صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

-

پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 و ترکیب تیم های انتخاباتی به همان اندازه که از یک آشوب درونی در جامعه افغانی حکایت می کند . . .

-

مجلس نمایندگان برای هشتمین سال متوالی دیروز تعطیلی زمستانی خود را آغاز کرد و اعضای مجلس نمایندگان، هرکدام در پی کار و بار خویش رفتند. در طی این هشت سال کمتر دیده شده است که نمایندگان مجلس در تعطیلات زمستانی و تابستانی خویش به سراغ موکلان و قریه های دوردستی . . .

-

ما در روزهای آخر ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. چنان که مشاهده گردید در روزهای گذشته پروسه ثبت نام چندان رونق نداشت. اما با نزدیک میعاد قانونی برای ختم ثبت نام، شور و شوق انتخاباتی زیاد شده . . .

-

بدون شک بودجه یکی از مهم ترین برنامه های مالی دولت در هر کشور محسوب می شود. در کشور افغانستان نیز سند بودجه چند وقتی است که تصویب شده است . . .

-

شش ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است؛ اما در این روزها تکت های مختلف انتخاباتی شکل گرفته، تاریخ ثبت نام کاندیداهای ریاست . . .

در آخرین روز مهلت ثبت نام، تیم" دولت ساز" به رهبری داکتر محمد اشرف غنی و تیم داکتر عبدالله به کمیسیون انتخابات رفته و برای ریاست جمهوری سال 98 ثبت نام کردند. . .