صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

-

موج اول صلح خواهی که پس از شروع تلاش های نماینده خاص ایالات متحده زلمی خلیلزاد شروع شد و متعاقب آن اجلاس  مسکو صورت گرفت، اکنون کم کم فروکش کرده است و موضع گیری های سیاستمداران و جناح های سیاسی . . .

-

در روزهای اخیر، خبری در رسانه ها و شبکه های اجتماعی دست به دست می شود مبنی بر اینکه از یک ولایت دو جوان در یک رشته و در یک پوهنتون امتحان داده اند . . .

دوشیزه بالا بازسازی یک فلم مکزیکی محصول سال ۲۰۱۱ است. اگرچه که هر دوی فلم ها اسم یکسانی دارند اما به لحاظ موضوع کاملاً از یکدیگر متفاوت اند. . .