صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی از فرار سرمایه

-

فرار سرمایه از کشور به شدت ادامه دارد، این یکی از دلایل مهم بیکاری در کشور است و به نظر می رسد که به این زودی ها وضعیت تغییری نخواهد کرد و روند فرار سرمایه از کشور تسریع خواهد یافت. فرار سرمایه از کشور و خروج شتاب زده آن با خبرهایی خروج نیروهای خارجی از کشور تا سال 2014 سرعت یافته است و نگرانی ها در مورد وضعیت افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی افزایش یافته است، در چنین وضعیتی سرمایه داران که از عواقب خروج نیروهای خارجی از کشور به شدت هراس دارند به سرعت به خروج سرمایه از کشور شروع نموده اند.

شهر دوبی پایتخت اقتصادی کشور امارات متحده عربی محل سرمایه گذاری مطمئنی برای سرمایه داران جهان خصوصا افغانها مبدل شده است، در این شهر تجارتی بیشترین سرمایه گذاری اتباع خارجی را ابتدا سرمایه داران روسیه دارند و مقام دوم را سرمایه گذاران ایرانی و مقام سوم را نیز سرمایه داران افغان به دست آورده اند.

سرمایه داران افغان علاقه شدیدی به سرمایه گذاری در این شهر دارند، دولتمردان امارات متحده عربی تسهیلات فراوانی را برای سرمایه گذاران خارجی در این شهر مهیا نموده اند که این تسهیلات موجب جذب سرمایه از تمام جهان در این شهر گردیده است، بیشترین سرمایه گذاری در این شهر نیز توسط سرمایه گذاران غیر عرب انجام یافته است.

روند خروج سرمایه باعث شده است که ارزش پول افغانی در مقابل سایر اسعار خارجی نیز کاهش پیدا نماید و روند خروج دالر از کشور در نهایت باعث گردید که دولت برای منع خروج دالر از کشور تمهیداتی را روی دست بگیرد، اما با وجود این تمهیدات خروج دالر از کشور بیش از اندازه ای که از سوی دولت در نظر گرفته شده است ممنوع است، اما کارشناسان اقتصادی می گویند که این تمهیدات نتوانسته است روند خروج سرمایه ازکشور را کنترل نماید.

خروج سرمایه از کشور باعث به وجود آمدن بیکاری شدید در کشور شده است، که این نگرانی های شدیدی را در میان مردم عادی کشور ایجاد نموده است که تبعات منفی زیادی را بر جامعه در پی خواهد داشت.

گزارش های سازمانهای جهانی خبر از افزایش بیکاری در سال 2013 می دهد. خبر خوبی نیست و نگرانی ها را در مورد وضعیت زندگی افزایش می دهد و مسلما سطح رفاه در میان مردم فقیر جهان پایین خواهد آمد.

بیکاری و افزایش آن در جهان برای کارگر افغانی خبری نگران کننده است زیرا در کشور بیکاری بسیار زیاد است و سال بعد هم زیادتر خواهد گردید، مردم افغانستان اگر خبری در مورد بیکاری در رسانه ها نشر و پخش گردد به دقت آن را می شنوند و تعبیر کلی چنین است که وضعیت در کشور نیز بدتر خواهد شد.

با وجود امکانات لازم برای سرمایه گذاری در کشور در ده سال گذشته از این امکانات و فرصتها استفاده نگردید، نبود یک برنامه ریزی منظم و دقیق که ابتدا فرصت ها را مشخص و سپس فرایند سرمایه گذاری را تنظیم نمایند از مشکلات اساسی بود که مانع سرمایه گذاری در کشور گردید.

اینک بعد از ده سال و در شرایطی که آمادگی ها برای خروج نیروهای خارجی از کشور صورت می گیرد میزان سرمایه گذاری در کشور نهایت اندک بوده است و برنامه های دولت در این زمینه ناکام مانده است.

دولت می توانست که به سرعت شهرک های صنعتی را در سراسر کشور فعال بسازد و با دادن زمین به سرمایه گذاران در این شهرک ها سرمایه آنان را در داخل کشور استفاده کند، اما دولت نه تنها دست به ایجاد شهرک های صنعتی نزد بلکه شرایط سرمایه گذاری تاجران را در شهرک های صنعتی موجود سخت تر نمود، فساد اداری و نبود شفافیت در قوانین تجارتی بر مشکلات افزود، در چنین حالتی سرمایه گذار دیگر تمایلی به سرمایه گذاری را از دست داد.

دیدگاه شما