صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ سنبله ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امریکا: فرصت پذیرش هزاران شهروند افغانستان را اعلام کرد

امریکا: فرصت پذیرش هزاران شهروند افغانستان را اعلام کرد

وزارت خارجه ایالات متحده دوشنبه (۱۱اسد) اعلام کرد که به هزاران شهروند افغانستان که به دلیل وابستگی شان با ایالات متحده با خطر خشونت طالبان مواجه اند، تحت یک برنامه جدید فرصت اقامت را منحیث پناهنده مساعد میسازد.
برنامه مهاجرت «اولویت شماره دو» برای افغانهای در نظر گرفته شده است که در پروژههایی که از سوی ایالات متحده تمویل شده یا موسساتی که مقر شان در امریکا است، کار کرده اند.
وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که اعضای خانوادههای این شهروندان افغان نیز میتوانند از این برنامه مستفید شوند. (زوجها و فرزندان شان - فرزندان مجرد و متاهل)
کیها واجد شرایط اند
افغانهایی که با قراردادیها کار کرده اند یا کار میکنند اما واجد شرایط ویزه خاص مهاجرت نیستند؛ افغانهایی که در افغانستان برای موسسات که توسط امریکا تمویل شده است، کار میکنند؛ ترجمانانی که برای حکومت ایالات متحده، نیروهای امریکایی، نیروهای ایساف یا ماموریت حمایت قاطع کار کرده اند.
همچنان، آنعده افغانهایی که برای سازمانهای غیر دولتی و رسانههای مستقر در ایالات متحده کار کرده اند نیز میتوانند از این برنامه مستفید شوند.
برای آن عده از افغانهایی که برای سازمانهای غیر دولتی و رسانههایی که توسط حکومت ایالات متحده تمویل نشده، اما مقر آن در ایالات متحده است، بلندرتبه ترین شهروند امریکایی آن میتواند پیشنهاد کارکنان را راجع سازد.
وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که ایالات متحده خواستار یک افغانستان امن و صلح آمیز است، اما در روشنی خشونت بلند گروه طالبان، حکومت ایالات متحده تلاش دارد تا به شمار مشخصی از افغانها، به شمول آنانی که با ایالات متحده کار کرده اند، فرصت اقامت در این کشور را مساعد سازد.
جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده روز جمعه ۳۰ جولای (هشتم اسد) قانون اضطراری را امضا کرد که براساس آن هشت هزار ویزه اضافی و ۵۰۰ میلیون دالر هزینه برای انتقال اضطراری، مسکن و سایر خدمات ضروری همکاران افغان نیروهای امریکایی فراهم خواهد شد.
این در حالی است که نخستین گروه ترجمانان و اعضای خانواده‌‌های شان در یک پرواز ویژه روز جمعه ۳۰ جولای (هشتم اسد) تحت برنامه «عملیات پناه متحدین» وارد ایالات متحده شدند.