صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

-

یک هفته است که روزنامه های افغانستان و اوتلوک و تمام ساکنین محل برق ندارند. دلیل بی برقی نه تخریب پایه های برق توسط طالبان است و نه حمله های انتحاری و نه پرچاوی های زمستانی و تابستانی. بلکه منطق عجیبی است که برشنا در پیش گرفته است. . .

-

یک هفته است که روزنامه های افغانستان و اوتلوک و تمام ساکنین محل برق ندارند. دلیل بی برقی نه تخریب پایه های برق توسط طالبان است و نه حمله های انتحاری و نه پرچاوی های زمستانی و تابستانی. بلکه منطق عجیبی است که برشنا در پیش گرفته است. . .

-

پروسه صلح در افغانستان با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده است. گاه خوشبینی ها در باره صلح چنان زیاد شده که مردم افغانستان تحقق آن را حتمی و قریب الوقوع می دانستند؛ اما در اوج خوشبینی ها، ناگهان تمام امید ها خاکستر می شد و جای بحث صلح را خبرها و گزارش های جنگ پر می کرد. . .

-

دیروز "روز جهانی مبارزه با کار کودکان" بود، اما این روز در افغانستان مسکوت ماند و هیچ نهاد دولتی و خصوصی، از آن تجلیل نکرد. هدف از نام‌گذاری روز جهانی مبارزه با کار کودکان، افزایش آگاهی و فعالیت‌ها در زمینه جلوگیری از کار کودکان است، اما در افغانستان که یکی از کشورهای است . . .

-

سال ها است بحث صلح و ختم جنگ در آجندای مذاکرات سیاسی مقامات حکومت افغانستان قرار دارد. صلح و جستجوی راه های مذاکره و گفتگو در اولویت . . .

-

تا هنوز خوشبینی های زیادی به وجود آمده که اگر طالبان تحت فشار امریکا و کشورهای منطقه به گفتگوهای صلح تن دهند و این گفتگوها در نهایت . . .

-

اندیشمندان مسلمان به دلائل مختلفی ضرورت بررسی این مقوله را به طور آکادمیک پیشنهاد می کنند. تاریخ گواه است خلافت های اسلامی در گذشته توانستند . . .

همکاری اقتصادی و تجارتی میان قزاقستان و افغانستان روز تا روز رشد و تقویت میابد. انجمن های تجارتی دو کشور روابط موجود شانرا توسعه میدهند . . .

سم راکوِل جایزه‌های مختلف بازیگری ازجمله اسکار را برای فلم «سه بیلبرد بیرون ابینگ میزوری» گرفته است و متاسفانه بازی زیبای او باعث شد افراد بسیاری به غلط او را . . .