارلمانی در این ولایت ها به ...

کشورهایی از جمله مونته نگرو و بوسنی و هرزگوین نمایندگان خود را برای اسکار خارجی زبان ۲۰۱۹ معرفی کردند. به نقل از هالیوود ریپورتر، نمایندگان سینمایی مونته نگرو و بوسنی . . .