صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دور پنجم گفتوگوهای صلح پس از 16 روز گفت و شنود سه شنبه 21 حوت دو طرف ایالات متحده امریکا و طالبان به توافق رسیدند که پیشنویس خروج نیروهای امریکایی از افغانستان . . .

صفحه بعدی صفحه آخر