صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ قوس ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صد ها تن از باشنده ها و بزرگان قومی حدود 15 ولایت دیروز در کابل از حکومت افغانستان خواستند تا برای جلوگیری از اعدام افغانها در ایران تلاش کند. این افراد خواست شان را روز گذشته به کمسیون سمع شکایات ...

شمارى از نماينده گان ننگرهار در شوراى ملى ميگويند که يک تعداد گروه هاى مسلح غيرمسوول وابسته به برخى وکلا و قوماندانان اسبق جهادى در ناامنى ها و فساد ادارى در آن ولايت دست دارند.فضل هادى ...

رييس شورای امنیت ملی افغانستان مى گوید که توجه کمتر به ارزش های دینی و ملی، تلاشی های شب هنگام خانه ها، فساد ادارى و قانون شکنى ها باعث افزایش افراطیت و نا رضایتی مردم در ...

صفحه نخست صفحه قبلی