صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ اسد ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بانک انکشاف آسیایی به شرکت زراعتی وادی ننگرهار ماشین آلات کمک کرد

بانک انکشاف آسیایی به شرکت زراعتی وادی ننگرهار ماشین آلات کمک کرد

بانک انکشاف آسیایی برای شرکت زراعتی وادی ننگرهار ماشین آلات و ابزارهای پیشرفته کمک کرد.
اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان دیروز شنبه (۲۳ اسد) به رادیو آزادی گفت این تجهیزات شامل ۵ دستگاه واتر پمپ سیار، یک عراده اسکواتور و برخی وسایل دیگر است.
آقای رستمی گفت که از این ماشینها برای پاکسازی کانالهای عمومی، هموار کردن زمین، کندنکاری و سخت ساختن زمین استفاده میشود.
به گفته وی، پیش از این کانال عمومی ننگرهار از این ماشین آلات نداشت و برای کندنکاری، هموارکاری زمین و سخت ساختن زمین از وسایل معمولی استفاده میشد.
اما بعد از کمک این ماشینها سهولتهای زیادی برای دهقانان فراهم میشود.