صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور غنی در پی دیدار با شماری از بزرگان سیاسی کشور، طی یک فرمان به مقامات و کارمندان دولتی دستور داده است که از مداخله در انتخابات پارلمانی و شورایهای ولسوالی، خودداری کنند...

وزیر تحصیلات عالی کشور میگوید که پوهنتونهای دولتی و خصوصی باید آموزشهای خود را در محور کار آفرینی و تحقیقات مورد نیاز کشور سازمان دهی کرده و زمینه انجام کار عملی را به محصلین فراهم سازند.

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر