صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر دفاع فرانسه روز شنبه، 1 دلو / 21 جنوری برای گفتگو با مقامات بلندرتبه افغانستان وارد کابل شد. این در حالی است که پاریس هشدار داده است که ممکن است خروج سربازانش را از افغانستان سرعت ...

احمد ضیا مسعود، رهبر جبهه ملی افغانتسان در مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز، گفته است که طالبان راهی، جز تن دادن به صلح ندارند. وی افزود: اقوام مختلفی که در یک دهه گذشته آسیب دیده و در مقابل ...

بعد از سال ها دفاع و طرفداری از این که گویا مذاکره یگانه راه ختم جنگ در افغانستان است، حامد کرزی رییس جمهور افغانستان بزودی ضرورت خواهد داشت تا تصمیم بگیرد که آیا می خواهد در پدیدارشدن یک ...

رهبر ائتلاف ملى، در مخالفت با مذاکره با طالبان در قطر، ميگويد که هيچگونه معاملۀ پشت پردۀ دولت و کشورهاى دخيل در قضيۀ افغانستان، قابل قبول نبوده و مذاکره با طالبان بايد درخاک افغانستان صورت ...

رهبر پیشین جیش المسلمین روز چهارشنبه گفت که اگر گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان تا هنگامی، پنهانی ادامه می یافت، به سود هردوجانب بود. رهبر پیشین جیش المسلمین گروه ...

صفحه نخست صفحه قبلی