صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

-

فساد یکی از پدیده های مخرب و ویرانگری است که در کنار جنگ و قاچاق، کشور و مردم افغانستان را به تباهی کشانده است. هرچند فساد در افغانستان زاییده حکومت های مطلقه، استبدادی و خاندانی است که در دوران جنگ و مقاومت، ابعاد گسترده تری یافته و طیف ها و نهادهای بیشتری را تحت تأثیر قرار داده است. . .

-

فساد یکی از پدیده های مخرب و ویرانگری است که در کنار جنگ و قاچاق، کشور و مردم افغانستان را به تباهی کشانده است. هرچند فساد در افغانستان زاییده حکومت های مطلقه، استبدادی و خاندانی است که در دوران جنگ و مقاومت، ابعاد گسترده تری یافته و طیف ها و نهادهای بیشتری را تحت تأثیر قرار داده است. . .

-

تلاش کمیسیون مستقل انتخابات برای قانع ساختن تیم های معترض بازهم بدون نتیجه پایان یافت. از تاریخ 27 میزان که قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات اعلام شود تا امروز، اشکال تراشی ها از سوی برخی تیم های انتخاباتی شروع شده . . .

-

اغلب مردم افغانستان منتظر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات اند. حتا شهروندانی که به تیم های معترض رأی داده اند، معتقداند که باید کمیسیون انتخابات . ..

-

روندهای سیاسی در افغانستان متأسفانه همواره دایره‌ای حرکت کرده است؛ یعنی از یک نقطه شروع شده و پس از سال ها تلاش، کشمکش، نزاع و جنگ بالاخره به همان . . .

-

جامعه بشری از زمانی که تاریخ به یاد دارد مشحون از جنگ و خون‌ریزی بوده است. به همان‌گونه که بشر مراحل تمدنی و پیشرفت‌های علمی را پشت سر گذاشته است . . .

-

در میان اندیشمندان علوم سیاسی و پژوهشگران امنیتی هنوز در مورد این پرسش که آیا دولت‌های فرومانده عامل اصلی تروریسم در جهان به شمار می‌روند یا دولت‌های . . .