صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ سنبله ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غنی به طالبان: این خاک همیشه با شعار الله اکبر ایستاده است

غنی به طالبان: این خاک همیشه با شعار الله اکبر ایستاده است

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور در واکنش به سر دادن فریاد الله اکبر باشندگان شهر هرات میگوید که هراتیها به خوبی نشان دادند که، کیها از شعار الله اکبر نمایندگی میکنند.
آقای غنی که دیروز سهشنبه( 12 اسد) در مراسم افتتاح برنامه پرداخت معاشات کارمندان خدمات ملکی بصورت الکترونیکی در ارگ ریاست جمهوری صحبت میکرد گفت:» دیشب مردم ولایت هرات واقعیتی اینکه، کی نمایندگی از شعار الله اکبر میکند و کی احکام خداوند را تمثیل میکند را با صداهای بلند نشان دادند».
رئیس جمهور گفت:» طالب باید بدانند که این خاک همیشه با شعار الله اکبر ایستاده است و هیچ کسی به مردم الله اکبر را داده نمیتوانند».
به گزارش خبرگزاری جمهور؛آقای غنی افزود:» عمل طالبان فتنه، فساد، تباهی و خلاف تمام احکام الهی است».
گفتنی است که باشندگان ولایت هرات شب گذشته با سر دادن فریاد الله اکبر حمایتشان را از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اعلام کردند.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری نیز در واکنش به این اقدام باشندگان هراتیان در صفحه فیسبوک خود نوشته است:»هراتیان با فرهنگ و با تاریخ با فریادهای نعره تکبیر انزجار و نفرت خویش را بر ضد طالب - حامیان طالب و تزویر گرایان دین به نمایش گذاشتند. منتظر چنین حرکت و لحظهی بودم.  گلویم را بغض بیتعریف گرفته است و میخواهم بال بکشم و با هراتیان بپویندم و همصدا شوم».
قرار است امشب فریاد الله اکبر در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در ولایات کابل و ننگرهار سر داده شود.