صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ سنبله ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایندگی جدید عزیزی بانک در مرکز تجارتی داودزی آغاز به کار کرد

نمایندگی جدید عزیزی بانک  در مرکز تجارتی داودزی آغاز به کار کرد

نمایندگی جدید عزیزی بانک در مرکز تجارتی داودزی واقع در نزدیکی وزارت خارجه و مرکز تجارتی گلبهار آغاز به کار کرد. بر اساس معلومات مسوولان این بانک، با افتتاح این نمایندگی، اکنون عزیزی بانک دارای 80 نمایندگی در سراسر کشور است. چندی پیش نمایندگی ولایتی این بانک در ولایت دایکندی فعال شد.
بر اساس خبرنامهای که به روزنامه افغانستان ما مواصلت کرده، این نمایندگی مجهز با امکانات مدرن  وهمه سهولتهای بانکی است.
در خبرنامه همچنان آمده است: عزیزی بانک متعهد است تا به تمام هموطنان عزیز خود سهولت خدمات بانکی مهیا نماید و برای معاملات ایشان محیط مصون ایجاد نماید.