صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

-

سال ها است که تحلیل گران از شکست برنامه های ایالات متحده در مبارزه با تروریسم سخن می گویند. این ادعا از آن جهت اهمیت دارد که این کشور درآغاز مبارزه با تروریسم در سال 2001 که پس از حمله القاعده بر برج های سازمان تجارت جهانی، با شعار محو تروریسم با هدف گسترش صلح و تحقق نظم نوین جهانی شروع شد . . .

-

بر اساس معاهدات و کنوانسیون های بین المللی همه دولت ها از حاکمیت ملی و استقلالیت سیاسی برخورداراند و این استقلال از سوی سازمان ملل و کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس هر کشور حق دارد . . .

-

آیا از خود پرسیدهایم که چطور میتوانیم فرهنگ حفظ محیط زیست را بالا ببریم؟ شاید پاسخ این پرسش خیر باشد. بهراستی که مردم ما از فرهنگ حفظ محیط زیست برخوردار نیست. . .

-

جنگ چهل ساله در افغانستان اکنون به مرحله حساس رسیده است. مردم افغانستان نیز توقع دارد تا دامن این جنگ از این کشور برچیده شود. حامیان بین . . .