صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگذاری نشست شش جانبه صلح افغانستان در مسکو

برگذاری نشست شش جانبه صلح افغانستان در مسکو

وزارت خارجه روسیه دیروز چهارشنبه (۲۷ دلو) اعلام کرد که نماینده گان از شش کشور به شمول افغانستان، پاکستان، روسیه، هند، ایران و چین در مسکو گردآمده اند تا روی برقراری صلح در افغانستان رایزنی نمایند.
وزارت خارجه روسیه تاکید کرده است که این یک نشست مشورتی برای پایان دادن به جنگ در افغانستان است.
از سویی هم رئیس مرکز بررسی های راهبردی وزارت خارجه افغانستان می گوید که این نشست برای همگرایی و هم صدایی کشور های منطقه  در بیکار با هراس افگنی سود مند است.
در کمتر از دو ماه این دومین بار است که مسکو نشستی را در باره صلح با طالبان میزبانی می کند.
وزارت خارجه روسیه به این باور است که ادامه این نشست ها از بهر رسیده گی به بحران افغانستان سود مند است.
ماریا زخرووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است:"مسکو در حال حاضر میزبان یک نشست مشورتی در باره افغانستان است، در این نشست مقام های بلند پایه افغانستان، پاکستان، روسیه، ایران و هند حضور دارند و از نتایج این نشست شما را آگاه خواهیم ساخت."
وزارت خارجه افغانستان هم به میان آمد هم صدایی و همگرایی منطقه یی را در کار مبارزه با هراس افگنی بسیار مهم می داند.
فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت امورخارجه گفته است:"ما بتوانیم که یک درک مشترک را در میان کشور های منطقه ایجاد بکنیم و در نتیجه مشارکت همه کشور های منطقه را برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان و منطقه داشته باشیم."
اما علاقمندی مسکو در تحولات سیاسی افغانستان و نزدیکی اش با طالبان از نگرانی هایی است که ظاهراً معادله جنگ را در افغانستان پیچیده تر خواهد ساخت.
حامد صبوری، آگاه سیاسی گفته است:"حمایت از طالبان می تواند یک مشکل را در درازمدت به افغانستان بوجود بیاورد."
اما حکومت افغانستان از نزدیکی های مسکو با طالبان نگران نیست و ظاهراً افغانستان را مکانی برای رقابت های واشنگتن و مسکو نمی داند، این تغییر دیدگاه پس از سفر وزیر امور خارجه به روسیه به وجود آمده است. 
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه گفته است:"فعالیت های آنان برای ما نگران کننده نیستند، بلکه تلاش ها بر این هستند که فعالیت های آنان در کار آمدن صلح با ما کمک کنند."
پیش از این فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان گفته است که نقش روز افزون روسیه و گسترش نفوذ این کشور بر هراس افگنان تلاش های کابل را برای ایجاد یک افغانستا با ثبات با پرسش هایی رو به رو ساخته است. (طلوع نیوز)