صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ سنبله ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت معارف: از مکاتب به حیث سنگر استفاده نشود

وزارت معارف: از مکاتب به حیث سنگر استفاده نشود

وزارت معارف می گوید که در جریان درگیریهای اخیر در ولایتهای مختلف افغانستان، از مکتبها به عنوان سنگرهای جنگی استفاده شده و در نتیجۀ این درگیریها، ۱۷۶ باب مکتب قسماً و یا کاملاَ تخریب شده است.
عطاؤلله واحدیار معین تعلیم و تربیۀ وزارت معارف، دیروز ۱۱ اسد در یک نشست خبری در کابل گفت که  نباید از مکاتب، به حیث سنگر و مراکز نظامی استفاده شود.
موصوف از نهادهای امنیتی کشور خواست که در قسمت تامین امنیت مکاتب، جدی باشند.
به گفتۀ او، حکومت افغانستان کنوانسیون مصئونیت مکاتب را امضا کرده و برهمین اساس، نیروهای امنیتی در جریان درگیریها به آن توجه دارند و از مکاتب به عنوان سنگر جنگ استفاده نمیکنند.
منبع افزود که به دلیل ناامنی ها و سقوط برخی ولسوالی ها به دست طالبان، ممکن برخی مکاتب از فعالیت باز ماند و یا باشندگان آن، از یک جا به جای دیگر پناه ببرند که در این وضعیت، شاگردان متضرر می شوند.
وی خطاب به مدیران مکاتب در مناطق امن گفت که شماری از شاگردان که از یک ولایت به ولایت دیگر می روند، مکاتبی که در شهر و یا نزدیکی جای بود و باش شان قرار دارد، فورا کودکان بیجا شده را به مکتب جذب نمایند. وزارت معارف: مکاتب خصوصی پنجاه فیصد فیس ماه سرطان را اخذ کند
واحدیار، در بخش دیگری از صحبتهایش دراین نشست خبری، به مشکل پیش آمده در مورد اخذ فیس ماه های سرطان و جوزا از سوی مکاتب خصوصی نیز اشاره داشت.
وی گفت که در صحبت با مسئولان مکاتب خصوصی، به این نتیجه رسیده اند که نیمی از فیس ماه سرطان  را ادارۀ مکتب و نیم دیگر را والدین متقبل شوند.
موصوف در ادامه گفت که عرضۀ خدمات تعلیمی در مکاتب خصوصی، به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جریان ماه جوزا به گونۀ کامل متوقف نبود و روند آموزش در این مکاتب در برخی مناطق کشور، تا هفته های آخر این ماه ادامه داشت و بنابر آن، والدین شاگردان مکاتب خصوصی، مکلف به پرداخت فیس این ماه دانسته شده اند.
او تصریح کرد که عرضۀ خدمات تعلیمی در مکاتب خصوصی، به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تنها درجریان ماه سرطان، به گونه کامل متوقف شده بود.
واحدیار گفت که سکتور معارف کشور، چه خصوصی و چه دولتی به ویژه در وضعیت کنونی، نیاز بیشتر به حمایت مردم دارد.
براساس آمار وزارت معارف، در حال حاضر بیش از ۳ هزار مکتب خصوصی در سراسر کشور فعالیت دارند و در آن، برای بیش از ۶۵۰ هزار شاگرد، خدمات آموزشی فراهم می شود.
این درحالی است که پس از شروع مکاتب خصوصی در ماه اسد سال روان، مکاتب خصوصی از دانشآموزان خواستار پرداخت فیس ماههای جوزا و سرطان- که مکاتب تعطیل بود- شده است.
قابل ذکر است که در جریان قرنطین، کمتر مکاتب، خدمات درس آنلاین را به شاگردان عرضه کرده اند.