صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ سنبله ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنگ افغانستان؛ وزارت دفاع از اعزام نیروهای ویژه ارتش به هرات و هلمند خبر داد

جنگ افغانستان؛ وزارت دفاع از اعزام نیروهای ویژه ارتش  به هرات و هلمند خبر داد

وزارت دفاع اعلام کرده که صدها نیروی ویژه ارتش به ولایت هرات در غرب و هلمند در جنوب کشور اعزام شدهاند.
فواد امان، سخنگوی این وزارت اعلام کرده که این نیروها عملیات تهاجمی را افزایش داده و طالبان را سرکوب خواهند کرد.
در روزهای گذشته افراد گروه طالبان توانسته بودند تا حومههای شهر هرات پیشروی کنند ولی وزارت دفاع گفته که وضعیت امنیتی در این ولایت بهزودی بهبود خواهد یافت.
همزمان، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در توییترش نوشته که افغانستان تحت تهاجم تمام عیار «تروریستهای طالبان است که از حمایت سازمان یافته پاکستان برخوردارند. باید با آن برخورد کرد.»
او اضافه کرده است: طالبان از دفتر دوحه برای حیلهگری استفاده میکنند. آنها هیچ قصدی برای وارد شدن به مذاکرات معنیدار ندارند.»
وضعیت هرات
فرمانده پولیس ولایت هرات اعلام کرده که عبدالرحمن رحمانی، معاون ارشد امور امنیتی وزارت داخله افغانستان با ۳۰۰ سرباز تازه نفس به ولایت هرات رسیده است.
دفتر والی هرات نیز اعلام کرده که از این نیروها در مناطقی که ضرورت احساس شود و تهدیدی وجود داشته باشند، مستقر خواهند شد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات به بیبیسی گفت که عملیات پاکسازی در ورودیهای شهرهرات ادامه دارد. به گفته او، در ۷۲ ساعت گذشته ۳۰۰ عضو گروه طالبان در درگیریهای کشته و زخمی شدهاند.
در روزهای گذشته اداره هوانوردی ملکی (غیرنطامی) افغانستان اعلام کرده بود که پروازها از میدان هوایی شهر هرات به دلیل ادامه درگیری متوقف شده است. اما این اداره روز دوشنبه اعلام کرده که پروازهای غیرنظامی و نظامی در این غیرنظامی از سر گرفته شده است.
اعزام نیروی جدید به هملند
در روزهای گذشته افراد طالبان توانسته بودند به شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رخنه کنند ولی وزارت دفاع اعلام کرده که نیروهای ویژه کماندو نیز به این شهر اعزام شدهاند.
به گفته وزارت دفاع این نیروها به طالبان اجازه نخواهند داد که به جان و مال ساکنان هلمند صدمه بزنند.
همزمان طالبان نیز مدعی پیشروی در شهر لشکرگاه شدهاند.
روز گذشته مقامهای نظامی گفته بودند که موفق شدهاند نیروهای طالبان را از شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند عقب برانند.