صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مبارزه با فساد اداری به کجا رسیده است؟

-

فساد اداری در دستگاه دولتی افغانستان تقریبا در تمام حکومت های گذشته وجود داشته ، اما در این دوره بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. حکومت های گذشته از نظر ارایه خدمات اجتماعی محدود بوده اند، بسیاری از مناطق کشور در محرومیت کامل زندگی می کردند، بودجه ملی در هیچ زمانی به این اندازه نبوده است.

کمک های هنگفت خارجی دقیقا زمانی به افغانستان سرازیر شد که کشور به تازگی از چندین دهه جنگ رهایی یافته بود و متاسفانه جنگ ها باری دیگر شروع شد و حکومت نتوانست با خیال راحت به بازسازی بپردازد. پول های هنگفت و نبود حکومت مسلط و درگیر در مشکلات، زمینه های فساد اداری را در افغانستان بیش از پیش افزایش داد.

حکومت پس از طالبان به یک نگاه کاملا حکومت ضعیفی بود. حکومتی که کاملا متکی به کمک های خارجی در هر زمینه بوده است. این خلاء زمینه قدرت گیری اقتصادی و سیاسی افراد فاسد و شکل گیری فساد اداری را فراهم ساخت.  عوامل و اسباب مختلفی در دوره جدید باعث افزایش فساد اداری در کشور گردیده است. ولی مردم به حکومت منتخب بسیار امیدوار بودند تا بتواند همچنان که متعهد شده بود فساد اداری در کشور را نابود سازد. اما این امیدها به زودی به ناامیدی مبدل گشت. حکومت منتخب در دور اول نتوانست در این زمینه کاری از پیش ببرد.

حکومت دوم با آگاهی به این موضوع مبارزه با فساد اداری را در صدر برنامه هایش قرار داد. در همین زمان جامعه جهانی نیز فشار مضاعفی بر حکومت وارد ساخت تا حکومت را وادار سازد که اقدامات جدی و عملی را در مبارزه با فساد اداری روی دست گیرد. با گذشت چندین سالها از آغاز به کار حکومت جدید و شروع اقدامات جدی در مبارزه با فساد اداری، باز هم نتایج ملموسی در را شاهد نبوده ایم. اقدامات انجام شده در گذشته محصور در تشکیل کمیسیون ها و ارگانهایی به هدف مبارزه با فساد اداری بوده است. این ادارات همیشه با انتقاد مواجه بوده اند چرا که از یک سو خود بر تورم تشکیلاتی دولت افزوده اند و از سوی دیگر هیچ کدام این ادارات توان مقابله با افراد فاسد خصوصا کسانی که در پست های بلند دولتی قرار داشته و یا از نفوذ زیادی در دولت برخوردار هستند، را نداشته اند.

جالب است که بعد از سالها مبارزه با فساد اداری هنوز هم دوسیه های بزرگی که ادعا می شود وجود دارد رونمایی نشده است. با وجود اینکه اندک زمانی تا پایان انتخابات ریاست جمهوری نمانده و کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد تا حد اقل قسمت کمی از مشکلات افغانستان حل شود، اما خبری از پیشرفت در پروسه مبارزه با فساد اداری به گوش نمی رسد و به جای آن تا چشم کار می کند، انبوهی از مشکلات و نابسامانی هایی دیده می شود که بعید است در این زمان باقی مانده بتوان آنها را از بین برد.

چیزی که امروز نیاز است، عزم جدی و اراده قوی و برنامه ریزی دقیق برای مبارزه با فساد اداری می باشد، و شاید زمان شعارها و تشکیل کمیسیون ها و برگزاری نشست ها و کنفرانس های خبری و خبرسازی به سر رسیده و زمان عمل فرارسیده باشد.

دیدگاه شما