صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه کشور در واکنش به سخنان عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت مبنی بر حذف برخی از پروژه وزارت مالیه کشور در واکنش به سخنان عبدالله عبدالله رئیس اجراییه . . .

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر