صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیست‌وشش تن به جرم قاچاق مواد مخدر به 2 تا 16 سال حبس محکوم شدند

بیست‌وشش تن به جرم قاچاق مواد مخدر به 2 تا 16 سال حبس محکوم شدند

مرکزعدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات اعلام کرده است که در جریان یک هفته گذشته 26 تن بهشمول 1 تن خانم در ارتباط به 19 قضیه جرایم قاچاق مواد مخدر و مسکرات 2 تا 16 سال حبس محکوم شدند.
این مرکز روز سهشنبه، 19 اسد با انتشار خبرنامهای گفته است که از جمع محکومان، 9 تن در ارتباط به 9 قضیه از 2 تا 16 سال حبس از سوی محکمه ابتداییه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات محکوم به مجازات شدند.
همچنان 17 تن بهشمول 1 تن خانم در ارتباط به 10 قضیه از سوی محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات به حبسهای تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شدند.
در خبرنامه آمده است که ارگانهای کشفی بهطور مجموعی به مقدار 711 کیلوگرام مواد مخدر نوع هیرویین، 38 کیلوگرام تریاک، 164 کیلوگرام چرس، 15 لیترانهایدراید و 21 کیلوگرام مت امفتامین(شیشه) را از نزد محکومان کشف و ضبط کردند.
خبرنامه افزوده که این محکومان غرض تعقیب عدلی و قضایی با دوسیههای نسبتیشان به مرکزعدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات فرستاده شده و پس از تحقیق و اقامه دعوا توسط سارنوالان موظف از سوی محاکم این مرکز، در موردشان حکم صادر شد. 
خبرنامه علاوه میکند که در جریان یک هفته گذشته، پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات و سایر ارگانهای کشفی و امنیتی کشور، 10 تن مظنون را در ارتباط به 7 قضیه جرایم قاچاق مواد مخدر، بازداشت و مظنونان را با دوسیههای نسبتیشان به منظور تعقیب عدلی و قضایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات فرستادند.
در خبرنامه گفته شده که این افراد با مقادیری از انواع مواد مخدر از ولایتهای کابل، کندهار و فراه بازداشت شده و پس از بررسیهای ابتدایی ۷۲ ساعته توسط مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار مرکز، مظنونان با دوسیههای  نسبتیشان به منظور تحقیقات بیشتر به ریاست عمومی سارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات فرستاده شدند.  
در خبرنامه ذکر شده است که از جمله بازداشت شدگان، 3 تن آن افرادی اند که میخواستند مواد مخدر از نوع مت امفتامین(شیشه) را با استفاده از شیوه مشبوع شده در بیک، پطلون و بکس از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به کشور هند انتقال دهند که از سوی ارگانهای کشفی و امنیتی و سارنوال موظف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات شناسایی و بازداشت شدند.
مطابق خبرنامه، براساس تعدیلات اخیر در قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، مرکزعدلی و قضایی مطابق مادههای ۱۶ و 17 این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی و قضایی قضایای که مقدار آن بیشتر از یک کیلوگرام هیرویین، بیشتر از یک کیلوگرام مورفین، بیشتر از۱۰۰ گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیشتر از ۵۰ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت، مرتکب زرع بیشتر از ۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر، بیشتر از۲۰۰ لیتر مشروبات الکولی، بیشتر از ۱۰ کیلوگرام تریاک و بیشتر از ۵۰ کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشور را دارد.