صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

شنبه ۲۲ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فاجعه ای مهلک تر از جنگ

-

تراژیدی اعتیاد اگر نگویم مهلک تر از جنگ و خشونت می باشد، سبک تر از آن نیست. مردم افغانستان که سالها قربانی جنگ و خشونت، فقر و عقب ماندگی بودند، اینک به آفت دیگری بنام اعتیاد مواجه شده است.

پدیده اعتیاد طی چند سال اخیر رشد تکان دهنده ای در میان شهروندان افغانستان داشته است. ده ها هزار جوان این سرزمین که در واقع امیدهایی برای آبادانی و شکوفایی کشور بوده و یکی از مهمترین سرمایه های کشور به شمار می  رود ، در برزخ اعتیاد سوخته و بخشی عمده از توان ممکلت را هدر می دهد. براساس ارقام دولت و برخی سازمان های خارجی که در زمینه اعتیاد بررسی کرده است، حدود یک و نیم میلیون معتاد در افغانستان وجود دارد. بیشتر این معتادان از کشور های ایران و پاکستان آمده وعده ای نیز در نتیجه تجارت و زراعت تریاک و یا قرابت با رفقای معتاد به این مرض آغشته شده اند. پدیده اعتیاد روز بروز در بین جوانان رو به گسترش بوده و همه روزه به اردوی این جمعیت افزوده می شود.

این پدیده، در کابل بیش از هر جای دیگر مشهود می باشد. زیر پل ها، درون رودخانه، ویرانه ها و مخروبه های بازمانده از جنگ های داخلی، پارکها و کنارهای سرک ها، محلات تجمعات معتادین در پایتخت می باشد. اما پل سوخته و خانه علم و فرهنگ شوروی از مهمترین و معروف ترین این مکان ها می باشد. صدها معتاد با وضعیت رقت بار زندگی دراین محل بودوباش داشته و روز بروز تعداد این جماعت افزایش می یابد.

گفته می شود بیش از دو هزار معتاد در زیر پل سوخته بسر می برد. به گفته شاهدان عینی چند سال پیش تعداد معتادین زیر این پل، به پنجاه نفر نمی رسید، اما امروزه بیش از دو هزار معتاد در زیراین پل بسر می برند که این امر اوج فاجعه و روند رو به افزایش اعتیاد را در جامعه نشان میدهد.  تجمع معتادین در این محل، مشکلات زیادی برای باشندگان محل و مردم اطراف این منطقه ایجاد کرده است.

دزدی، خراب کاری، آلوده کردن محیط زیست و فضای تنفس و ایجاد بی اعتمادی و احساس ناامنی روانی را در میان مردم این منطقه خلق کرده است. اوج این تراژیدی زمانی است که گزارش هایی از وجود زنان، دختران و کودکان معتاد در این مکان به گوش می رسد. براساس اظهارات شاهدان عینی و باشندگان اطراف این پل، این روزها تعداد زنان، دختران و کودکان معتاد در این محل بیشتر شده است. گفته می شود همه روزه تعداد زیاد ازدختران، زنان و کودکان معتاد غرض کشیدن و خرید و فروش تریاک به این محل می آیند.

مبارزه با مواد مخدر در کنار مبارزه با تروریسم و پروسه امنیت افغانستان، یکی از اولویت ها و برنامه های اصلی جامعه جهانی و دولت افغانستان می باشد. طی ده سال اخیر مبالغ هنگفت در همین راستا به مصرف رسیده وتلاش های زیاد صورت گرفته است؛ اما هنوز هم کشت و تجارت مواد مخدر در افغانستان گسترده بوده و روند اعتیاد در میان مردم رو به افزایش می باشد. حقیقت این است که علی رغم تلاش های زیاد دولت و جامعه جهانی در این زمینه، سیاست مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری ازاعتیاد، ناکام بوده و نتوانسته روند رو به قهقهرای اعتیاد را در بین مردم افغانستان جلوگیری نماید.

دیدگاه شما