صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

-

طالبان شب جمعه ۱۹اسد دستکم از سه طرف حملات گستردهای را به شهر غزنی آغاز کردند و بخش هایی از این شهر را به تصرف خود درآوردند. از آن روز تا کنون جنگ به گونه شدید در این شهر ادامه دارد. . .

-

پارلمان یکی از قوای سه گانه نظام و تمثیل کننده اراده مردم افغانستان است. پارلمان قوی و کارآ، موازنه قوا را برقرار می سازد و اصل نظارت و پاسخگویی روند منطقی خود را پیدا می کند. در ضعف پارلمان کارکرد ...

-

ترزامی، نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که قرار است 440 سرباز دیگر بریتانیایی به مأموریت «حمایت قاطع» ناتو در افغانستان ملحق شوند. اما متحدان بریتانیا و آمریکا نقش خود . . .